Oldal kiválasztása

Az MKPK szakértői testülete elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolákba járó gyermekek ilyen súlyos diszkriminációját, egyúttal kéri a kormányt: haladéktalanul küldje meg a számítás alapadatait és az ÁSZ véleményét.

A gazdasági bizottság szerint a kiegészítő támogatás összegének meghatározásánál a kormány, a törvényekben és a vatikáni szerződésben foglaltaktól eltérően most sem vette figyelembe az egyházak számításait és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi útmutatásait. A kormányrendeletben meghatározott pótlólagos támogatás összege gyermekenként átlagosan 34.272 forint, amit másfél éves késéssel, 2010. első félévében két egyenlő részben kell kifizetnie a kormánynak. Az Állami Számvevőszék 2008-as vizsgálata megállapította: 2005-ben és 2006-ban az összes egyházi iskola kiegészítő normatíva kifizetését tekintve 2,7 milliárd forint tartozást halmozott fel az állam, mely összeget azóta sem kapták meg az egyházak.

Arról is írtak, hogy a kormány négy nappal a zárszámadási törvényben előírt határidő után hozta nyilvánosságra az egyházi oktatási intézmények 2008-ról még elmaradt kiegészítő támogatásának összegét. A kormányrendeletből nem tűnik ki, hogy a számítást az ÁSZ a zárszámadási törvényben előírtak szerint ellenőrizte-e, s ha igen, mi volt arról a véleménye. Kitértek arra: a sajtóból is ismert, hogy a kormány a 2008. évre pótlólag járó kiegészítő támogatás összegét több alkalommal, többféle számítás szerint próbálta meghatározni. A hivatalosan is megküldött számítások szerint első alkalommal gyerekenként 3828 forint visszafizetési kötelezettséget számoltak ki. Pár napon belül megállapították, hogy az egyházi iskolákba járó gyerekeket illeti meg további 9382 forint, majd rövid idő múlva már újra az egyházaknak kellett volna visszafizetniük gyermekenként 6 forintot a számítás szerint. Öt hónap leforgása alatt a 2009 májusára összegyűjtött önkormányzati adatokból ötféle számítást készített a kormány, de egyik számítás sem felel meg a jogszabályoknak, illetve az ÁSZ korábbi útmutatásának.

A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége múlt szerdán közleményben szólította fel a kormányt, hogy késedelem nélkül alkosson rendeletet az egyházi közoktatási intézmények 2008-as kiegészítő támogatásának elszámolásáról.

Forrás: MKPK