Oldal kiválasztása

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a napi politika teljes mértékben átjárja társas és egyéni viszonyainkat. Konferenciánkat azért kezdeményeztük, mert bár eltérően vélekedünk közéleti ügyekről, politikáról, bízunk abban, hogy a magyar újságírók szakmai szervezetei is képesek a kapcsolattartásra, a párbeszédre, egymás jobb megismerésére.

A fentiek figyelembevételével felhívjuk tagjaink figyelmét a korrekt tájékoztatásra, az elemi erkölcsi tisztességre. Bízunk abban, hogy gyakrabban találkozunk egymás rendezvényein, alkalmanként vagy rendszeresen egyeztetjük programjainkat, állásfoglalásainkat. Szervezeteink úgy ítélik meg, hogy hazánkban vannak még teendők a sajtószabadság és nyilvánosság védelmében. Kezdeményezzük, hogy az új országgyűlés hozzon olyan titoktörvényt, amely a nyilvánosság érdekeit is tiszteletben tartja, az állam méltányolható érdekének védelmét pedig nem használhatja ürügyként a nyilvánosság
korlátozására. Az újságírónak törvényadta joga az információk gyűjtése. Érvényt kell szerezni annak a törvényi kötelezettségnek, hogy a hatóságok bocsássák a sajtó rendelkezésére a szükséges információkat. Minderre az újságírói függetlenség érdekében van szükség.

Bízunk abban, hogy a magyar társadalom megérti: a szakmai összefogás igénye felülírja a napi politikai szándékokat. Konferenciánkkal és zárónyilatkozatunkkal ezt kívánjuk elősegíteni.

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
Magyar Újságírók Közössége
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Protestáns Újságírók Szövetsége
Sajtószakszervezet