Oldal kiválasztása

A belépéshez előzetes regisztráció és engedély feltétlenül szükséges, ezért kérjük, részvételüket minél előbb (de legkésőbb június 7., hétfő 10 óráig) jelezzék Németh Károly főhadnagyúr részére: nemeth.karoly@bv.gov.hu.

A darabot Juhász Tibor börtönlelkész rendezte és egy elítélt írta, akinek ez a hetedik színműve a börtönben. Az előadásra a „Papság Évének” lezárása alkalmából kerül sor, amelyre egyházi méltóságok is meghívást kaptak, az elítéltek pedig meghívhatták hozzátartozóikat.

A darab rövid története:
Az előadás Brenner János rábakéthelyi káplán vértanúságáról szól. Az ötvenes években az ÁVH kihallgatásra idézi be őt, és 24 órás őrizetbe vételét is elrendelik. A fogdában találkozik egykori barátjával, akivel Szombathelyen iskolás korukban együtt ministráltak. A gyerekkori barát ÁVH-s tiszthelyettes lett és az éjszakákat Brenner János cellájában tölti. Brenner elutasítja a karhatalommal való együttműködést, és elmeséli a férfinek Vianney Szent János életének történetét. Amikor a Brenner Jánost alakító szereplő eljut a történetben addig, hogy Vianney Szent Jánost a sok nehézség és akadály ellenére pappá szentelik: a darabban megjelenik Vianney Szent János alakja, aki egyes szám első személyben szövi tovább a cselekményt.

A darabban megjelenik az ősellenség a sátán, akit Vianney Szent János grappinnak (fickónak), nevez. A gonosz végigkíséri János életét, mindent elkövet, hogy megakadályozza őt tervei megvalósításában, de vereséget szenved. A darab Brenner János meggyilkolásával ér véget, az ördög nála sem ér célt. Brenner János sem hajlandó a megalkuvásra, inkább meghal, minthogy méltatlanná váljon hivatására.

Bozó Bea sajtóreferens
Szeged-Csanádi Egyházmegye