Current Size: 100%

Tartalom átvétel

MAKÚSZ-hírek

Egyházi Mobilflotta

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége belépett a Magyar Katolikus Egyház mobiltelefonos flottájába.

Kisebbségi média és európaiság

Kisebbségi média és európaiság elnevezéssel háromnapos rendezvénysorozat keretében ismerkedtek Kárpátalja életével, nevezetességeivel a Kárpát-medence különböző régióiból – Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, a Muravidékről – érkezett magyar újságírók és az elektronikus médiában dolgozó szakemberek. A MAKÚSZ elnöke, Szikora József, főtitkára, Gebauer Szabolcs és ellenőrző bizottságának elnöke, Csermák Zoltán a Kárpáti Igaz Szó meghívására 2009.

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tavaszi tanulmányi napjának előadói Horkay-Hörcher Ferenc újságíró, egyetemi oktató és Czakó Gábor író a cenzúra ma is élő változatait mutatták be előadásukban áprlis 4-én, szombaton.

Táncsics Mihály-díjat kapott Szerdahelyi Csongor

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkalmából munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adott át a kulturális élet képviselőinek. A díjazottak között van Szerdahelyi Csongor újságíró is, MAKÚSZ elnökségi tag, aki Táncsics-díjat kapott.

Az újságíró-szervezetek Etikai Együttműködő Tanácsa négy tagszervezetének nyilatkozata a miniszterelnök Magyar Hírlappal kapcsolatos kijelentésére

A Magyar Hírlappal kapcsolatos nyilatkozat a miniszterelnök, mint a végrehajtó hatalom feje részéről alapjaiban elhibázott, sérti a sajtószabadságot és a véleményszabadságot, azokra súlyos fenyegetést jelent. Ezért határozottan elutasítjuk!

A MAKÚSZ 2008. évi beszámolója

Szövetségünk sikeres évet tudhat maga mögött. Számos eredményes programot szerveztünk, melyeket jeles újságírók, politikusok, közéleti és egyházi személyiségek látogattak.

MAKÚSZ-delegáció az UCIP római kongresszusán

A 80. születésnapját ünneplő Katolikus Újságírók Világszövetsége (UCIP) Rómában tartotta nemzetközi szemináriumát Újságírás és etika a modern világ keresztútjain címmel. A december 9. és 14. között tartott találkozó résztvevője volt a MAKÚSZ is, mint a világszövetség magyar tagszervezete.

Megtartottuk évzáró tanulmányi napunkat

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége évzáró tanulmányi napját 2008. december 6-án, szombaton tartotta a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia dísztermében. A tanulmányi napon előadást hallgattunk a készülő médiatörvény politikai és szakmai aspektusairól, a Katolikus Média Világszövetség, (SIGNIS) római ülésének tapasztalatairól és a hamis vonatkozó mondatokról.

Sajtóapostolok VII. országos találkozója

Az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztői VII. alkalommal találkoztak a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének (MAKÚSZ) szervezésében október 10–12. között, hogy beszámoljanak egymásnak munkájukról, örömeikről és nehézségeikről, és tapasztalatot cseréljenek. A sajtóapostolok idén a pécsi püspökség vendégeként az egyházmegye által fenntartott Szent János Hotelben gyűltek össze Mohácson.

Veszély fenyegeti az újságírókat - A MÚK és a MAKÚSZ nyilatkozata

A HÍR TV riporterei ellen irányuló lejáratási kísérletről értesülve azzal kell szembesülnünk, hogy új – a korábbiaknál is alattomosabb és visszataszítóbb – veszély fenyegeti a munkájukat végző újságírókat.