Oldal kiválasztása

Neumayer Katalin
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének Nívó-díjasa

A Magyar Kurír immár közel száz éve a katolikus egyház hírbázisa, az egyházi sajtó alapanyagraktára. Komoly érték ez a hírügynökség: Közép-Európában a legkorábban alapított katolikus sajtószolgálat, viharvert történelmű országunkban pedig a legrégebbi folyamatosan megjelenő katolikus orgánum.

Fontos volt minden időben a tevékenysége. Én a hetvenes évek közepe táján figyeltem fel a Kurírra. Megsárgult, gépelt és stenciles technikával sokszorosított lapjai mindig ki voltak függesztve templomunk hirdetőtábláján. A római, a világegyház különböző pontjairól érkező és hazai hírei érdekesek, máshol szinte hozzáférhetetlenek voltak. Abban az időben – és ez így volt a rendszerváltozásig – naponta vagy hetente postázták a Kurír oldalakat az előfizetőknek, főleg a plébániáknak. Amikor 1980-ban az Új Emberhez kerültem, az én feladatom volt naponta késő délelőtt átballagni az azonos háztömb másik lépcsőházában lévő Kurír szerkesztőségbe a legfrissebb hírekért.

A kőnyomatos – ahogy akkoriban becéztük – többet megírhatott, mint az Új Ember, de nem mindent. A Vatikáni Rádió és a Szabad Európa, valamint a katolikus hírügynökségek anyagaiból a rázósabb, még a Kurírban sem publikálható anyagokról úgynevezett pro domók készültek a szerkesztőség belső tájékoztatására. Ezek az idők elmúltak. A rendszerváltozás után a katolikus sajtó kínálata jelentősen bővült, új lapok, majd rádiók indultak el, valamint megszülettek az egyházmegyék, plébániák, szerzetesrendek internetes oldalai is. Mind hírfogyasztó, ugyanakkor hírgyártó orgánumok. Ezzel egy időben a világi sajtó is nagyobb érdeklődést kezdett mutatni az egyházi vonatkozású események, hírek iránt. A katolikus vonatkozású információk központi gyűjtőhelye és egységes szerkesztési elvek szerint feldolgozó üzeme, valamint újraelosztó portálja a mai Kurír.

És hogy ilyen, abban elévülhetetlen érdeme van Neumayer Katalinnak, aki 1995-tól főszerkesztője a Magyar Kurírnak. Szívós, nagy munkabírású, ugyanakkor igényes, bölcsész alkat. A hírügynökségi újságírás nagy szakmai hozzáértést, pontosságot, gyorsaságot, alázatot és bizonyos személytelenséget kíván. A hírek esetében sohasem arra kíváncsi a felhasználó – az olvasó vagy az újságíró –, hogy a híranyag alkotójának mi a véleménye egy adott ügyről, személyről, eseményről, hanem a tények érdeklik.

A Katalin vezette Kurír a lassan mögöttünk hagyott másfél évtizedben valóságos internetes napilappá alakult át, miközben hírügynökségi feladatai sem szorultak háttérbe. Manapság a technika adta lehetőségek következtében megsokszorozódott a Kurír híreit fogyasztó újságírók és „egyszerű” érdeklődők száma. A hazai egyházmegyék, szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak, valamint kisebb közösségek, plébániák hírei, eseményei mellett a határon túli magyarság és a világegyház hírei is megbízható forrásból, jól megszerkesztett kiszerelésben látnak napvilágot. Ezért a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége – lévén tagjai gyakorló újságírók, tehát naponta többször is ránéznek a Kurír honlapjára – hálás Neumayer Katalinnak. Hálánk kifejezéseképpen a szövetség ez évi Nívó-díját neki adományozza.

Kedves Katalin! Köszönjük kedves személyedet, halk, de mindig találó észrevételeidet, korrektségedet, a kollégák és a szakma iránti hűségedet. Isten éltessen sokáig a hazai katolikus sajtó és szövetségünk javára!

A MAKÚSZ elnöksége nevében:
Szerdahelyi Csongor