Oldal kiválasztása

Az emlékszoba-átadást ünnepség követte az egyetem központi előadójában, amelyen Paolo Magagnotti hangsúlyozta, hogy De Gasperi olyan értékeket mutat fel nekünk, európaiaknak, amelyek ma még aktuálisabbak, mint saját korában voltak, hiszen a mai Európai Unió elvesztette azt a fonalat, amelyet az alapító atyák képviseltek.

De Gasperi bízott abban, hogy a keresztény értékekre alapozva lehetséges Európa újjáépítése, és ezt a gondolatot igazolta az, hogy immár három generáció óta nincs háború földrészünkön – fejtette ki az emlékünnepségen Botos Máté. A dékán rávilágított, hogy a kereszténydemokrata politikus egyik legfőbb elvének tekintette azt, hogy felelősség nélkül nem létezhet demokrácia, csak a csőcselék uralma.

Maria Romana De Gasperi, aki egy ideig édesapja irodájában is dolgozott, személyes hangvételű hitvallásában emlékeztetett arra, milyen nagy szerepe volt apja politikusi és emberi magatartásának kialakulásában az, hogy kisebbségből származott, (Dél-Tirolban született) s az, hogy a mélyszegénységet is megtapasztalta diák korában. Az európai álom, a közös Európa megszületését De Gasperi asszony szerint az tette lehetővé, hogy a gondviselésnek köszönhetően egymás mellé került néhány valóban keresztény ember (apja mellett Schumann, Adenauer és Monet). Maria Romana de Gasperi az emlékszoba-avatáson azt is kijelentette, hogy apjának elsősorban nem a politikusok az örökösei, hanem a felnövekvő új generációk.

A jeles alkalomra a katolikus egyetem gondozásában egy válogatáskötet is megjelent Alcide De Gasperi tanulmányaiból. A Kommunikáció és Média Intézet együttműködése a temesvári intézettel a tervek szerint tovább folytatódik, nyilatkozta a Magyar Kurírnak Kovács Ákos intézetvezető, közös konferenciákat, képzéseket szeretnének szervezni, EU-s projektekben kívánnak együttműködni.

+

Alcide de Gasperi, Schumannal és Adenauerrel együttműködve megalapította az európai közösség első  magját, az Európai Szén-és Acélközösséget (ESZAK). Minden erejével azon volt, hogy Európa politikai és katonai integrációját elősegítse, egyrészt az Európai Védelmi Közösség (EVK), másrészt az Európai Politikai Közösség (EPK) megalapításának segítségével. Ő volt ugyanis aki az EVK Szerződés szövegébe betetette a híres 38. cikket, amely előírta, hogy készüljön tanulmány és ennek függvényében terv az európai politikai egység megvalósításának lehetőségeiről.

Forrás: Magyar Kurír