Oldal kiválasztása

Tagfelvétel

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tagja lehet … részlet az Alapszabályból:

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

8. §

(1) A szövetség tagja lehet az a nagykorú magánszemély, aki a szövetség céljait írásbeli nyilatkozattal vállalja, és akit – az alapító tagok kivételével – az elnökség és a választmány és/vagy az elnökség tagjai közül két tag ajánlása alapján a tagok sorába felvesz, ha hivatásos újságíróként, vagy az írott vagy az elektronikus sajtóban, szaksajtóban tevékenykedik vagy az ezekkel összefüggő területeken dolgozik.

(2) Jogi személy is tagja lehet a szövetségnek.

(3) A szövetség tagjai számára sorszámmal ellátott, fényképes igazolványt állít ki.

9. §

Tiszteletbeli tag lehet az a magánszemély, aki a szövetség működési körébe tartozó területeken jelentős munkásságot fejtett ki. A tiszteletbeli tagság odaítéléséről az elnökség határoz.

10. §

Pártoló tag lehet az a magánszemély vagy jogi személy, aki vagy amely a szövetség céljaival egyetért és azokat anyagiakkal vagy más módon támogatja. A pártoló tagság kérdésében az elnökség határoz.

11. §

A tagdíj összegét és az ezzel egyenértékű, személyes hozzájárulást, valamint megfizetésének, illetve teljesítésének esedékességét az elnökség határozza meg.

12. §

Tagsági ügyben hozott határozat ellen a választmányhoz lehet fellebbezni.

A TAG JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

13. §

A tag jogait a jelen alapszabályok és a törvény határozzák meg.

14. §

A tag kötelessége, hogy hűen kövesse a szövetség céljait, tartsa be a jelen alapszabályok rendelkezéseit, hajtsa végre a szövetség szerveinek határozatait és fizesse meg a tagdíjat, illetve teljesítse a személyes hozzájárulást.

A tagfelvételi nyilatkozat innen tölthető le!

A kitöltött, aláírt eredeti nyilatkozatot, kérjük postai úton jutassa el címünkre!
MAKÚSZ
1242 Budapest, Pf. 405.