Oldal kiválasztása

Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a benne hívőket bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket.

Nagyszombat a csönd és a várakozás napja. A világegyház ezen a napon csöndben várakozik, hogy megünnepelhesse Húsvét vigíliáját, amelynek végén kihirdeti: Krisztus Feltámadt a halottak közül.

Jézus halálával minden embert megváltott – Nagypénteken, a keresztáldozat emléknapján erre hívta fel hívei és minden jóakaratú ember figyelmét a Katolikus Egyház. A nagypénteki istentisztelet alapelemei már a IV. században kialakultak. A csonka misének is nevezett szertartás három fő részből áll: igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, hódolat a kereszt előtt, áldozási szertartás. Nagypénteken, akárcsak a nagyböjt többi péntekjén, a templomban vagy a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartottak, amelynek segítségével bárki bekapcsolódhatott Jézus Krisztus kínszenvedésébe és halálába.

Nagycsütörtökön az Oltáriszentség és az egyházi rend, a papság megalapítását ünnepelte a katolikus egyház. A hagyományos olajszentelési misén a főpásztorok megszentelték a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmáláshoz használatos krizmát. A papság a szertartás során megújította a szenteléskor tett ígéreteit.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Nagypénteken Esztergomban hirdet igét, míg Nagyszombaton a budapesti Szent István-bazilikában vezeti Húsvét vigíliájának szertartását. Ugyanebből az alkalomból az esztergomi bazilikában Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek celebrál szentmisét. Húsvétvasárnap Esztergomban mutat be ünnepi szentmisét Erdő Péter. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, tiszántúli püspök húsvétvasárnap úrvacsorával egybekötött istentiszteleten hirdet igét a debreceni Nagytemplomban. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke közölte: húsvétvasárnap a Deák téri evangélikus templomban tart istentiszteletet, húsvéthétfőn pedig Sárszentlőrincen hirdet igét.

Nagyheti és húsvéti szertartások az egyházmegyékben

Egri Főegyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én 18.30-kor kezdődik a nagypénteki szertartás Egerben, amelyet szintén az érsek vezet.
Nagyszombaton, április 23-án 20 órakor mutatja be a feltámadási misét Ternyák Csaba érsek.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor kezdődik az egri bazilikában a húsvéti ünnepi szentmise, amelyet az egri főpásztor celebrál.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én 18 órától Erdő Péter bíboros vezeti a szertartást Esztergomban.
Nagyszombaton, április 23-án a budapesti Szent István-bazilikában 18 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának szertartása, amelyet Erdő Péter bíboros vezet. Az esztergomi bazilikában Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek vezeti a vigília szertartását.
Húsvétvasárnap, április 24-én Esztergomban az ünnepi szentmisét 10.30-kor mutatja be Erdő Péter bíboros.
Húsvétvasárnap Paskai László bíboros az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (Budapest,VI., Király u.-Nagymező u. sarok) celebrál szentmisét 10 órakor.
Húsvéthétfőn, április 25-én 15.30-kor Paskai László bíboros mutat be ünnepi szentmisét Dunaszentmiklóson a Szent Miklós-plébániatemplomban. A szentmise után a főpásztor megáldja a templom körül újonnan elkészült öröm útja stációit.

Győri Egyházmegye:
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor a megyéspüspök vezetésével keresztutat tartanak a bazilikában. A nagypénteki szertartások 18 órakor kezdődnek passióénekléssel, kereszthódolattal és közös szentáldozással.
Április 23-án, nagyszombaton 22 órától kezdődnek Győrben a húsvéti vigília szertartások püspöki szentmisével, melyet feltámadási körmenet követ a bazilika körül.
Április 24-én, húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be a győri bazilikában Pápai Lajos püspök.

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én 15 órakor kezdődik a sírbatételi nagyvecsernye a nyíregyházi belvárosi templomban Kocsis Fülöp vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án ugyanott 17 órától vezeti a nagyvecsernye Nagy Szent Bazil Liturgiájával a főpásztor. 23.30-kor kezdődik az éjféli zsolozsma, amit. nagyjából éjfélkor a körmenet és feltámadási utrenye követ. Ezután Aranyszájú Szent János Liturgiájára kerül sor, a végén lesz a pászkaszentelés.
Húsvét vasárnapján, április 24-én 10 órakor Aranyszájú Szent János Liturgiáját mutatja be a máriapócsi bazilikában Kocsis Fülöp. A szertartás keretében pászkát is szentel a főpásztor.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot vezet Bábel Balázs, este 6 órakor pedig az igeliturgiát és hódolatot a Szent Kereszt előtt.
Nagyszombat, április 23-án este 7-kor kezdődik a húsvéti vigília-szertartás a kalocsai főszékesegyházban, melyet a feltámadási körmenet követ.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor mutat be ünnepi szentmise a megyés főpásztor a kalocsai székesegyházban.

Kaposvári Egyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én 19 órakor kezdődik a székesegyházban a nagypénteki szertartás Balás Béla püspök vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án 20 órakor kerül sor Kaposvárt a húsvéti vigília ünnepélyes megkezdésére. A szertartást a megyéspüspök vezeti.
Húsvétvasárnap, április 24-én az ünnepi szentmisét 10.30-kor celebrálja Balás Béla a kaposvári székesegyházban.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
A szegedi dómban április 22-én, nagypénteken 17 órakor kezdődik a Jézus halálára emlékező szertartás.
Április 23-án, nagyszombaton a 20 órakor kezdődő vigília-szertartást Kiss-Rigó László püspök vezeti, ezt körmenet követi a Dóm téren.
Április 24-én, húsvétvasárnap a megyéspüspök 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Április 22-én, nagypénteken a palotavárosi kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal vezetésével Székesfehérvár város papjainak és híveinek közös keresztútja. A székesegyházban 18 órakor veszi kezdetét a nagypénteki szertartás, amelyet szintén a megyéspüspök vezet.
Április 23-án, nagyszombaton a székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyéspüspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.
Április 24-én, húsvétvasárnap 11órakor a megyésfőpásztor celebrál szentmisét a székesfehérvári székesegyházban Urunk feltámadásának ünnepén. A szertartást a Magyar Televízió élőben közvetíti.

Szombathelyi Egyházmegye:
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor veszi kezdetét az Urunk haláláról megemlékező liturgia a megyéspüspök vezetésével, 20 órakor pedig Szombathely város keresztútja.
Április 23-án, nagyszombaton 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása a szombathelyi székesegyházban Veres András vezetésével.
A főpásztor április 24-én, húsvétvasárnap 10 órakor mutat be szentmise Urunk feltámadásának ünnepén.

Váci Egyházmegye:
Nagypénteken, április 22-én 18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás a váci székesegyházban Beer Miklós püspök atya vezetésével.
Nagyszombaton, április 23-án a váci székesegyházban 20:30 órakor kezdődik a húsvét vigíliájának szertartása, amelyet a megyéspüspök vezet.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét Beer Miklós püspök a váci székesegyházban.

Veszprémi Főegyházmegye:
Április 22-én, nagypénteken 15 órakor Paloznakon vezet keresztutat Márfi Gyula. Az érsek vezetésével tartják 19 órától a nagypénteki szertartást a veszprémi székesegyházban.
Április 23-án, nagyszombaton ugyancsak 19 órakor veszi kezdetét Veszprémben a vigília-szertartása, amelyet körmenet követ. A főcelebráns: Márfi Gyula érsek.
Húsvétvasárnap, április 24-én 10.30-kor celebrál szentmisét a székesegyházban a főpásztor. A vigília keretében megkeresztelt katekumenek a nagymisén járulnak először szentáldozáshoz. Márfi Gyula 18 órakor a Károly-templomban (Veszprém, Mártírok útja) végez oltárszentelést, szentmise keretében.


Pápai szertartások

Nagypénteken, április 22-én délután 5 órai kezdettel XVI. Benedek vezeti az igeliturgiát, a kereszthódolat és a szentáldozás szertartását a Szent Péter-bazilikában. A Szentatya este negyed 10-kor kezdi meg a keresztúti ájtatosságot a Colosseumnál, amelynek végén apostoli áldását adja a hívekre.

A húsvéti vigília szertartása április 23-án, szombaton este 10 órakor kezdődik a vatikáni Szent Péter-bazilikában XVI. Benedek vezetésével. A pápa a bazilika bejáratánál megáldja a tüzet, a papok és a hívek bevonulnak a templomba, majd fölhangzik az Exultet, a húsvéti örömének. A Szentatya vezeti az igeliturgiát, a keresztségi szertartást és az eucharisztikus ünnepet, a bíborosokkal együtt koncelebrálva.

A húsvétvasárnapi ünnepélyes szentmisét április 24-én délelőtt negyed 11-kor mutatja be XVI. Benedek a Szent Péter téren. A szertartás végén a pápa a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról Urbi et Orbi áldását adja az Örök Városra és az egész világra.

Forrás: MKPK Sajtószolgála, Magyar Kurír, Vatikáni Rádió