Oldal kiválasztása

Romániából, Kárpátaljáról és a Vajdaságból a szakmai szervezetek elnökei írták alá a dokumentumokat, ott pedig, ahol a magyar sajtómunkásoknak nincs önálló szervezetük, a közeljövőben létrejövő szervezetek révén, vagy magánszemélyekként csatlakozhattak a konvencióhoz. A tanácskozáson részt vett Szikora József a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke és Gebauer Szabolcs főtitkár. A vezetők üdvözölték a határon átívelő Konvenció létrejöttét és megerősítették együttműködésüket az egyes szakmai szervezetekkel.

A keretegyezmény

A külhoni magyar újságírók: a szakma erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi és muravidéki magyar ajkú képviseletei a kisebbségi közösségek anyanyelvi tájékoztatásában tapasztalt azonos vagy hasonló gondok közös orvoslása, egymás jobb megismerése és kölcsönös tájékoztatása, az együttműködés hatékonyabbá tétele, a tolerancianövelés és a konfliktus-megelőzés, a továbbképzés és a folyamatos tapasztalatcsere feltételeinek megteremtése, az európai színvonalú és magyar szellemiségű újságírás eszményének megvalósítása, a szakma becsületének sikeresebb védelme és a külhoni magyar újságírók hatékonyabb érdekképviselete céljából 2005. május 28-án Szegeden megtartott közös fórumán:

KERETEGYEZMÉNY-t
fogadott el a Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciójának (a továbbiakban: Konvenció) létrehozásáról.
1. A Konvenció határokon átívelő szakmai és érdekvédelmi képviselet, amely a külhoni magyar hivatásos újságírókat és médiaszakembereket fogja össze a keretegyezményben körvonalazott célok elérése érdekében.
2. A Konvenció tevékenységében vélemény-nyilvánítási és döntéshozatali joggal részt vehetnek a külhoni magyar újságírók szakmai szervezetei és képviseletei.
3. A Konvenció tevékenységét a Konzultatív Tanács koordinálja, amely döntéseit konszenzussal hozza meg. A Konzultatív Tanács ideiglenes jelleggel kidolgozza működési szabályzatát, amelyet a Konvenció következő soros Fóruma hagy jóvá.
4. A Konvenció plénumban és bizottságokban fejti ki tevékenységét. A bizottságok létrehozásáról és feladatköréről a Konzultatív Tanács dönt a felmerülő problémák függvényében.
5. A plénum évente tanácskozik. Annak időpontjáról, színhelyéről és a képviseleti kvótáról a Konzultatív Tanács dönt.
6. A Konvenció célja a külhoni magyar újságírók, illetve szerkesztőségek közötti érdemleges kapcsolat kialakítása és megerősítése. A kölcsönös tájékoztatás kötelező érvényű.
7. A Konvenció Lakmusz néven hírportált hoz létre és működtet, valamint kiadja a Kárpáti Sajtókör cím kéthavonta megjelenő tájékoztatót.
8. A Konvenció szorgalmazza és megvalósítja a magyarországi rokon szakmai szervezetekkel való együttműködést.
9. A Konvenció kötelező érvényűnek tekinti a Magyar Újságírók Etikai Együttműködési Testületének alapelveit. A vitás kérdések rendezésében ezeket tekinti mérvadónak és a feloldásuk érdekében az Etikai Együttműködési Testülethez fordul.
10. Tevékenysége fenntartása céljából a Konvenció saját költségvetési forrásokat vesz igénybe, pályázatokat
nyújt be az Európai Unióhoz, illetve alapítványokhoz, valamint más forrásokra is támaszkodik.

Aláírók:
Ambrus Attila, a MÚRE elnöke
Gyarmati József, a VMÚE elnöke
Kőszeghy Elemér, a MÚKSZ elnöke
Kalapis Rókus, a HMFÚE elnöke