Oldal kiválasztása

A nagypéntek istentisztelet alapelemei már a IV. században kialakultak. Jeruzsálemben e napon imádkozva vonultak a hívek az utolsó vacsora termétől a Golgotáig, a keresztre feszítés helyéig, ahol a püspök tiszteletadásra felmutatta a szent kereszt ereklyéjét. Ezt követően szentírási részleteket olvastak fel.

A nagypénteki szertartás időpontja az őskeresztény kortól a középkorig az Úr halálának órájához, délután 3 órához kapcsolódott, ám később átkerült a délelőtti órákra. XII. Piusz pápa reformja állította vissza a délutáni ünneplést. A csonka misének is nevezett szertartás három fő részből áll: igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, hódolat a kereszt előtt, áldozási szertartás. Sok helyen ilyenkor szentsírt állítanak, ahová a hívők imádkozni járulnak. Nagypénteken, akárcsak a nagyböjt többi péntekjén, a templomban vagy a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartanak, amelynek segítségével bárki bekapcsolódhat Jézus kínszenvedésébe és halálába.

Nagypénteken a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. 14 évesnél idősebb tagjaitól azt kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A szertartások rendje a püspöki székhelyeken

Nem a kivégzést ünnepeljük, hanem Isten halált megsemmisítő szeretetét

Hallhattuk, hogy Észak-Olaszországban és Franciaországban több iskolában leveszik a feszületet a falról, mondván, nehogy összezavarja a gyerekek lelki világát. Úgy látszik, még mindig nem jutottunk el a mélypontra, és a liberális észjárásnak még van tartaléka.

Nem félünk tőlük, csak lássunk világosan: Az Egyház soha nem a kivégzést ünnepelte, hanem azt, hogy Isten kiszabadít bennünket a halál hatalmából. Tombolhat a tömeg, moshatja kezét Pilátus, felszínre kerülhet az emberi bűnös örvénylés minden hordaléka, akkor se a Gonosz győz, hanem Isten. De nem a gonosz lelkeket győzi le, hiszen mint angyalokat, őket is ő teremtette, hanem megálljt parancsol nekik. Isten soha nem akar győzni, mert a győzelem annyit jelent, mint felülmúlni valakit. Istennek viszont nincs kit felülmúlnia, hiszen nincs felette senki.

Ő a lét teljessége. Isten nagypénteken, aztán húsvétvasárnap helyreállítja a világ rendjét. Nem örül Fia vérben úszó kereszthalálának, de ha már ennyire becsültük, akkor mindenhatósága erejében ebből hozza ki a megváltást. És húsvéttól kezdve arra ösztönöz, hogy kapjunk észbe: a legnagyobb rosszból hozta ki a legnagyobb jót.

Sánta János
Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurír