Oldal kiválasztása

A kezdeményezések a következő témákra összpontosulnak: betegbiztonság, ritka betegségek, szervadományozás és szervátültetés, rákszűrés, egészségügyi dolgozók, influenza elleni védőoltás, gyermekkori immunizáció, mentális egészség, Alzheimer-kór és más demenciák, valamint az antibiotikumok körültekintő alkalmazása (l. a bevezető végén található listát). A Bizottság a kampány által népszerűsíteni kívánt kezdeményezések közül elsőként a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelvjavaslatot fogadta el 2008. július 2-án.

Mi a kampány célja?
A kampány célja az, hogy megkönnyítse az eligazodást az európai uniós egészségpolitikai elképzelések és intézkedések sokszor igen összetett világában. A kampány konkrét és többnyelvű kommunikációs keretként lehetővé teszi az egészségügyi szervezetek és a polgárok számára, hogy tájékozódjanak az őket érdeklő kérdésekről és eseményekről, illetve maguk is részt vegyenek a kampányban, ha egészségügyi információkat szeretnének közzétenni, vagy eseményeket népszerűsíteni az „Európa a betegekért” webhelyen.

Szeretne többet megtudni a kampányról? Látogasson el honlapukra! A honlap ezen a linken érhető el.

Az EU egészségügyi portálján kialakított „Európa a betegekért” webhely 22 nyelven naprakész információkkal szolgál a kampány kezdeményezéseiről, hozzáférést biztosít számos tagállami és európai uniós dokumentumhoz és cikkhez, továbbá tájékoztatást nyújt a kezdeményezésekkel kapcsolatos eseményekről.

Európai Uniós Egészségügyi Újságírói Díj
Az újságírói díj, melyet első alkalommal 2009 februárjában hirdetett meg a Bizottság az „Európa a betegekért” kampány részeként, az egészségügyi ellátással és a betegek jogaival foglalkozó színvonalas újságírást hivatott ösztönözni és elismerésben részesíteni. Ha szeretne többet megtudni az újságírói díjról vagy cikket benevezni a versenybe, kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra.

Háttéranyag: az „Európa a betegekért” kampány keretében ismertetni kívánt kezdeményezések listája

Egészségügyi ellátás külföldön
Az egészségügyi ellátás más tagállamban való igénybevételének és az ennek kapcsán felmerülő költségek megtérítésének szabályai nem mindig egyértelműek, és megértésük sokszor nehéz feladatnak bizonyul. Ezért a Bizottság 2008. július 2-án olyan jogszabályjavaslatot fogadott el, amely világosabbá teszi, hogyan lehet egészségügyi ellátást igénybe venni más uniós tagállamokban. A javaslat azt is meghatározza, ki felel az ilyen esetekben biztosított ellátás minőségéért és biztonságáért. A Bizottság a dokumentumban szorosabb együttműködést szorgalmaz különböző területeken, így a szakellátást biztosító referenciaközpontok hálózatainak ügyében.
Kezdeményezés: Irányelv a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (a Bizottság által 2008. július 2-án elfogadott javaslat)

Ritka betegségek
Közleményében a Bizottság átfogó közösségi stratégiát terjesztett elő azzal a céllal, hogy támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a ritka betegségek hatékony felismerése, megelőzése, diagnosztizálása, a ritka betegségben szenvedők kezelése és ápolása, illetőleg az e betegségekkel kapcsolatos kutatások területén. A szűkös tagállami erőforrások közös hasznosítása a betegek érdekeit fogja szolgálni.
Kezdeményezés: A Bizottság közleménye a ritka betegségekkel kapcsolatos európai fellépésről (a Bizottság 2008. november 11-én fogadta el a dokumentumot); a Tanács ajánlása a ritka betegségekkel kapcsolatos európai fellépésről (elfogadás időpontja: 2009. június 8.)

Szervadományozás és szervátültetés
A szervátültetésre szoruló betegeket kezelő kórházak Európa-szerte szervhiánnyal küzdenek. A Bizottság a probléma orvoslására több kezdeményezésből álló csomagot terjesztett elő. Először is alapvető biztonsági és minőségbiztosítási elvek és intézkedések elfogadását szorgalmazza a szervadományozásra és az átültetés céljából történő szervkivételre vonatkozóan. Ezen túlmenően tíz kiemelt intézkedést tartalmazó cselekvési tervet dolgozott ki, amely a tagállamok közötti koordinációt erősítő mechanizmus bevezetése révén hivatott a szervadományozás és a szervátültetés terén az Európai Unióban jelentkező problémák megoldását elősegíteni.
Kezdeményezések:
– Irányelvjavaslat az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról (a Bizottság által 2008. december 8-án elfogadott dokumentum)
A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–2015) – megerősített együttműködés a tagállamok között (a Bizottság által 2008. december 8-án elfogadott dokumentum)

Egészségügyi dolgozók
Az európai lakosság általános egészségi állapotának és az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javításában nem lehet eredményeket elérni megfelelő létszámú, jól képzett szakemberek nélkül. A Bizottság zöld könyvet tett közzé, melyben áttekinti, milyen általános feladatokkal és problémákkal kell az Európai Unió egészségügyi dolgozóinak szembenézniük, és lehetséges megoldásokat javasol ezekre a problémákra.
Kezdeményezés: Zöld könyv az európai egészségügyi dolgozókról (a Bizottság által 2008. december 10-én elfogadott dokumentum).

Betegbiztonság
Évente több millió beteg szenved egészségkárosodást az Európai Unióban az egészségügyi ellátás során elkövetett hibák miatt, például kórházi fertőzések következtében. E hibáknak halálos áldozatai is vannak. Az egészségkárosodást nagyon sok esetben el lehetne kerülni. A Bizottság közleményt és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot terjesztett elő a betegek biztonságának és az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében. E dokumentumok nemcsak a betegbiztonságot érintő általános, rendszerszintű kérdésekkel, hanem olyan célzott intézkedésekkel is foglalkoznak, amelyek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (nozokomiális fertőzések) megelőzésére és leküzdésére hivatottak.
Kezdeményezés: A Bizottság közleménye, valamint tanácsi ajánlás elfogadására irányuló javaslata az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról (a Bizottság 2008. december 15-én fogadta el a dokumentumokat, a Tanács 2009. június 9-én fogadta el az ajánlást)

Rák:
Rákszűrés

Jelentés a rákszűrésről szóló 2003-as ajánlás végrehajtásáról. Ajánlásában a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a rákszűrési programok végrehajtásának előrehaladásáról, vizsgálja meg, mennyire hatékonyak a javasolt intézkedések, és mérje fel, szükség van-e további intézkedésekre. Ez a Bizottság első jelentése a témában.
Kezdeményezés: Jelentés a rákszűrésről szóló 2003-as tanácsi ajánlás végrehajtásáról (a Bizottság által 2008.december 22-én elfogadott jelentés).

Európai cselekvési partnerség a rák ellen
Kezdeményezés: A Bizottság közleménye – Fellépés a rák ellen: európai partnerség (a Bizottság által 2009. június 24-én elfogadott közlemény).
Kezdeményezés: A partnerség nyitórendezvénye. A 2009. szeptember 29-én életre hívott partnerség a tagállamokat hivatott támogatni a daganatos betegségek elleni küzdelemben: lehetőséget teremt a megelőzéshez, a kutatáshoz és a kezeléshez szükséges adatok, erőforrások és szakértelem felkutatására és megosztására, és EU-szerte bevonja a munkába a területen fontos szerepet játszó feleket.

Influenza elleni védőoltás
Az influenza elleni oltás a betegség megelőzésének egyik legfontosabb eszköze. Szakértők szerint a jelenlegi vakcina-előállítási kapacitás világjárvány esetén nem lenne elegendő a Közösség szükségleteinek kielégítésére. Az Európai Bizottság azt szeretné elérni, hogy a lakosság nagyobb arányban vegye igénybe a szezonális influenza elleni védőoltást, ami a gyártási kapacitás növekedését eredményezné.
Kezdeményezés: A Tanács ajánlása a szezonális influenza elleni oltásról (A Bizottság 2009. július 8-i javaslatát a Tanács 2009. december 22-én fogadta el).

Az antibiotikumok körültekintő alkalmazása
A 2002/77/EK tanácsi ajánlás arra szólítja fel a tagállamokat és az EGT-országokat, hogy célirányos stratégiákkal segítsék elő a humán orvoslásban az antimikrobiális hatóanyagok körültekintő alkalmazását. Ezt a célt szolgálják például az antimikrobiális hatóanyagok használatának, illetve az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának nyomon követésére irányuló intézkedések, a megelőző és korlátozó intézkedések, valamint az oktatás, a képzés és a kutatás. Az említett országoknak jelentésben kell tájékoztatniuk a Bizottságot arról, hogyan halad a végrehajtás folyamata.
Kezdeményezés: A Bizottság 2. jelentése a tanácsi ajánlás végrehajtásáról.

Európai antibiotikum-nap
2008. november 18-án tartottak első ízben Európa-szerte európai antibiotikum-napot, amelyet az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ irányításával minden évben megrendeznek. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az antibiotikumok nem megfelelő alkalmazásában rejlő kockázatokra, és tájékoztassa a nyilvánosságot ezen gyógyszerek helyes használatáról.

Mentális egészség
A mentális egészségről 2008 júniusában tartott magas szintű konferencián született egyezményben kiemelt öt területet egy sor tematikus konferencia veszi nagyító alá. A közeljövőben további intézkedések is várhatóak, melyek azt mutatják majd be, milyen többletértéket teremthet az uniós fellépés ezen a területen.
Kezdeményezések
A gyermekek és a fiatalok mentális egészségének és jóllétének elősegítése, 2009. szeptember 29–30., Stockholm;
A depresszió és az öngyilkosság megelőzése, 2009. december 10–11., Budapest;
Mentális egészség és időskor, 2010. április 19–20., Madrid;
Küzdelem a megbélyegzés és szociális kirekesztés ellen, 2010. november 15–16., Lisszabon;
Mentális egészség a munkahelyen, 2011. március 14–15., Berlin.

Gyermekkori védőoltások
Ez a kezdeményezés „átmeneti” immunizációs séma bevezetésével kívánja megkönnyíteni a külföldre költöző kisgyermekes családok számára az áttérést az egyik tagállami immunizációs sémából a másikba. Ezenfelül a tagállamokat határozott politikai kötelezettségvállalásra ösztönzi annak érdekében, hogy azok erőfeszítéseiket megsokszorozva növeljék a kiemelt betegségek ellen gyermekkori védőoltásban részesülők arányát, és magas szinten tartsák az oltási lefedettséget.
Kezdeményezés: Bizottsági javaslat: A Tanács ajánlása a gyermekkori immunizáció határokon túlmutató vetületeiről

Az Alzheimer-kór és más demenciák
Ez a kezdeményezés az Alzheimer-kórral és más demenciákkal kapcsolatos fő problémák kezeléséhez hivatott segítséget nyújtani. Elsődleges célja az, hogy ösztönözze a bevált gyakorlati megoldások megosztását az epidemiológia, a korai diagnosztika, valamint a kezelés és a gondozás területén. A kezdeményezés hozzá fog járulni ahhoz is, hogy a demenciákkal kapcsolatos kutatás összehangoltabbá váljon.
Kezdeményezések: A Bizottság közleménye és tanácsi ajánlás elfogadására irányuló javaslata az Alzheimer-kórról és más demenciákról (a Bizottság által 2009. július 22-én elfogadott dokumentumok)