Oldal kiválasztása

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata által az MTI-nek eljuttatott, a tömegtájékoztatás 46. világnapjára – amelyet Magyarországon most vasárnap, világszerte pedig egy héttel később tartanak – kiadott üzenetben az is szerepel, hogy azokra a honlapokra kell figyelni, amelyek segíthetik az embert, hogy „teret adjon életében a csöndnek, alkalmat találjon az imádságra, az elmélkedésre, Isten igéjének megosztására”.

A rövid, lényegre törő üzenetekben, amelyek gyakran nem hosszabbak egy bibliai versnél, mély gondolatokat lehet kifejezni, ha az ember nem hanyagolja el belső életének gondozását – mutatott rá a katolikus egyházfő.

XVI. Benedek pápa üzenetében szólt arról is, hogy „amikor Isten nagyságáról beszélünk, nyelvezetünket sosem találjuk elég megfelelőnek, így tér nyílik a csendes szemlélődésre. Ebből a szemlélődésből születik meg teljes belső erejével a misszióra való sürgető hívás és annak feltétlen szükségessége, hogy elmondjuk, ‘amit láttunk és hallottunk’ azért, hogy mindenki közösségben legyen Istennel.”

A csendes szemlélődésben megértjük azt az üdvözítő tervet, amelyet Isten szavakon és tetteken keresztül valósít meg az emberiség egész történelme során. Az üdvözítő terv a názáreti Jézus személyében éri el csúcspontját, ő az, aki megismertette velünk Isten valódi arcát, és keresztjével és feltámadásával átvezetett minket a bűn és a halál szolgaságából Isten gyermekeinek szabadságára – jegyezte meg a pápa.

XVI. Benedek rámutatott: az az alapvető kérdés, hogy mi az emberi élet értelme, Krisztus misztériumában olyan választ talál, amely békét tud adni az emberi szívnek. Ebből a misztériumból születik meg az egyház missziója, és ez a misztérium ösztönzi a keresztényeket, hogy tanúságot tegyenek arról a szeretetről, amely előmozdítja az emberi méltóságot, építi az igazságosságot és a békét.

A kommunikációra nevelni magunkat azt jelenti, hogy nemcsak beszélni tanulunk meg, hanem hallgatni, szemlélődni is, és ez különösképpen fontos azoknak, akik evangelizálnak: a csend és a szó is alapvető és szerves része az egyház kommunikációs tevékenységének annak érdekében, hogy megújultan hirdesse Krisztust a kortárs világban – fogalmazott a katolikus egyházfő.

Forrás: MTI