Oldal kiválasztása

Regőczi István 1915-ben, egyszerű molnárcsaládban született. Teológiai tanulmányait a belgiumi Bruges-ben végezte. 1943-ban szentelték pappá. 1945-ben visszatért Magyarországra, Máriaremetén volt hittanár és káplán; majd a váci egyházmegye szolgálatában Vácott megalapította a Sasfiókák nevezetű gyermekotthont, több, mint 300 hadiárva számára. Mint minden egyházi egyesületet és intézményt a kommunista hatalom 1949-ben államosította és feloszlatta az árvaházat. Regőczi atyát Kistarcsára internálták, majd 1953-as szabadulása után Máriabesnyőre került, ahol lelkipásztori szolgálata mellett (illegálisan) újból gyermekotthont létesített. Ezért 1957-ben újból letartóztatták, majd szabadulása után írt könyvei miatt (Az én sasfiókáim, Sasfiókák viharban, Mi nem hallgathatunk), illegális sajtótevékenység címén 1969-ben mint politikai foglyot 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Ezúttal utoljára. (Összesen 6 évet ült a kommunisták börtönében.)

Büntetése letöltése után Pestszentlőrincen kisegítő lelkészként szolgált, majd a XII. kerületben hozzáfogott a romos Boldogasszony-kápolna felújításához, amelynek már a lebontását fontolgatták. A kápolna mellett létrehozta a Táborhegy zarándokházat, s a helyet a magyarság engesztelő központjává tette. A kegyhely egy idő után szűkösnek bizonyult, így jóval nagyobb kőkápolnát építettek, melyet 1991-ben szentelt fel Katona István váci segédpüspök. A Kútvölgyi kápolna ma is a szentségimádás, az engesztelés, a hálaadás és az imádság helye.

Regőczi István 1992-től (amikor Vác díszpolgárává választották) tíz éven keresztül lelkipásztorkodott Vácott – nem messze a fegyháztól, amelyben évtizedek óta végez börtönmissziót.

Az „Isten Vándora” című több kötetes könyvében életútját írta meg. Évtizedeken át maga köré gyűjtötte az árva gyermekeket és velük árvaházakat, templomokat, kápolnákat épített. E tevékenységéhez Belgiumból kapott komoly anyagi segítséget. Itthon számos nehézségbe ütközött, szinte évente más helyen kellett újrakezdenie lelkipásztori munkáját. 10 papnövendéket taníttatott, 7 templomot építtetett, 300 árvát nevelt fel, 11 magyar és 5 flamand nyelven íródott könyvével ért el sikert. Rendületlen hittel és kitartással 94 évesen még mindig dolgozik a Kútvölgyi kápolnában – hangzott el Bolberitz Pál laudátiójában. Munkásságáért korábban Magyar Örökség Díjjal tüntették ki Regőczi Istvánt.

Forrás: Magyar Kurír