Oldal kiválasztása

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként.

A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2009. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A Szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé. Egyéves előkészítő munka eredményeként 2000-ben sikerült közös etikai alapelveket elfogadni négy újságíró szervezettel, (MÚOSZ, MÚK, MAKÚSZ, Sajtószakszervezet), s létrejött az Etikai Együttműködő Tanács, amely az elmúlt időben több alkalommal hozott nyilvánosságra a sajtóetikával kapcsolatos állásfoglalást.

A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus újságírók világszövetségének, (UCIP), és a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS). Delegáltjaink a 2009. évben személyesen vettek részt a világszövetség választmányának és regionális bizottságainak munkájában.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznú tevékenységei 2010. évben időrendi sorrendben, melyekről a szövetség www.makusz.hu című honlapján találhatók részletes beszámolók:

Szórakoztatástól a kiberbalkanizációi
Katolikus újságírók a választási kampány médiamegjelenéséről
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2010. március 20-án rendezte tavaszi tanulmányi napját, melynek témája a választási kampány sajtó- és média-megjelenésének műfajai és stílusa volt. A tanulmányi napon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Kommunikáció és Média Intézetének tanárai és diákjai tartottak előadást.

Online újságírás szekció alakult a MAKÚSZ-ban
A MAKÚSZ tavaszi tanulmányi napján a szövetség online újságírás szekciót alapított. A MAKÚSZ új szekciójával, ennek keretén belül szakmai továbbképzések (online újságírás-szerkesztés, weblaptervezés stb.), konferenciák és tanulmányi napok szervezésével, digitális segédanyagok és tanulmányok közlésével szeretne hozzájárulni a magyarországi felekezeti online tömegtájékoztatás további fejlesztéséhez.
Az új szekció vezetője Bíró Mátyás, aki többek között a kdnp.hu és a makusz.hu újságíró-szerkesztője, a PPKE BTK Kommunikáció és Média Intézetének óraadó tanára.

Médiazarándoklat
A katolikus újságíróknak az igazság munkatársainak kell lenniük
2010. május 26-án, szerdán Mátraverebély-Szentkúton tartottuk a MAKÚSZ által szervezett második országos médiazarándoklatot. Az ünnepi misét celebráló Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében az újságírói hivatással járó felelősségről beszélt. Mint mondta: a katolikus újságíróknak az igazság munkatársainak kell lenniük.

A MAKÚSZ bekerült a Magyar Televízió nagykuratóriumába
2010. április 1-én az ORTT szervezésében, felügyeletével a Kossuth Klubban kisorsolták a közmédiumok nagykuratóriumainak munkájában résztvevő szervezetek listáját. Az „újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei” kategóriában a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Duna TV), a Protestáns Újságírók Szövetsége (Magyar Rádió) és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (Magyar Televízió) nyert jogot a kuratóriumi munkában való részvételre. A civilek mandátuma egy évre szólt, a MAKÚSZ képviselője Csapó-Török Viktória, az MKPK Sajtóirodájának vezetője volt.

Hídépítés a médiában
Külhoni magyar újságírók tanácskoztak Lendván
A külhoni magyar média szerepe és jelentősége a Kárpát-medencében címmel nagyszabású nemzetközi újságíró-találkozót szerveztek április közepén a muravidéki Lendván, ahol a külhoni magyar médiabeli hídépítés jegyében a Kárpát-medence magyarok által lakott területeinek szakmai szervezetei képviseltették magukat. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségétől Szikora József és Gebauer Szabolcs volt jelen.

A hazai politikai blogok és a választási kampány
MAKÚSZ Online újságírás szekció szakmai fóruma
2010. május 12-én került sor a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Online újságírás szekciójának első szakmai fórumára. Témáink voltak: Megújult a PPKE BTK kari weblapja, Címadás a magyarországi weboldalakon, A hazai politikai blogok és a kampány.

Újságírók országos zarándoklata Máriapócsra
Szótlan könnyek – beszédes követek
A MAKÚSZ és a Magyar Görögkatolikus Egyház október 9–10-én tartotta országos újságíró zarándoklatát hazánk nemzeti szentélyébe, Máriapócsra. A zarándoklatot, melyben Pócspetritől Máriapócsig 4 km gyaloglást is vállaltak a résztvevők a Kegykép Zarándokútján, hazánk ifjúságáért, családjainkért ajánlottuk föl.

Egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek találkozója
A Debrecen–nyíregyházi egyházmegye meghívására péntektől vasárnapig Debrecenben tartottuk az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek találkozóját. A rendezvény vendége volt többek között Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyés püspök és Szikora József, a MAKÚSZ elnöke. A katolikus újságírószervezet elnöke az esemény előtt rámutatott: a találkozó egyik legfőbb célja, hogy érvényre juttassák a gyakorlatban: „ne legyen az amatőrség dilettantizmus”, ugyanis az egyházközségi sajtóban leginkább főállásuk mellett dolgoznak az elhivatottak.

II. KatNet szakmai fórum

November 13-án, tartottuk a MAKÚSZ KatNet szekciójának második szakmai fórumát. Neumayer Katalin, a Magyar Kurír főszerkesztője, a Magyar Kurír helye, szerepe a katolikus – egyházi – információs rendszerben címmel tart előadást. Bokor Tamás, online médiaszakértő előadásában arra keresték a választ, hogyan hasznosíthatók a közösségi média megosztott tartalmai a hírszolgáltatásban.

A Délvidéki sajtókörkép
A MAKÚSZ őszi tanulmányi napján Matuska Márton író, újságíró, történész, Gachal János torontálvásárhelyi református püspök mártíromságáról, bemutatva az 1944-45-ös magyarellenes intézkedéseket. Klemm József újságíró, az Újvidéki Rádió igazgatója, a kisebbségi újságírás természetéről, feladatairól és speciális helyzetéről, valamint a jugoszláviai magyar sajtó megjelenéséről és alakulásáról beszélt. Léphaft Pál grafikus, újságíró, Caricare necesse est, Határon innen és túl, otthon címmel tartott előadást az öniróniával teli, nem a nevettetés, hanem az elgondolkodtatás céljával készülő sajtóról.

A tisztújító közgyűlés eredménye
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) szombati tanulmányi napjának keretében tartott tisztújító közgyűlésén megerősítette posztján Szikora József elnököt, a Magyar Katolikus Rádió közéleti műsorainak főszerkesztőjét és Gebauer Szabolcs főtitkárt, a Duna Televízió munkatársát.

A MAKÚSZ tagsága új elnökségi tagnak választotta Dr. Andok Mónikát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét és megtartotta pozíciójában az elnökség korábbi tagjai közül: Czakó Gábor írót, Czoborczy Bencét, a Keresztény Élet katolikus hetilap főszerkesztőjét, Neumayer Katalint, a Magyar Kurír internetes hírportál főszerkesztőjét, Kipke Tamást, író, újságírót és Szerdahelyi Csongort, a Ferences Sajtóközpont vezetőjét.

A közgyűlés nyolc tagja: Marillai Andrea, a Képmás Családmagazin felelős szerkesztője, Agonás Szonja, az MKPK sajtóirodájának munkatársa; Arató László, a MAKÚSZ örökös tagja; Kuthi Áron, az MTI munkatársa; Matuska Márton, író, újságíró, történész; Sályi András szerkesztő, újságíró, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa; Török Viktória, az MKPK sajtóirodájáénak vezetője; Szilvay Gergely, a Magyar Kurír és számos internetes portál munkatársa.

Sinkó Ferenc-díj
A szövetség Sinkó Ferenc-díját a tavalyi évben Kocsis Éva szerkesztő-riporter, a Lánchíd Rádió munkatárása kapta.

Melocco János emléktáblájának megkoszorúzása

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és az Új Ember szerkesztősége 2010. december 16-án megkoszorúzta Melocco Jánosnak, a magyar katolikus újságírás vértanújának a belvárosi Ferences Templom oldalán található emléktábláját.