Oldal kiválasztása

Az előadó Veres András, az MKPK titkára, médiaügyekért felelős püspök a program céljáról, és a tervezés nehézségeiről szólt. A cél a preevangelizáció, vagyis az, hogy a társadalom szélesebb rétegéhez jusson el az egyház üzenete. Veres András elmondta: több kritika érte a programot az egyházhoz közel állók részéről is. Voltak, akik a szokatlan eszközöket bírálták, többen kifogásolták, hogy a szlogenekben megfogalmazott üzenet nem elég konkrét, nem érthető meg első olvasásra. Ám a cél éppen az, hogy aki látja a képeket, olvassa az üzenetet, az gondolkodjon róla. A kommunikációs program egyben minden évre szóló lelkipásztori program is – legalábbis az elképzelések szerint, de ezt az előadó véleménye szerint nem mindig sikerült megvalósítani. Ezért az idei program mellé egy módszertani füzet is készült, Szólj hozzám. címmel, amely segít abban, hogy a plébániai és egyéb közösségek megbeszéljék, feldolgozzák az üzenetet.

A korreferátumok a pszichológia és a szociológia, valamint a kommunikáció-elmélet szempontjából vették górcső alá az eddigi programokat, új szempontokat adva a továbbiak tervezéséhez.

Horváth-Szabó Katalin pszichológus szerint fontos a plakátokon megfogalmazott gondolat megbeszélése kisebb közösségekben, családokban. Mint mondta, korunkban a beszéd nagyobb hangsúlyt kap a beszélgetésnél, egymás meghallgatásánál. Sok ember, és különösen gyermek lelki sérülését éppen ez okozza.

Tomka Miklós a szociológus szemével vizsgálva a programot, megállapította: az egyházi kommunikáció meg tudja szólítani a hagyományokhoz, tradíciókhoz kötődő réteget, és az értelmiséget, de nem tud mit kezdeni a kettő között lévő társadalmi csoporttal: elveszett a közös értékrend, a közös nyelv. Ezen a kommunikációs program önmagában nem tud segíteni – mondta Tomka Miklós kiemelve a kommunikáció mellett a tettek jelentőségét.

Rubovszky Rita (Millenniumi Intézet) ahhoz adott megfontolandó szempontokat, hogy valóban hatékony-e az üzenet eljuttatása, figyelembe veszi-e a program a mai magyar társadalom valós állapotát?

Csermák Zoltán az eddigi öt programról készített vizsgálatot ismertette. A Vitéz János Katolikus Tanárképző Főiskola hallgatói körében végzett felmérés, és kommunikációs szakemberekkel folytatott interjúk alapján megállapította: az alapötlet, a megvalósítás és a hatékonyság szempontjából az ez évi, Szólj hozzám. program kapta legjobb minősítést, a legkevésbé a tavalyi, a Hit, tudás, emberség program sikerült.

MK
(fotó: Rochlitz Bernadett)