Oldal kiválasztása

Beköszöntőjében Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató azt írja:

„Nekünk, magyaroknak ez az a völgy, ahol Istentől elkészített helye van az Asszonynak (vö. Jel 12,6), Szűz Máriának. A pusztaság, ami az ő közreműködésével paradicsomi kertté, az Istennel való találkozás helyévé lett. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezért is nyilvánította a palócföldi, de az egész Kárpát-medencében rendkívül népszerű búcsújáróhelyet nemzeti kegyhellyé. Itt is igazolást nyernek XVI. Benedek pápának,  eredetileg a Szentföldre vonatkozó szavai: „Olyan az üdvösség helyszíneivel találkozni, mint megérinteni a velünk levő Isten történetét. A hit nem mítosz. Valós történelem, amelynek nyomait kezünkkel érinthetjük.”

Mátraverebély-Szentkúton ezt számtalan hálatábla és a zarándokok ragaszkodása, nem szűnő érkezése is bizonyítja. Ezért jönnek immáron nyolc évszázada a testi-lelki gyógyulást kereső emberek. Ennek a találkozásnak a segítői a kegyhely gondozói és a zarándokok lelki vezetői, akik őrzik a Szent Kút és a hit tisztaságát, és évente mintegy negyedmillió zarándokot fogadnak.”

Peregrin atya mindenkit szeretettel hív a www.szentkut.hu nyitóoldalán: „Látogasson el ön is Mátraverebély-Szentkútra! Csodálja meg a természet, az építészet, a vallási hagyomány szépségeit, és legyen része abban a nagy átalakulásban, amikor a pusztaság paradicsomi kertté lesz: bennünk és körülöttünk!”

Forrás: Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír