Oldal kiválasztása

„Az igazság mindig erősebb a hazugságnál”  – ez lehet mindazoknak a reménye, akik szakmai és emberi tisztességük okán szembeszállnak a politika és a média hazugságáradatával – fogalmazott a tanulmányi nap egyik előadója Jelenits István piarista szerzetes.

Előadásában röviden vázolta azokat az okokat, amelyek az emberiség egységes világképét, abszolút igazságba vetett hitét megrendítették: a természettudományok felfedezései az újkor hajnalán, a 19. század társadalomkritikai irányzatai, a 20. század elején fejlődésnek indult mélylélektan tanításai az emberről, a 20. századi diktatúrák világmegváltó ígéretei, amelyek a korábbiaknál is szörnyűbb hazugságokhoz és tragédiákhoz vezettek. A diktatúrák megszűnése sem hozott egyértelmű szabadulást a hazugságok hálójából. Napjainkban a gazdasági érdekek, a fogyasztói társadalom hazugságainak lehetünk tanúi, amelyek a tömegkommunikáció újabb és újabb – a politikai vagy gazdasági hatalom kezében lévő – eszközei révén megzavarják és elhomályosítják a tömegek tisztánlátását. Az írástudók – különösen is a katolikus újságírók felelőssége, hogy ellenálljanak ennek a folyamatnak.

Hogy ennek az ellenállásnak mi a hatásfoka? Sokszor úgy tűnik, hogy nem sok. De reménykedhetünk abban, hogy az emberiség megszokja a lármát, és túllépve azon, képes lesz arra is, hogy az igazságra figyeljen, és az igazság mellett döntsön. Az evangéliumok arra tanítanak, hogy hosszabb távon az igazság mindig erősebb a hazugságnál – figyelmeztetett Jelenits István.

A nap bevezető előadását Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke tartotta, felszólalt Bakos Zoltán médiaszakember, Kolláth György alkotmányjogász, Zárug Péter Farkas politológus, Kelemen András nemzetbiztonsági és katonai szakértő, valamint Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője és Jelenits István piarista tanár.

Az előadók – bár különböző szempontból világították meg a témát – egyetértettek abban, hogy a hazugságnak ellent kell, és ellent lehet állni, egyéni és közösségi felelősségvállalással, a demokrácia és az alkotmány adta lehetőségek komolyan vételével. Ennek tudatosításában igen nagy az értelmiség, az írástudók felelőssége.

Forrás: Magyar Kurír