Oldal kiválasztása

A hosszas előkészületet követően létrehozott Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány célja, hogy elismerje és támogassa a rendszerváltás óta háttérbe szorított újságírókat. Az alapítvány jelentősége, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap.

A rendszerváltozás különös, vagy inkább tévedéseken alapuló visszatetsző döntéseit követően a „másik oldalon álló” sajtómunkatársakat következetesen háttérbe szorították. A jobboldali megjelölés kerülendő, hiszen az nem fedi a valóságot. A baloldal maradt, aki volt, a nemzeti oldalon – már régtől – található újságírók a kirekesztés finom és durva formáját több mint egy évtized óta „élvezik”. Ma a sajtóbeli megjelenést számba véve durván nyolcvanöt-tizenöt az arány, természetesen a baloldal javára. Az elismerések aránya sem nagyobb, mely az évfordulók alkalmából megjeleníti a megbecsülést.

Ezt bizonyítja, hogy a mindennapi tájékoztatás torz és féloldalas. Vegyünk egy példát: ha az országvezetés tévedéseiről megjelenhet valami hiteles híradás, azt hat oldalról támadják, magyarázzák a kormányoldal kivételezettjei, így az olvasó gyakran a cáfolatokból tájékozódik a történtekről, aminek következménye, hogy összezavarodik. Ne szépítsük, ez is a cél, naponta kényszerítik a nemzeti oldalon állókat, hogy idejük jó részét azzal töltsék, hogy a szándékos ferdítéseket helyükre tegyék, vitatkozzanak, valamint azt a kevés helyet, ami a lapok oldalain naponta jut számukra, szélmalomharccá változtassák. Az igazi alkotómunkára kevés az idő, a hely és a lehetőség, és mindenképpen hátrányban állnak a jól szervezett kormányoldal kivételezettjeivel, mivel az a fontos, lehetőleg teljes bizonytalanságban kell tartani az „ellenzéket”.

Ha az anyagi elismeréseket összevetjük, a nemzeti oldal szerény tábora messze alulmarad, természetes, hogy csábításokkal nemegyszer sikeresen megkísértettek némelyeket, így is lehetett gyöngíteni az ellentábort.

Mikszáth-díj Illés Sándornak
Az idén először átadott Mikszáth Kálmán-díjjal tüntették ki Illés Sándort, a Magyar Nemzet munkatársát. A 92 éves zsurnaliszta nem csak a napilap, de a Magyar Rádió részére is több évtizeden keresztül írt jegyzeteket. A díjazott elmondta: 70 éve tartó pályafutása során soha nem vált meg írógépétől, de örül, hogy a jövőben számítógép könnyíti meg munkáját.

Forrás: Magyar Nemzet