Oldal kiválasztása

Ferenc a La Rochei és az annecyi kollégiumokba járt, majd 1562-től a jezsuitáknál tanult Párizsban. 1591. szeptember 5-én jogi doktor lett, majd 1593. december 18-án pappá szentelték. Granier genfi püspök halálát követően, utódjául Ferencet választották 1602. december 8-án. Kortársai teljes joggal látták benne a tettre kész, kötelességének élő püspök eszményképét. Minden eszközzel azon fáradozott, hogy a katolikus keresztényekbe olyan személyes jámborságot ültessen el, amely állja az összehasonlítást a kálvinistákéval. A vizitációs apácarend megalapítója.

Forrás: Wikipédia