Current Size: 100%

Tartalom átvétel

MAKÚSZ-hírek

A MAKÚSZ közhasznúsági beszámolója

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2008. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.”

Jogosulttá váltunk az adók 1%-nak gyűjtésére

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2006 őszén vált közhasznú szervezetté. Ezzel a hatályos törvény szerint és a Főváros Bíróság 7. Pk. 61433/1993/16 számú végzése értelmében jogosulttá vált az adók 1%-nak gyűjtésére.

Pünkösdi beszélgetés

Kedves Tagjaink! Tisztelt MAKÚSZ- és Prúsz-tagok! Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit június 4-én, csütörtökön 16 órakor a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Protestáns Újságírók Szövetsége által közösen szervezett körülbelül másfél órás, pünkösdi beszélgetésre, amelyet a Pilinszky János Irodalmi Kávéházban tartunk (Cím: V., Budapest, Váci utca 33., a Váci utca és a Szabadsajtó utca sarok, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél).

Egyházi Mobilflotta

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége belépett a Magyar Katolikus Egyház mobiltelefonos flottájába.

Kisebbségi média és európaiság

Kisebbségi média és európaiság elnevezéssel háromnapos rendezvénysorozat keretében ismerkedtek Kárpátalja életével, nevezetességeivel a Kárpát-medence különböző régióiból – Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, a Muravidékről – érkezett magyar újságírók és az elektronikus médiában dolgozó szakemberek. A MAKÚSZ elnöke, Szikora József, főtitkára, Gebauer Szabolcs és ellenőrző bizottságának elnöke, Csermák Zoltán a Kárpáti Igaz Szó meghívására 2009.

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tavaszi tanulmányi napjának előadói Horkay-Hörcher Ferenc újságíró, egyetemi oktató és Czakó Gábor író a cenzúra ma is élő változatait mutatták be előadásukban áprlis 4-én, szombaton.

Táncsics Mihály-díjat kapott Szerdahelyi Csongor

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkalmából munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adott át a kulturális élet képviselőinek. A díjazottak között van Szerdahelyi Csongor újságíró is, MAKÚSZ elnökségi tag, aki Táncsics-díjat kapott.

Az újságíró-szervezetek Etikai Együttműködő Tanácsa négy tagszervezetének nyilatkozata a miniszterelnök Magyar Hírlappal kapcsolatos kijelentésére

A Magyar Hírlappal kapcsolatos nyilatkozat a miniszterelnök, mint a végrehajtó hatalom feje részéről alapjaiban elhibázott, sérti a sajtószabadságot és a véleményszabadságot, azokra súlyos fenyegetést jelent. Ezért határozottan elutasítjuk!

A MAKÚSZ 2008. évi beszámolója

Szövetségünk sikeres évet tudhat maga mögött. Számos eredményes programot szerveztünk, melyeket jeles újságírók, politikusok, közéleti és egyházi személyiségek látogattak.

MAKÚSZ-delegáció az UCIP római kongresszusán

A 80. születésnapját ünneplő Katolikus Újságírók Világszövetsége (UCIP) Rómában tartotta nemzetközi szemináriumát Újságírás és etika a modern világ keresztútjain címmel. A december 9. és 14. között tartott találkozó résztvevője volt a MAKÚSZ is, mint a világszövetség magyar tagszervezete.