Oldal kiválasztása

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2009. január 1-től 2009. december 31-ig.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként.

A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2009. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A Szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé. Egyéves előkészítő munka eredményeként 2000-ben sikerült közös etikai alapelveket elfogadni négy újságíró szervezettel, (MÚOSZ, MÚK, MAKÚSZ, Sajtószakszervezet), s létrejött az Etikai Együttműködő Tanács, amely az elmúlt időben több alkalommal hozott nyilvánosságra a sajtóetikával kapcsolatos állásfoglalást.

A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus újságírók világszövetségének, (UCIP), és a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS). Delegáltjaink a 2009. évben személyesen vettek részt a világszövetség választmányának és regionális bizottságainak munkájában.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznú tevékenységei 2009. évben időrendi sorrendben, melyekről a szövetség www.makusz.hu című honlapján találhatók részletes beszámolók:

Felavattuk a magyar katolikus újságírás vértanújának emléktábláját
2009. december
Felavattuk Melocco János, 1951-ben kivégzett katolikus újságíró emléktábláját csütörtökön Budapest V. kerületében.

Helytállni válság idején – A MAKÚSZ őszi tanulmányi napja
2009. november
Kádár-rendszer egyházpolitikája és a katolikus újságírás lehetőségei címmel tartottuk tanulmányi napunkat.

Átadtuk a MAKÚSZ díjait az őszi tanulmányi napon
2009. november
A MAKÚSZ örökös tagjává fogadtuk Rosdy Pál nyugalmazott újságírót és Arató Lászlót, a Márton Áron Kiadó igazgatóját. A szövetség Nívó-díját a hiteles tájékoztatásért idén Dr. Neumayer Katalin, a MAKÚSZ elnökségi tagja, a Magyar Kurír katolikus napilap főszerkesztője kapta. A Sinkó Ferencről elnevezett díjat Pion István újságíró, a Magyar Hírlap szerkesztője kapta.

Megújult a MAKÚSZ weblapja
A november 14-án megújult szövetségünk honlapja. Az öt évvel ezelőtt készült oldalt egy modern, a mai igényeket kielégítő, új színvilágú, könnyen áttekinthető, gyengénlátó-barát, interaktív, több funkcióval (nyomtatóbarát változat, oldal küldése, PDF változat, tartalommegosztás) ellátott honlap váltja. Az oldalt Buda Balázs honlapszerkesztő készítette, munkáját a kialakításban Bíró Mátyás, a MAKÚSZ weboldalának szerkesztője segítette.

A média a gazdasági és szociális igazságért
2009. október 31. és november 2-a között tartotta az UCIP, a világ katolikus újságíróinak szövetsége általános közgyűlését Rómában, melyen szervezetünk is képviselte magát.

Sajtóapostolok Szombathelyen
2009. szeptember
A MAKÚSZ Plébániai és kisközösségi lapok szekciója nyolcadik alkalommal rendezte meg az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek szakmai találkozóját, idén Szombathelyen.

Médiazarándoklat – Mátraverebély-Szentkúton
2009. június
Jézus Szíve ünnepén tartottuk a médiában dolgozók zarándoklatát. A szövetségünk és a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely által szervezett eseményen Kiss-Rigó László püspök celebrált ünnepi szentmisét. A zarándoklaton több mint ötven újságíró vett részt.

MAKÚSZ médianap Csíkszeredában
2009. június
Szövetségünk június 15-én Csíkszeredában szakmai napot tartott a helyi és országos sajtó munkatársai számára. A rendezvénynek a millenniumi Szent Kereszt plébánia adott otthont.

Pünkösdi beszélgetés
2009. június
A MAKÚSZ és a Protestáns Újságírók Szövetsége által közösen szervezett beszélgetést tartottunk a Pilinszky János Irodalmi Kávéházban. Az alkalmon lehetőségük nyílt az ismerkedésre, kapcsolatfelvételre és kötetlen beszélgetés keretében gyűjtöttük össze a további közös rendezvények, szakmai fórumok ötleteit.

Kisebbségi média és európaiság
2009. április
A Kárpáti Igaz Szó meghívására Ungvárra látogatott a MAKÚSZ küldöttsége, ahol beszélgetést folytattak az országos magyar lap vezetőivel, munkatársaival, valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának képviselőivel.

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben – tavaszi tanulmányi nap
2009. április
Szövetségünk tavaszi tanulmányi napjának témái voltak: a politikailag korrekt nyelvhasználat, valamint az egykori és a mai szócenzúra. Előadóink: Czakó Gábor és Horkay Hörcher Ferenc voltak.

Egyházi Mobilflotta
2009. április
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége belépett a Magyar Katolikus Egyház mobiltelefonos flottájába.

A Szövetség 2009-ben költségvetési támogatást nem kapott.
A Szövetség 2009-ben az SZJA 1%-os felajánlásaiból 248.038 Ft-ot kapott.
Pályázat során a Nemzeti Civil Alapprogramtól 1.090,000- Ft-ot nyert (2009.07.01.; 300.000.- Ft; 2009.11.12; NCA-CIV-09-B109; 0368/2009; 160.000.- Ft; 2009.11.26 NCA-KM-09-1468 035/2009; 280.000.-Ft; 2009.12.09 NCA-NK-09-A-369 0427/2009; 350.000.-Ft) , melyet kizárólag a pályázatban meghatározott rendezvényekre és célokra fordított.

A Szövetség vagyonát a bankszámláján elhelyezett pénzösszeg jelenti, befektetésekkel, tárgyi eszközökkel jelenleg nem rendelkezik. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tartós adományozásra szerződést nem kötött.
A szövetségnek főfoglalkozású dolgozója nincs, tiszteletdíjat nem fizet.

A szövetség az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2009. évben.

Budapest, 2010. május 26.

Szikora József elnök        Gebauer Szabolcs főtitkár        Labundy Péter könyvelő