Current Size: 100%

Tartalom átvétel

MAKÚSZ-hírek

Felhívás: Sinkó Ferenc-díj

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2006-ban Sinkó Ferenc-díjat alapított pályakezdő újságírói tevékenység elismeréséül. Célunk a katolikus értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítése az írott és elektronikus sajtóban.

Elhunyt Kormos Gyula, a MAKÚSZ örökös tagja

Kormos Gyula

Életének 95. évében 2009. szeptember 15-én, Fájdalmas Anya ünnepén megjelent a Mennyei Atya előtt. Kormos apát úr a MAKÚSZ örökös tagja, a Plébániai és Kisközösségi Lapok Szakcsoportjának alapítója nagy ajándék volt a Jóistentől a MAKÚSZ számára. Fájó szívvel, egyszersmind a személye és Isten iránti hálával emlékezünk rá.

Médiazarándoklat Mátraverebély-Szentkúton

Június 19-én, pénteken Jézus Szíve ünnepén, Mátraverebély-Szentkúton tartották meg a médiában dolgozók zarándoklatát. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely által szervezett eseményen Kiss-Rigó László püspök celebrált ünnepi szentmisét, melyet élőben közvetített a Mária Rádió. Fr. Kálmán Peregrin elmondta: a rendkívül rossz állapotban lévő kegyoltár felújítására – mely 60 millió forintba kerül – adománygyűjtést szerveznek.

A MAKÚSZ médianapja Csíkszeredában

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) június 15-én Csíkszeredában szakmai napot tartott a helyi és országos sajtó munkatársai, valamint a plébániai és kisközösségi lapok szerkesztői és írói számára. A rendezvénynek a millenniumi Szent Kereszt plébánia adott otthont.

A MAKÚSZ közhasznúsági beszámolója

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2008. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.”

Jogosulttá váltunk az adók 1%-nak gyűjtésére

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2006 őszén vált közhasznú szervezetté. Ezzel a hatályos törvény szerint és a Főváros Bíróság 7. Pk. 61433/1993/16 számú végzése értelmében jogosulttá vált az adók 1%-nak gyűjtésére.

Pünkösdi beszélgetés

Kedves Tagjaink! Tisztelt MAKÚSZ- és Prúsz-tagok! Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit június 4-én, csütörtökön 16 órakor a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Protestáns Újságírók Szövetsége által közösen szervezett körülbelül másfél órás, pünkösdi beszélgetésre, amelyet a Pilinszky János Irodalmi Kávéházban tartunk (Cím: V., Budapest, Váci utca 33., a Váci utca és a Szabadsajtó utca sarok, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél).

Egyházi Mobilflotta

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége belépett a Magyar Katolikus Egyház mobiltelefonos flottájába.

Kisebbségi média és európaiság

Kisebbségi média és európaiság elnevezéssel háromnapos rendezvénysorozat keretében ismerkedtek Kárpátalja életével, nevezetességeivel a Kárpát-medence különböző régióiból – Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, a Muravidékről – érkezett magyar újságírók és az elektronikus médiában dolgozó szakemberek. A MAKÚSZ elnöke, Szikora József, főtitkára, Gebauer Szabolcs és ellenőrző bizottságának elnöke, Csermák Zoltán a Kárpáti Igaz Szó meghívására 2009.

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tavaszi tanulmányi napjának előadói Horkay-Hörcher Ferenc újságíró, egyetemi oktató és Czakó Gábor író a cenzúra ma is élő változatait mutatták be előadásukban áprlis 4-én, szombaton.