Oldal kiválasztása

A konferenciát Novotny Zoltán, a PRÚSZ elnöke nyitotta meg, a levezető elnök Szentesi Zöldi László, a PRÚSZ alelnöke volt. A félnapos rendezvényen a PRÚSZ tagjain kívül részt vett Szikora József és Gebauer Szabolcs a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Halák László és Szúnyogh Szabolcs a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Bánó Attila a Magyar Újságírók Közössége, valamint levélben csatlakozott a kezdeményezéshez a Sajtószakszervezet.

Az újságíró-szervezetek a konferenciát az alábbi közös nyilatkozat aláírásával zárták.

Zárónyilatkozat

Közelednek az országgyűlési választások, az egyre hevesebb politikai kampány egyik legfontosabb terepe kétségkívül a sajtó. Az elmúlt tizenöt évben többször is megtapasztalhattuk, hogy a különböző politikai viták, gyakran elfogult szándékok beárnyékolják a kollegiális kapcsolatokat, szekértáborokra osztják a magyar újságírókat. Szervezeteink hisznek abban, hogy nem elfogultan, hanem a szakmai alapelvek tiszteletben tartásával kell tájékoztatni a nyilvánosságot. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a napi politika teljes mértékben átjárja társas és egyéni viszonyainkat. Konferenciánkat azért kezdeményeztük, mert bár eltérően vélekedünk közéleti ügyekről, politikáról, bízunk abban, hogy a rendszerváltozás óta először a magyar újságírók szakmai szervezetei is képesek a kapcsolattartásra, a párbeszédre, egymás jobb megismerésére.

A fentiek figyelembevételével felhívjuk tagjaink figyelmét a korrekt tájékoztatásra, az elemi erkölcsi tisztességre. Bízunk abban, hogy gyakrabban találkozunk egymás rendezvényein, alkalmanként vagy rendszeresen egyeztetjük programjainkat, állásfoglalásainkat.

Szervezeteink úgy ítélik meg, hogy hazánkban vannak még teendők a sajtószabadság és nyilvánosság védelmében. Kezdeményezzük, hogy az új országgyűlés hozzon olyan titoktörvényt, amely a nyilvánosság érdekeit is tiszteletben tartja, az állam méltányolható érdekének védelmét pedig nem használhatja ürügyként a nyilvánosság korlátozására. Az újságírónak törvényadta joga az információ gyűjtése. Érvényt kell szerezni annak a törvényi kötelezettségnek, hogy a szükséges információkat bocsássák a sajtó rendelkezésére. Minderre az újságírói függetlenség érdekében van szükség. Bízunk abban, hogy a magyar társadalom megérti: a szakmai összefogás igénye felülírja a napi politikai szándékokat. Konferenciánkkal és zárónyilatkozatunkkal ezt kívánjuk elősegíteni.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Protestáns Újságírók Szövetsége
Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
Magyar Újságírók Közössége
Sajtószakszervezet

Forrás: Magyar Kurír