Oldal kiválasztása

A projekt célja, hogy az oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, oktatás- és kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, továbbá a kutatási eredmények nyomon követését támogató információs, kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterét kiépítsék.

A megvalósított projekt négy fő eleme
•    az alapinfrastruktúra fejlesztése
•    a kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése
•    az intézményirányítást támogató infrastruktúra fejlesztése
•    a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

A projekt céljai:
Az Egyetem hallgatóinak, tanárainak és kutatóinak munkáját hatékonyan támogató, informatikai környezet megteremtése, ideértve minden olyan infrastruktúrát, amely szükséges a nemzetközileg is versenyképesebb hallgatói, oktatási, kutatási, innovációs szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatás megteremtéséhez, a minőségbiztosításhoz, az intézmény korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához.

– Megvalósul a PPKE oktatási egységeinek video-technológiával való technikai támogatása, ugyanis a távjelenlétet, azaz a videokonferencia-technológiát az egyetem szétszórt elhelyezkedésének következtében különösen jól tudja alkalmazni. Ez az a technológia, ami nélkülözhetetlen a regionális egyetemi tudásközpont munkája szempontjából is: az infobionikai videokonferenciák például rendszeres, rutinszerű módon zajlanak tucatnyi fővárosi és vidéki akadémiai kutatóintézet és egyetemi kutatóközpont között. Már eddig is nagy idő-, energia- és anyagi megtakarítás az eredmény, azonban az eddig alkalmazott technológia a felhasznált eszközök mennyiségét és minőségét tekintve nem minden esetben felelt meg az elvárt magas követelményeknek. Ezért volt szükséges a mennyiségi és elsősorban a minőségi fejlesztés, azaz a korszerűbb eszközök beszerzése.

– VoIP telefonközpont fejlesztésével a telefonköltségek csökkennek, ugyanis egyetemünk három nagy telephelye évek óta sikeresen használja a VoIP technológiát az NIIF VoIP projektjének segítségével: a külső telefonálások legnagyobb részben ilyen módon történnek, ami jelentős anyagi megtakarítással jár minden karon. Az Információs Technológiai Karon két éve folynak fejlesztések ezen technológia kiterjesztésének irányában: létrejött egy VoIP telefonközpont, amit kísérleti üzemmódban nem csak az ITK, hanem más karok munkatársai is használnak. A VoIP alapú telefonközpont nem csak a korszerűbb telefonálást nyújtja, hanem számos olyan értéknövelt szolgáltatás (Value Added Service) előtt nyitja meg a lehetőséget, mint például a konferenciabeszélgetés, a voice-mail és nem utolsó sorban az adaptív routing, amitől újabb jelentős anyagi megtakarítás várható. Ehhez azonban szükséges, hogy a jelenlegi kísérleti VoIP szervert felváltsa egy magas rendelkezésre állású, korszerűbb, redundáns szerver.

– A teljes Egyetemen belüli informatikai hálózati fejlesztés mindennapossá tudja tenni a távjelenlétes konferenciát és konzultációt, azaz közvetlenül  akár nemzetközi szinten – a doktori oktatásba aátültethetővé teszi  tudományos kutatási eredményeket
– Kialakul egy vezetői információs rendszer (az elszigetelten működő szoftverek összekapcsolásával)
– A minőségbiztosítási rendszer informatikai támogatást kap
– Felkészülünk a FIR-be történő adatszolgáltatásra
– A Poszeidon modul bevezetése az ügyiratkezelésben

A Jedlik Laboratórium mint kutatási-oktatási-technológiai központ egyben az új tudomány-technológiai politikai koncepció egyik kulcselemét kívánja megvalósítani, az egyetemi szféra, az MTA kutatóintézetei és a vállalati szféra közötti valódi kooperáció megteremtésével. A fő célok:

– Az egyetem Jedlik Laboratóriumában készült kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésének segítése
– A létrejövő spin-off cégek működtetését támogató IKT infrastruktúra beszerzése
– Azoknak az IKT feltételeknek a megteremtése, melyek segítségével az egyetem Információs Technológiai Kara magas szintű, nemzetközileg elismert, akkreditált oktatási tevékenysége mellett meghatározó kutatási–fejlesztési–innovációs központtá fejlődhet az elkövetkezendő években
– A regionális szerepvállalás erősítése: tárkapacitás-bővítés, mentőszerverek korszerűsítése és bővítése a nagy háttérkapacitást igénylő tudományos kutatások, mérési eredmények tárolására és feldolgozására

Korszerű, az elérhető legjobb technológiát alkalmazó infokommunikációs technológiák beszerzése annak érdekében, hogy a PPKE képzései egyre nagyobb mértékben hozzáférhetők legyenek idegen nyelven, elsősorban angolul, és ezáltal is emelkedjen a hazai és/vagy külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések, az idegen nyelven folyó képzésben résztvevő külföldi és hazai diákok, valamint oktatók száma:

A Pázmány Egyetemi e-Kiadó lehetőségeinek bővítésével az elektronikusan közzétett nagyobb terjedelmű műveknek az oktatási igény szerinti nyomtatott formában való közzétételéhez:

– oktatással kapcsolatos anyagok: jegyzetek, könyvek, előadásanyagok, a hallgatók informálásához szükséges egyéb anyagok
– kutatási tevékenységekkel kapcsolatos anyagok (kutatási jelentések, beszámolók, dokumentációk, konferencia kiadványok, tudományos közlemények, PhD disszertációk
– az egyetem működésével kapcsolatos anyagok (egyetemi körben használatos, nagyobb példányszámú belső dokumentációk, ismertetők, meghívók, eseti kiadványok)

Az oktatási egységek video-technológiával kapcsolatos oktatási igényeinek technikai támogatása:

– a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kapcsolatos felvételek hozzáférhetővé tétele és archiválása különböző formátumokban, beleértve a mások által készített rádió- és tévéfelvételeket és az Egyetemmel kapcsolatos reklám és propaganda-felvételeket is
– rádióadáshoz felvételek készítése, szerkesztése, adásba küldése beleértve az élő adásokat is mind földfelszíni sugárzással, mind internetes terjesztéssel
– tévéstúdió: oktatási feladatokra stúdiófejlesztés, stúdiókamera, non-lineáris rendszer, nettévé, adáslebonyolító szerver és stúdióháttér
– multimédia-labor az oktatás-kutatás új tartalmainak kialakításához

Videó

Interjú Prószéky Gáborral