Oldal kiválasztása

A Magyar Köztársaság Kormánya részéről az interneten keresztül hozzáférhetővé tett anyagok alapján az MKPK Gazdasági Bizottsága február 22-én közleményt és Püspöki Konferenciánkhoz szóló felhívást tett közzé, amelyben számszerűleg is megjelöli, hogy tanulónként milyen jelentős összeggel marad el az elmúlt évekre vonatkozó állami finanszírozás az egyházi iskolákban a többi iskolák finanszírozásától.

Ezek az adatok, különös tekintettel a hivatalos indoklásukról és mértékükről az utóbbi hónapokban nyilvánosságra hozott legkülönbözőbb és egymásnak ellentmondó állami közlésekre azt mutatják, hogy a törvényesség és a jogbiztonság egyházi intézményeink tekintetében folyamatosan csorbát szenved.

Nem felel meg a valóságnak, hogy iskolafenntartó egyházaink, jelesül Katolikus Egyházunk lemondott volna iskoláink törvényben és nemzetközi egyezményben biztosított finanszírozásának egészéről vagy bármely részéről. A jogállamiság elve megkívánja, hogy az Állam törvényszabta fizetési kötelezettségeit állampolgáraival szemben is határidőre, egyoldalú halogatás nélkül teljesítse, amiként ezt külföldi hitelezőivel szemben mindmáig megteszi.

A Püspöki Konferencia Állandó Bizottságának hozzájárulásával, megfelelve Gazdasági Bizottságunk javaslatának, konferenciánk minden törvényes lépést megtesz az egyházi iskolákba járó tanulóink, valamint szüleik, és az iskolák dolgozói jogainak érvényesítése érdekében.

Budapest, 2010. február 23.

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, az MKPK elnöke