Oldal kiválasztása

A projekt céljának tekintette az oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, illetve az oktatás- és kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, továbbá a kutatási eredmények nyomon követését támogató info-kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterének kiépítését. Ennek négy fő eleme:

 az alapinfrastruktúra fejlesztése
 a kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése
 az intézményirányítást támogató infrastruktúra fejlesztése
 a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

A projekt során megvalósult az oktatási egységek video-technológiával kapcsolatos oktatási igényeinek technikai támogatása. A videokonferencia (távjelenlét) technológiát az Egyetem – telephelyeinek szétszórt elhelyezkedése következtében – különösen jól tudja alkalmazni.

Az Egyetemen belüli informatikai hálózati fejlesztés mindennapossá tette a távjelenlétes konferenciát és konzultációt. Ennek jelentősége kiemelkedik a doktori képzések esetében, mivel a projekt közvetlen eredménye, hogy biztosítja a nemzetközi partnerekkel való közvetlen és jó minőségű kapcsolatteremtés lehetőségét, ezzel növelve az oktatás minőségét.

A kutatási infrastruktúra jelentős fejlesztését eredményezte a projekt keretében beszerzett mikrofilm olvasó és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök, melyek segítségével a digitalizált formában rendelkezésre álló kutatási anyagok feldolgozása előtt nyílt meg a lehetőség.

A VOIP telefonközpont fejlesztésével a telekommunikációs költségek csökkentését sikerült elérnünk. A VOIP alapú telefonközpont nem csak a korszerűbb telekommunikációt teszi lehetővé, hanem számos értéknövelt szolgáltatás előtt nyitja meg a lehetőséget, mint a konferenciabeszélgetés, vagy a voice-mail.

A Pázmány Egyetemi e-Kiadó lehetőségeinek bővítésével elérhetővé vált – a digitális nyomdai fejlesztésnek köszönhetően – az elektronikusan közzétett nagyobb terjedelmű művek oktatási igények szerinti nyomtatott formában való közzététele. A projektben megvalósult fejlesztések lehetővé teszik az oktatással, kutatással, illetve az egyetemi működéssel kapcsolatos kiadványok elkészítését.

Budapest, 2010. március 30. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm
PROJEKT MENEDZSER