Oldal kiválasztása

Beszédében XVI. Benedek a média világának rohamos fejlődéséről, átalakulásáról, az írott sajtónak a mai globalizált és „antennákkal teli” világban betöltött szerepéről szólt. Az igazság buzgó szívvel és értelemmel, továbbá hozzáértő és képzett módon való keresése a katolikus újságíró állandó feladata – magyarázta a Szentatya. Sajnos a mai virtuális világban fennáll a veszély, hogy az ember egyre messzebb kerül a valóságtól, ami a helyes és a valódi igazság kutatását is lehetetlenné teszi.

A keresztény hit és a kommunikáció közös vonása, hogy az eszköz és az üzenet megegyeznek: Isten Fia, a megtestesült Ige egyben az üdvösség üzenete és a megváltás megvalósulásához szükséges eszköz is. Nem egyszerű ez a koncepció, de mindenki számára hozzáférhető – fejtette ki a Szentatya. Az egyház éltető ereje maga Krisztus, az ő nevében kíséri az embert a megváltás felé vezető úton. Az írott szó mindig a közlés alapvető eszköze marad, és még a képekkel teli civilizációban is teljes mértékben megőrzi értékét.

Ebből a rövid gondolatmenetből is érthetővé válik, hogy a kommunikáció kihívásai az egyház és mindazok számára, akik részt vesznek küldetésében, nagy elkötelezettséget kívánnak. Mindazok, akik a katolikus médiában tevékenykednek, és nem akarnak csak zengő ércként vagy pengő cimbalomként élni, erős hittel kell, hogy rendelkezzenek, mindig Istent helyezve az értékskála csúcsára. Feladatotok, hogy segítsétek a mai embert eljutni Krisztushoz, az egyetlen Megváltóhoz, továbbá hogy soha ne hagyjátok a remény lángját kialudni a ma és a jövő érdekében – jelentette ki a Szentatya, aki imáiról biztosította a világ katolikus újságíróit és apostoli áldását adta rájuk.

A katolikus sajtó kongresszusán részt vett Neumayer Katalin, a Magyar Kurír főszerkesztője, valamint Harmath Károly OFM, az újvidéki Agape könyvkiadó alapítója is.

Forrás: Magyar Kurír