Oldal kiválasztása

2007-ben vette fel újólag a MAKÚSZ a személyes kapcsolatot (a hivatalos kapcsolat mindvégig fennállt) a SIGNIS Katolikus Média Világszövetséggel. A SIGNIS az elektronikus médiát fogja össze, érdeklődésének és munkájának középpontjában a katolikus médiumok mozgóképes, rádió-televíziós, filmes tevékenységének koordinálása, segítése áll.

Magyarországot a Katolikus Püspöki Kar megbízásából a MAKÚSZ képviseli Katolikus Média Világszövetségben – korábban Dr. Jósfay György, majd 2007-től Dr. Kovács Ákos. Személyes bekapcsolódása a munkába a Rómában megrendezett Európai Választmányi Ülésen kezdődött, majd 2009-ben folytatódott Berlinben, ahol már választmányi tagként hívhatta meg a MAKÚSZ elnökségének döntése értelmében a világszervezet Európai szekciójának (SIGNIS EUROPE) ülésére a résztvevőket. A szervezet 2010-es brüsszeli ülésén hivatalosan is elfogadta a meghívást.

2011. június 29. és július 1. között a magyar jezsuiták Párbeszéd Házában (PH) került sor tehát a SIGNIS Európai elnöksége és általános választmányának kétévente megrendezett ülésére. Magyar részről a meghívók és a rendezők a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Jezsuita Rend voltak. A MAKÚSZ a szervezeti kapcsolatot és a további együttműködést, míg a rend a színhelyet ajánlotta fel. A MAKÚSZ elnöksége ezzel a meghívással az európai küldöttek figyelmét a kelet-közép-európai régió jelentőségére és szerepére kívánta felhívni, annál is inkább, mert az elmúlt években az Európa nyugati részén élő és tevékenykedő szakmát a közös rendezvényeken erősebben jelenítette meg a szervezet.

A háromnapos ülésszak négy központi témát tárgyalt. A SIGNIS 2010-es média-elemzésének (A gyerek-kép az új médiákban) tapasztalatairól, eredményeiről Jim McDonnell (Anglia) és Susanne Dietmann (Németország) vezetésével vonták meg a mérleget. A monitoring a gyerekek médiamegjelenítését (különösen az afrikai országokban), illetve maguknak a gyerekeknek a médiával kapcsolatos elemzéseit ismertette.

A második ülés a fiatalok és a média témájában a fiatalokról és a fiatalok által készített főleg mozgóképi médiaszövegeket tekintette át egyes országok konkrét programjainak ismertetésén keresztül. Különböző médiaprogramjait, filmkészítői, filmproduceri, illetve rádiós tevékenységét ismertette Németország, Anglia, Írország, Csehország, Svájc, Lengyelország, Ukrajna, Hollandia és Magyarország. A magyarországi filmes és médiamunkát a MAKÚSZ KATFILM szekciójának egyik tagja a Faludi Ferenc Akadémia médiaműhelyének bemutatása képviselte. A résztvevők Dr. Kovács Ákos előadásán keresztül megismerkedtek képzési rendszerükkel, a filmklubos, fiatal filmes (Szőts-műhely) munkáikkal és a nemzetközi amatőrfilm szemléjükkel.

A harmadik nyilvános ülésen a magyarországi médiatörvényről és annak európai fogadtatásáról hallgatunk előadásokat, majd vitattuk meg azokat. Az ülésen előadást tartott Géczi Kinga a Magyar Hírközlési Hatóság munkatársa, Szikora József a MAKÚSZ elnöke és Radetzky András a Magyar Katolikus Rádió elnökhelyettese. Összességében elmondható, hogy a liberális demokráciákat képviselő nyugati országokból érkező résztvevők számára továbbra is értelmezhetetlen az a tény, hogy Magyarországon egy pártszövetség kétharmados felhatalmazást kapott a legutóbbi demokratikus választásokon. A kialakult tanulságos és mindenki számára építő vita többnyire nem is magát a törvényt, mintsem annak médiapolitikai fogadtatását, politikai értelmezéseit érintette.

A negyedik téma az elnökség kétéves beszámolója és a következő két év nemzetközi médiamunkáinak egyeztetése volt. Ennek keretében javaslat hangzott el az ülés 2013-as lengyelországi megrendezésére vonatkozóan. A választmány előzetesen elfogadta a javaslatot, döntést azonban később hoz.

A budapesti találkozó döntéseit, munkájának összefoglalását, részeredményeit a SIGNIS honlapján közzétette. Ebből az tűnik ki, hogy elégedettek voltak a MAKÚSZ (SIGNIS HUNGARY) elvégzett munkájával. (http://www.signis.net/article.php3?id_article=4682 )

Mivel a PH átalakítása lassan befejeződik, a jezsuita rend vezetése lehetőséget látott arra, hogy első nagy nemzetközi rendezvényeként, mintegy „kipróbálja” az épület színháztermét, annak technikai, infrastrukturális lehetőségeit. Mind a SIGNIS, mind a MAKÚSZ vezetői az ülésszak végén köszönetet mondtak a rendezésért Horváth Árpád SJ-nek, aki a rendet képviselte a találkozó során és rövid előadást tartott A Szív újság jelenlegi helyzetéről, sikereiről.

Fotók a budapesti eseményről

A SIGNIS berlini ülésének képei (2009)

makusz.hu