Oldal kiválasztása

Változott az a szakasz is, amely szerint a Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát, mert a jövőben a sajtó sokszínűségét is védik és elismerik. Új rendelkezés az is, amely szerint a demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.

Új elemként került bele az alkotmányba az is, hogy a Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei őrködnek.

A médiát érintő törvényekkel kapcsolatos, az Országgyűlés kétharmados többségének szavazatát igénylő passzus pedig a jövőben így szól: A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. E szerint tehát nemcsak a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához van szükség a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára, hanem a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához is.

Kimarad viszont a 61. paragrafus azon szakasza, amely eddig úgy rendelkezett, hogy közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Forrás: MTI