Oldal kiválasztása

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 10 évvel ezelőtt, 2000 nyarán fejezték be tanulmányaikat az első jogászhallgatók, és ugyanabban az évben indult be számukra a jogi továbbképzés is az intézmény Szentkirályi utcai épületében. Ennek megünneplésére tartja meg a Kar “Jubileumi ünnepség és alumni konferencia” elnevezésű, öregdiákjainak szóló rendezvényét.

Az ünnepség első részében a fiatal jogásztársadalom életpályáját érintő legfontosabb változásokról ismertetik elképzeléseiket és terveiket az egyes hivatásrendek vezető képviselői, illetőleg a kormányzat képviseletében a szakág egyik felelős vezetője. Szó lesz az igazságügyi és közigazgatást érintő reformról, a jogászok szakosodásáról, ennek tervezett feltételeiről, az ügyészi pályáról, valamint a jog és a jogászok szerepéről a társadalomban. A hivatásrendi szekciók keretében folytatott kerek-asztal beszélgetéseken a főelőadás, illetve egyéb, a szakmát leginkább foglalkoztató aktuális témakörökben nyílik lehetőség kötetlen eszmecserére az ünnepség főelőadóival, a Kar oktatóival és azokkal az öregdiákokkal, akik Karon szereztek diplomát és most azonos pályán dolgoznak.

Az alumni találkozó egyik legfontosabb célja az, hogy lehetőséget teremtsen az azonos hivatásrendben vagy szakterületen életpályát építő jogászok számára abban, hogy ismét felvehessék és ápolhassák a kapcsolatot volt oktatóikkal és azokkal a Pázmányon végzett pályatársaikkal, akik szintén élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, és akik a jövőben is számítanak valamilyen módon az egymással és az alma materrel való kapcsolattartásra és együttműködésre.

Program

14.00-15.30   
Plenáris ülés – Köszöntő – Az első 10 év
Dr. Schanda Balázs dékán, PPKE Jog- és Államtudományi Kar

„Az első 10 év”
Dr. Zlinszky János alapító dékán, PPKE Jog- és Államtudományi Kar

„Jogászok az átalakított közigazgatásban”
Dr. Rétvári Bence államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

„Igazságügyi reform és közigazgatási bíráskodás”
Dr. Kozma György kollégiumvezető, Legfelsőbb Bíróság

„Alkotmányozás és ügyészség”
Dr. Polt Péter c. egyetemi tanár, PPKE Jog- és Államtudományi Kar

„The rule of Law” – A jog hatalma a társadalomban
Dr. Réti László elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara
Előadását Dr. Köves Péter elnökhelyettes tolmácsolja

„Az ügyvédi és közjegyzői hivatásrendek jövője”
Dr. Tóth Ádám elnök, Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Elismerések átadása
Dr. Szalai Márta intézetvezető, Deák Ferenc Továbbképző Intézet

15.30-16.00   
Kávészünet

16.00-17.30   
Alumni szekciók (a plenáris ülés előadóinak részvételével folytatódó kerekasztal beszélgetések)
• Bírói hivatásrend tagjai:
Téma: Igazságügyi reform és közigazgatási bíráskodás aktuális kérdései
Kerekasztal vendégei:
Dr. Kozma György kollégiumvezető, Legfelsőbb Bíróság
Dr. Székely Ákos bíró, Legfelsőbb Bíróság
Dr. Kőhalmi Attila bíró, II. és III. Kerületi Bíróság
Dr. Bögös Fruzsina bíró, Fővárosi Bíróság, Közigazgatási Kollégium
Moderátor: Dr. Szabó Sarolta egyetemi adjunktus, PPKE JÁK

• Ügyészi hivatásrend tagjai:
Téma: Alkotmányozás és ügyészség helyzete
Kerekasztal vendégei:
Dr. Belovics Ervin tanszékvezető e. docens, PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Dr. Varga Zs. András tanszékvezető e. docens, PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Moderátor: Dr. Hajas Barnabás egyetemi adjunktus, PPKE JÁK

• Ügyvédi és közjegyzői hivatásrend tagjai:
Téma: Szakvizsgarendszer, szakosodás, kötelező továbbképzés – A hivatásrendek jövője
Kerekasztal vendégei:
Dr. Tóth Ádám elnök, Magyar Országos Közjegyzői Kamara
Dr. Réti László elnök, Budapesti Ügyvédi Kamara
Dr. Papp Alexandra ügyvéd, Martonyi Boltonmay Ügyvédi Iroda
Dr. Nemescsói András ügyvéd, DLA Piper Nemzetközi Jogi Iroda
Moderátor: Dr. Raffai Katalin egyetemi docens, PPKE JÁK

• Közszolgálatban dolgozók
Téma: Jogászi hivatás a közigazgatásban
Kerekasztal vendégei:
Dr. Rétvári Bence államtitkár, KIM
Dr. Tóth Tihamér dékánhelyettes, egyetemi docens, PPKE JÁK
Dr. Tóth András elnök, GVH Versenytanács, egyetemünk öregdiákja
Dr. Fekete Borbála jegyző, Kakucs Önkormányzata
Dr. Deák Ferenc jegyző, Budavári Önkormányzat
Moderátor: Dr. Gerencsér Balázs egyetemi adjunktus, PPKE JÁK

• PPP (politika, piaci szféra, PhD)
Téma: Jogászkarrier – másképp
Kerekasztal vendégei:
Dr. Komáromi László dékán helyettes, PPKE JÁK, egyetemünk öregdiákja
Dr. Stágel Bence országgyűlési képviselő, mb. oktató, PPKE JÁK
Dr. Kocsis Máté országgyűlési képviselő, VIII. ker. polgármestere
Dr. Ugron Gáspár MVM Zrt. vezérigazgatói főtanácsadó, Rákóczi Szövetség főtitkára, egyetemünk öregdiákja
Dr. Szivek Norbert elnök, Nones Capital, egyetemünk öregdiákja
Moderátor: Dr. Szilágyi Pál, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK

Forrás: PPKE-JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet