Oldal kiválasztása

TISZTELT TAGTÁRSUNK!

Szövetségünk sikeres évet tudhat maga mögött. Számos eredményes programot szerveztünk, melyeket jeles újságírók, politikusok, közéleti és egyházi személyiségek látogattak. Több programnak, ülésnek, megbeszélésnek vendége volt a szövetség, vagy annak képviselői. Közel 80 új tagot regisztráltunk 2008-ban, melyek több mint fele 30 év alatti, de sokan újították meg tagságukat is, gyakran több éves kihagyás után. Valamennyi beadott pályázatunkat elfogadták, így anyagilag is gyarapodtunk. Programjainkat és anyagi helyzetünket az könyvelés éves zárása után, a kötelező Közhasznúsági jelentésben tesszük közzé. Örömmel nyugtáztuk, hogy rendezvényeink egyre népszerűbbek, de szívesen vennénk, ha tagjaink és barátaik is nagyobb számban támogatnák részvételükkel szövetségünket és rendezvényeinket.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik anyagilag is támogatták a Magyar Katolikus Újságírók szövetségét! A 2007. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 77.312,- forint kapott tevékenységének támogatására.

Köszönjük szíves felajánlásaikat!
Továbbra is kérjük, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényeinket és lehetőségeikhez mérten támogassák munkánkat a 18062269-1-43 adószámra, illetve a 117711034-20812700 bankszámlaszámunkra küldött adományaikkal. (Külföldről való utalásokhoz adatok a honlapon találhatók.)

Hírlevél küldési lehetőséggel bővítettük szolgáltatásunkat. Előnye, hogy bárki szabadon feliratkozhat, hozzájutva ezzel a szövetség, vagy az általunk támogatott események híreihez. Ha Ön nem kapja az info@makusz.hu-ról érkező leveleket, akkor feliratkozhat a szövetség honlapján (www.makusz.hu). Lehetőség szerint át kívánunk állni az elektronikus levelezésre legfőképpen gyorsasága, könnyű kezelhetősége miatt. Ha Ön nem rendelkezik számítógéppel és elektronikus levélcímmel, ha nem tudja megoldani, hogy környezetében valaki segítségére legyen ebben és ezért továbbra is kizárólag a postai úton kíván értesülni a MAKÚSZ tevékenységéről, arra kérjük, írja meg nekünk, megadva telefonszámát is!

Az adminisztrációs feladatokat Virág Viktória, a Magyar Katolikus Rádió új gyártásvezetője vette át. Tagdíjbefizetéssel és egyéb kérdéseikkel, ha lehetősége engedi, keresse őt személyesen a Magyar Katolikus Rádióban (1062 Bp., Délibáb u. 15-17.), telefonon a 255-33-26 számon, a virag.viktoria@katradio.hu, vagy a makusz@makusz.hu címen. Levelet a szövetség Himfy utcai címére írhat.

Tagsági díjaink nem változtak. A keresők éves díja 4000,- Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 2000,- Ft, az új igazolvány készítésének egyszeri költsége 500,- Ft.
Az átutalás, vagy a postai befizetés banki feltüntetése nem mindig dolgozható fel könnyen, ezért kérjük, ha Ön már befizette idei tagdíját, de még nem kapott 2009-es érvényesítő matricát, kérjük, jelezze a fent található címek valamelyikén. Az adminisztrációváltásból adódó nehézségekért köszönjük szíves megértésüket!

Melocco Miklós elkészítette Melocco János emléktáblájának gipszmintáját. Az engedélyeztetés sok adminisztrációval járó ügyeit Arató László tagtársunk intézi.

A 2008-as év főbb programjai és fontosabb eseményei címszavakban. A részletes beszámolók – gyakran az előadások anyagával – a www.makusz.hu oldalon olvashatók.

2008. január 26., Kossuth Klub

Hazugság és következményei – Megéri-e igazat mondani? címmel konferenciát szerveztünk. Arra kerestük a választ, vajon hol tart ma Magyarország a hazugság megítélésében, és mik a következményei a burkolt és a nyilvánvaló hazugságnak. Feltérképeztük a politika és a média kapcsolatát, egymásra gyakorolt közvetett és közvetlen befolyását, a politika és a média igazmondásának kérdését. Előadóink voltak: Lezsák Sándor a Nemzeti Fórum elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Bakos Zoltán médiaszakember, Kolláth György alkotmányjogász, Zárug Péter Farkas politológus, egyetemi adjunktus, Kelemen András nemzetbiztonsági és katonai szakértő, Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője, Jelenits István piarista szerzetes, tanár.

2008. február 23., Szent Imre ház
Sajtóhiba – Helyes magyar köz- és sajtónyelv
Rendezvényünk célja volt, hogy csökkenjen a magyartalan szavak, kifejezések, szófordulatok, valamint a hibás szórendek, passzív mondatok aránya a magyar sajtóban. Előadóink segítségével kerestük a hétköznapi beszédből átvett helytelen fogalmazási formákat, megkíséreljük megtalálni a kigyomlálandó germanizmusokat és zsurnalizmusokat. Gyűjtöttük az olyan helytelen nyelvi formákat, melyek az utcáról a szerkesztőségekbe kerültek, onnan pedig példaként jutottak vissza köznyelvbe. Előadóink voltak: Bánffy György színművész, a Magyar Versmondásért Alapítvány elnöke, Neumayer Katalin újságíró, Kipke Tamás író, újságíró, Czakó Gábor író, Lipovecz Iván újságíró, a HVG volt főszerkesztője, Maleczki József nyelvész, Kondor Katalin szerkesztő. A tanulmányi nap levezető elnöke Bordi András műsorvezető-bemondó, Lánchíd Rádió munkatársa volt.

2008. március 8., Szeged
Egyház és közszolgálat a médiában
A MAKÚSZ és a Szeged-Csanádi Egyházmegye tanulmányi napján számos országos és helyi médium munkatársa vett részt. Az előadások és kerekasztal-beszélgetéseket az egyházmegye sajtóreferense, Bartucz Katalin szervezte.

2008. május 8., Szent Imre ház
Németország az új évezredben – kétnyelvű előadás
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Konrad Adenauer Alapítvány szakmai estjének előadója volt Harsay György, Münchenben élő gazdasági szakember, gazdasági újságíró és Prof. Cséfalvay Zoltán, Andrássy Egyetem tanára.

2008. május 17. Sopron
A szabad sajtó természeténél fogva inkább erkölcs, mintsem jog – MAKÚSZ médianapot rendezett Sopronban Bősze Balázs tanár, költő, MAKÚSZ-tag szervezésében. A programnak a Liszt Ferenc Konferencia Központ adott helyet, amely Magyarország egyik legmodernebb, digitalizált televíziós stúdiójának is helyet ad.

2008. szeptember 7., Torontó
A MAKÚSZ alelnökét, Sajgó Szabolcs jezsuita atyát a torontói Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Egyházközség plébánosává nevezték ki.

2008. szeptember 30. Budapest
Az NCA civil kurátorai közé került Szikora József, a MAKÚSZ elnöke.

2008. október 10-12. Mohács
Sajtóapostolok VII. országos találkozója
Az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztői VII. alkalommal találkoztak MAKÚSZ szervezésében október 10–12. között, hogy beszámoljanak egymásnak munkájukról, örömeikről és nehézségeikről, és tapasztalatot cseréljenek. A sajtóapostolok idén a pécsi püspökség vendégeként az egyházmegye által fenntartott Szent János Hotelben gyűltek össze Mohácson. A tanulmányi hétvégét Rochlitz Bernadett, az MKPK sajtóirodájának munkatársa és Szerdahelyi Csongor, az MKPK sajtóirodájának vezetője szervezte Fazekas Orsolya, a Pécsi Egyházmegye kommunikációs referensének segítéségével.

2008. december 6. Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia
A MAKÚSZ évzáró tanulmányi napján előadást hallgattunk a készülő médiatörvény politikai és szakmai aspektusairól (Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője és Scherer Zsolt médiaszakértő, politológus), a Katolikus Média Világszövetség, (SIGNIS) római ülésének tapasztalatairól (Lázár Kovács Ákos filmesztéta) és a hamis vonatkozó mondatokról (Maleczki József nyelvész). A tanulmányi napon Szikora József elnök és Gebauer Szabolcs főtitkár átadta a szövetség három évvel ezelőtt alapított díjait.

A szövetség az ígéretes pályakezdőknek járó Sinkó Ferenc-díjat DIÓS JUDIT szerkesztőnek adományozta, aki a Magyar Rádió Krónika című hírműsorának munkatársa. A szövetség Nívó-díját a Hiteles tájékoztatásért ROCHLITZ BERNADETT, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának sajtóreferense és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jel című folyóiratának főszerkesztője kapta. A szövetség Örökös tagjai közé választotta KORMOS GYULA címzetes apátot, plébánost a MAKÚSZ Plébániai és kisközösségi lapok csoportjának alapítóját és vezetőjét.

2008. november 22-25. Róma
Rómában rendezték a SIGNIS európai találkozóját, melyen Lázár Kovács Ákos, a PPKE BTK Kommunikációs Intézetének és a Faludi Akadémia vezetője, a MAKÚSZ tagja vett részt a MAKÚSZ képviselőként. Tapasztalatait és előadásnak összefoglalóját a évzáró tanulmányi napunkon adta elő. Előadása hamarosan olvasható lesz a www.makusz.hu oldalon.

MAKÚSZ-delegáció az UCIP római kongresszusán, Róma

A 80. születésnapját ünneplő Katolikus Újságírók Világszövetsége (UCIP) Rómában tartotta nemzetközi szemináriumát Újságírás és etika a modern világ keresztútjain címmel. A december 9. és 14. között tartott találkozó résztvevője volt a MAKÚSZ is, mint a világszövetség magyar tagszervezete.

A delegáció tagja volt Rochlitz Bernadett a MAKÚSZ idei Nívó-díjasa, Szerdahelyi Csongor a szövetség elnökségi tagja, Gebauer Szabolcs főtitkár és Szikora József elnök, aki a rendezvény első napján előadást tartott hazánk elmúlt tizennyolc évben kialakult politikai, közéleti, egyházi és médiahelyzetéről Szabadság és elkötelezettség címmel.

* * *

2009. első félévében a következő programokat tervezzük:

– Március második felében tartjuk tavaszi tanulmányi napunkat. A programról és időpontjáról később értesítjük tagjainkat.

– Az NCA-hoz beadott pályázatunk kedvező elbírálása esetén erdélyi MAKÚSZ médianapot szervezünk Csíkszeredában a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével. A programról és időpontjáról később értesítjük tagjainkat.

– Június 19-én, Jézus Szíve ünnepén médiadolgozók zarándoklatát tervezzük Kálmán Peregrin ferences atya vezetésével Mátraverebély-Szentkútra.

Budapest, 2009. január 16.
Munkájukhoz Isten áldását kérve üdvözlettel:
Gebauer Szabolcs, főtitkár

Tisztelt Tagtársunk! Kedves Barátunk, Támogatónk!

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2006 őszén vált közhasznú szervezetté. Ezzel a hatályos törvény szerint és a Főváros Bíróság 7. Pk. 61433/1993/16 számú végzése értelmében jogosulttá vált az adók 1%-nak gyűjtésére.

Kérjük, adóbevallásakor támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét! Adószám: 18062269-1-43

Köszönjük!

* * *

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ technikai száma: 0011