Oldal kiválasztása

P. András Imre SJ, 1928. október 30-án született Csíktapolcán. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai gimnáziumban végezte. Ezután Budapesten belépett a Jézus Társasága noviciátusába, a zugligeti Manrézába.

Betegsége miatt fogadalmát elhalasztották, majd a szerzetesrendek feloszlatása után (1950) a szegedi Szemináriumban tanult filozófiát 1950-1953 között. A teológiát Budapesten kezdte, amit aztán külföldre jutása (1956) után Innsbruckban fejezett be. 1959. július 26-án szentelte pappá Paul Rausch püspök.

1961-1974 között a Bécsi Egyetemen elvégezte a szociológiai tanulmányokat és filozófiai doktorárust szerzett. 1961 óta élt Bécsben, 1962 óta a Magyar Egyházszociológiai Intézet (Ungarisches Kirchensoziologisches Institut, UKI) igazgatója volt. A négyes örökfogadalmat 1976-ban Münchenben tette le.

1990-től kezdve gyakran járt Magyarországon. Előadásokat, lelkigyakorlatokat tartott külföldön és Magyarországon. Számtalan szociológiai és történelmi tanulmányt publikált. Szívügye volt a KALOT mozgalom (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete) újraindítása, annak működtetése Magyarországon, ahol az újjászületett KALOT vezetőjévé választották meg és Erdélyben.

1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 1996-ban a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban megalapította, majd 1997-től vezette a Venczel József Főegyházmegyei Egyházszociológiai Intézetet hosszú éveken át a Távlatok szerkesztőbizottságának tagja.

A Magyar Egyházszociológiai Intézet hazaköltözése után, 2010-től az annak utódaként Bécsben továbbműködő Ausztriai Magyar Kutatóintézet (Österreichisches Institut für ungarische Studien-ÖIUS) alelnöke volt. Temetése szülőhelyén, Csíktapolcán lesz, időpontja később lesz ismeretes.

Forrás: Magyar Kurír