Oldal kiválasztása

Rólunk

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 1991 februárjában alakult. Alapítói között szerepelnek a katolikus sajtó munkatársai, katolikus írók, újságírók és kiadók.

„A szövetség célja, hogy a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet, hit és erkölcs alapján tagjai révén az igazság igényének megfelelően történjék a tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.”

„A szövetség céljai megvalósítása érdekében

a) törekszik arra, hogy tagjai mind egyénileg, mind pedig közösen a tömegtájékoztatásban, az irodalomban, és a közszereplés során egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti értékeket előmozdítani igyekeznek;

b) törekszik arra, hogy tagjai hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják;

c) tagjai számára érdek-képviseleti funkciót tölt be;

d) közös fellépéseket szervez, és állásfoglalásokat tesz közzé.

A szövetség tagja lehet az a nagykorú magánszemély, aki a szövetség céljait írásbeli nyilatkozattal vállalja, és akit az elnökség két válaszmányi tag ajánlása alapján a tagok sorába felvesz, ha hivatásos újságíróként vagy az írott vagy az elektronikus sajtóban, szaksajtóban tevékenykedik vagy az ezekkel összefüggő területeken dolgozik.”

(Idézetek a MAKÚSZ Alapszabályából.) 

A MAKÚSZ-nak jelenleg több mint 650 tagja van, zömmel a katolikus sajtó munkatársai vagy a világi sajtóban munkálkodók. A szövetség tagjainak fontos jellemzője a szakmai szempontok érvényesítése a keresztény értékek és az ezekből fakadó etikai normák képviseletének vállalása felekezeti hovatartozás nélkül.

Főbb tevékenységei: 

A szövetség évente kétszer, ősszel és tavasszal rendez tanulmányi napot. Aktív szekciói közül a filmes szekció heti rendszerességgel tart filmklubot és társrendezője a katolikus amatőr filmszemlének. A plébániai és kisközösségi lapok szekciója évente tart találkozót a határon túli lapok újságíróinak részvételével neves politikusok vagy egyházi személyiségek meghívásával. Szakmai nap keretében újjászerveződött az ifjúsági szekció, melyhez több magyar nyelvű középiskola diáklapja csatlakozott.

A szövetség tagjai rendszeresen vesznek részt más szakmai szervezetek sajtóvitáin, a közös etikai tevékenységben és közös rendezvényeken a „nyelvművelő” munkában.

A MAKÚSZ egy nemzetközi újságíró szövetségnek tagja: a főként elektronikus médiumokat tömörítő SIGNIS-nek (The World Catholic Assotiation for Communication).

A MAKÚSZ együttműködik a külhoni újságíró szövetségekkel, az azokat összefogó Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciójával (KMÚEK), valamint a hazai szakmai szervezetekkel. A szövetségnek körülbelül 50 határon túl élő újságíró tagja van .

Hazai partnerszervezetek: 

PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, Újságíró-szervezetek Etikai Együttműködő Tanácsa

A szövetség rendezvényei mindenki számára szabadon látogathatóak.

A MAKÚSZ éves beszámolói:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

A szövetség Facebook oldala
Az online újságírás szekció Facebook oldala