Oldal kiválasztása

A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója és Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet által közösen szervezett, április 15 és 18 közötti tanácskozás résztvevői a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója létrehozásának ötödik évfordulóját is megünnepelték. A konvenció tagszervezetei zárónyilatkozatuk szerint megelégedéssel nyugtázták, hogy KMÚEK működésének első öt évében szinte hiánytalanul sikerült megvalósítani azokat a fő célkitűzéseket, amelyek szükségessé tették a külhoni magyar újságírók összefogását. Hangsúlyozzák, felismerve azt a szerepet, amelyet a sajtó játszik a nemzeti azonosságtudat megőrzésében, a KMÚEK ismételten szorgalmazza, hogy a magyar nemzeti stratégia keretében mielőbb készüljön el a magyar médiastratégia, amely külön fejezetben foglalkozna a külhoni magyar média helyzetével és feladataival.

Ehhez első lépésként a lehető leggyorsabban el kell készíteni a teljes magyar médiakatalógust, amely számba venné a Magyarországon és a külhoni nemzetrészekben megjelenő és működő összes médiumot, éppen ezért a KMÚEK – határozata értelmében – felvállalja, hogy 2010. szeptember 30-áig véglegesíti a külhoni magyar médiakatalógust, és eljuttatja a megfelelő szerveknek.

A tanácskozás résztvevői elmondásuk szerint rendkívül fontosnak tartották azt, hogy az illetékes magyar állami intézményekkel és a külhoni magyarok legitim politikai képviselőivel karöltve minél előbb készüljön el a kisebbségi magyar média zökkenőmentes működését szavatoló hosszú távú támogatási stratégia, amely pontosítaná a határon túli magyar sajtónak szánt pénzösszegek odaítélésének és folyósításának szempontrendszerét és alapelveit.

A találkozón határozat született arról is, hogy a KMÚEK tagszervezetei a közeljövőben – figyelembe véve az Európai Unió intézményei által szavatolt támogatási lehetőségeket – megfogalmazzák a közérdekű írott sajtó kedvezményezett státusára és pozitív megkülönböztetésére vonatkozó javaslatokat, ugyanakkor a magyar tömegtájékoztatás hatékonyságának növelése érdekében azt is kezdeményezik, hogy a külhoni magyar újságíró egyesületek kölcsönös kapcsolatépítése mellett a konvenció a jövőben nagyobb figyelmet szenteljen a magyarországi rokon szakmai szervezetekkel való együttműködés elmélyítésének. A tanácskozás részvevői mindemellett arra is felhívják a figyelmet, hogy noha a KMÚEK az elmúlt öt évben több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával, meg kell találni ennek a leghatékonyabb formáit, mindeközben külön figyelmet szentelve az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításának.

Forrás: Máriás Endre, Magyar Szó
Fotók: Máriás Endre

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának lendvai közgyűlésén, amelyet a Kárpát-medencei magyar média szerepének és jelentőségének szenteltek a következő zárónyilatkozatot fogadták el a jelenlévők:

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába tömörült muravidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai, felvidéki és horvátországi tagszervezetek valamint szakmabeliek az ausztriai magyar újságírók képviselőjének tevékeny részvételével 2010. április 15-e és 18-a között Lendván tartották meg évi közgyűlésüket. A Kárpát-medencei  magyar média szerepének és jelentőségének szentelt tanácskozás résztvevői a határokon átívelő szakmai szervezet létrehozásának ötödik évfordulóját is megünnepelve  a következő

Z Á R Ó N Y I L A T K O Z A T O T

fogadták el:
1.)    A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának tagszervezetei megelégedéssel nyugtázták, hogy a KMÚEK működésének első öt évében szinte hiánytalanul sikerült elérni azokat a fő célokat, amelyek szükségessé tették a külhoni magyar újságírók összefogását: javult a tagszervezetek közötti kommunikáció, felgyorsult az egyes magyar nemzetrészekre vonatkozó információk cseréje, valamint  közös álláspontok fogalmazódtak meg a külhoni magyar sajtóra és a kisebbségi magyar újságírók helyzetére vonatkozóan. A közös fellépésnek köszönhetően a magyarországi és a külhoni magyar politikum a médiumokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben mind gyakrabban tekinti releváns tárgyalópartnernek  a KMÚEK-ot.
2.)    Felismerve azt a szerepet, amelyet a sajtó játszik a nemzeti azonosságtudat megőrzésében, a KMÚEK ismételten szorgalmazza, hogy a magyar nemzeti stratégia keretében mielőbb készüljön el a magyar médiastratégia, amely külön fejezetben foglalkozna a külhoni magyar média helyzetével, szerepével és feladatival. A határon átnyúló szakmai szervezet hajlandó magára vállalni ennek a fejezetnek, a külhoni magyar médiastratégiának a kidolgozását.
3.)    Az egységes magyar médiastratégia elfogadása felé vezető első lépésként a
legsürgősebben el kell készíteni a teljes magyar médiakatalógust, amely számba venné a Magyarországon és a külhoni nemzetrészekben megjelenő/működő valamennyi médiát.
A KMÚEK vállalja, hogy legkésőbb 2010. szeptember 30-áig véglegesíti a külhoni magyar médiakatalógust, és ezt eljuttatja a KMKF Állandó Bizottságának.
4.)    A tanácskozás résztvevői fontosnak tartják, hogy az illetékes magyar állami intézményekkel és a külhoni magyarok politikai képviselőivel karöltve minél előbb készüljön el a kisebbségi magyar média zökkenőmentes működését szavatoló hosszútávú támogatási stratégia, amely pontosítaná a határon túli magyar sajtónak szánt pénzösszegek odaítélésének és folyósításának szempontrendszerét és alapelveit.
5.)    Figyelembe véve az Európai Uniós intézmények szavatolta támogatási lehetőségeket, a KMÚEK tagszervezetei a közeljövőben megfogalmazzák a közérdekű írott sajtó kedvezményezett státusára és pozitív megkülönböztetésére vonatkozó javaslatokat, és megtalálják a módját annak, hogy ez a kezdeményezés Brüsszelben támogatókra találjon.
6.)    A magyar tömegtájékoztatás hatékonyságának növelése végett a KMÚEK kezdeményezi , hogy a külhoni magyar újságíró egyesületek kölcsönös kapcsolatépítése mellett a jövőben a konvenció szenteljen nagyobb figyelmet a magyarországi rokon szakmai szervezetekkel való együttműködés elmélyítésének.
7.)    Noha az elmúlt öt évben a KMÚEK több ízben is foglalkozott a külhoni magyar újságíróképzés fontosságával, a tanácskozás résztvevői ezúttal is felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyarországon és az egyes magyar nemzetrészekben már működő iskolákkal, műhelyekkel és médiumokkal karöltve meg kell találni a külhoni magyar újságíróképzés és továbbképzés leghatékonyabb formáit. A célközönség és a médiafogyasztók szokásinak változása miatt eközben külön figyelmet kell szentelni az online-újságírással kapcsolatos alapismeretek elsajátításásának.

Lendván, 2010. április 17-én                            A KMÚEK közgyűlésének résztvevői