Oldal kiválasztása

Közéleti írások sorakoznak a kötetben. Számtalan szó szerint közéleti, hiszen valamely politikai vagy más, minden embert érintő esemény kapcsán született. A többi mintha csupán a szerző magánéletéről szólna, de ez csak látszólagos: az eszmefuttatások egy-egy apró történés okán is közös életünket járják körül. Egy mofettánál tett látogatásból Erdély sok évszázados történelme bontakozik ki, egy falusi tanítónő temetésétől a magyar vidék problémáinak pástázásáig jutunk el. Azon, ahogy egy tizenéves visszarúgja a döglött halat a tóba, egy nemzedék hozzáállása tükröződik.

A hír- és örömhírérzékeny műveken olyan elemi erővel fénylik át a szerző keresztény hite, hogy az önmagában magával ragad. Szikora József írásaiban nagyítóval sem találni a ma oly divatos cinizmust – hacsak nem a cinikusokkal szemben, de írásai az iróniát egyáltalán nem nélkülözik. Iróniával veszi tudomásul, hogy egy izomagyú német a Balatonon közel annyiért ugorhat a bunji jumping toronyból, amennyinek megfelelő átlagnyugdíjból egy magyar nyugdíjas egyáltalán nem ugrálhat.

Ez az irónia, bár nem ok nélküli keserűségből fakad, mégis inkább eszköz, mint következmény; Szikora mozgósítani akar bennünket ezzel: ne hagyjuk, hogy így legyen. Ne hagyjuk, hogy az izomagyúaké legyen a jövő. Vállaljuk akár azt is, hogy bolondnak néznek minket, ha ez az ára annak, hogy kétezer éves értékeinkért kiállunk. Ha más nem segít rajtunk, húzzuk ki magunkat a vízből.

A pénz és a pénzzel meg nem fizethető dolgok küzdelme éppúgy megörökíttetik a kötetben, mint a valódi és a virtuális értékek harca. A publicista az Isten alkotta világ szelíd, de igen határozott szószólójaként azért harcol, hogy évmilliós örökségünket, a természetet és az emberi természet szépségét ne tegyük tönkre kapzsiságból, hatalom- és nyereségvágyból.

Egyik glosszájában Szikora József arról elmélkedik, hogy a templomból kijőve, az élet forgatagaként is megtestesülő vízparton hogyan lehet megismerni a másik keresztényt, a másik jóakaratú embert. A választ a vízbehullott katicabogarakat mentő gyerekekben találja meg, vagyis a szeretetben. A válogatáskötet egészének is ez a célja: a szereteten keresztül, vagyis Isten szemével látni mindennapi cselekedeteinket.

Szikora József gondolatébresztő írásaihoz Pálos Anna kiváló grafikái társulnak.

Agonás Szonja/Magyar Kurír