Oldal kiválasztása

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2011. január 1. – 2011. december 31.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként. A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2011. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé.
A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS). A katolikus újságírók világszövetségében (UCIP) való tagságunkat elnökségünk döntése értelmében felfüggesztettük a világszervezet belső ügyeinek rendezésének idejére. Amennyiben az UCIP rendezi adminisztratív ügyeit a Vatikán érintett hivatalával, tagságunkat újra megújítjuk. Szövetségünk a 2011. évben Budapesten adott helyet a brüsszeli székhelyű SIGNIS választmányi ülésének.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznú tevékenységei 2011. évben időrendi sorrendben, melyekről a szövetség www.makusz.hu című honlapján található részletes beszámolók:

– Tavaszi tanulmányi délelőttünkön Koltay András, a Médiatanács tagja és Andok Mónika a PPKE BTK docense vezetésével kerekasztal beszélgetést tartottunk az egyetem diákjaival Gondolatok a médiatörvényről címmel a MAKÚSZ Himfy utcai székházában március 29-én.

– A SIGNIS Európai elnöksége meghívásunkra Budapesten tartotta általános választmányának kétévente megrendezett ülését június 29. és július 1. között a magyar jezsuiták Párbeszéd Házában. Magyarországot a Katolikus Püspöki Kar megbízásából a MAKÚSZ képviseli Katolikus Média Világszövetségben – korábban Dr. Jósfay György, majd 2007-től Dr. Kovács Ákos a PPKE BTK Kommunikáció Intézetének és a MAKÚSZ KatFilm szekciójának vezetője.

– A Magyar Görögkatolikus Egyház szervezését támogatva ismét részt vehettünk az újságírók kétnapos máriapócsi zarándoklatán október 9-én.

– A sajtóapostolok tizedik országos találkozóját szeptember 30. és október 2. között az egri Szent János Házban rendezte a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és az Egri Főegyházmegye. A harminc résztvevő a szakmai programok mellett betekintést nyert az Egri Főegyházmegye, a Szent István Rádió és Televízió, és az Eger TV életébe, valamint Dobó István városának sokszínű kulturális örökségébe.

– Milyen a korszerű hírportál? Ez volt a központi kérdése a MAKÚSZ KatNet fórumának november 8-án, amelynek vendége Néző László, az MNO főszerkesztője volt. A MAKÚSZ KatNet fórumának ez volt a harmadik rendezvénye a szekció vezetőjének, Bíró Mátyás szervezésében.

– A szerzői jog helyzete Magyarországon címmel hallgattunk előadást Dr. Kovács Gabriellától, az MTVA Jogi osztályának munkatársától és Mezey Katalintól, a Magyar Írószövetség elnökségi tagjától az őszi tanulmányi délelőttön november 26-án a Himfy utcában.

– A MAKÚSZ is részt vesz a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) munkájában. Szövetségünk a Kulturális bizottság munkáját segíti, melyhez december 2-án csatlakozott az első, alakuló ülésnapon a Parlamentben.

– MAKÚSZ és az Új Ember másodszor koszorúzta meg december 15-én Melocco János vértanú újságírónak a Belvárosi Ferences Templom falán elhelyezett emléktábláját.

– Szövetségünk együttműködési megállapodást írt alá az Országos Széchényi Könyvtárral, melynek értelmében az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező tagjaink ingyenesen iratkozhatnak be az intézménybe és vehetik igénybe szolgáltatásit.

– Díjaink: A MAKÚSZ Sinkó Ferenc-díját Veszelovszki Balázs szerkesztő, újságíró (Salgótarjáni Városi Televízió) kapta, A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Nívó- díja a hiteles tájékoztatásért díjunkat Bertáné Pintér Katalin újságíró, sajtóreferens (Székesfehérvári Egyházmegye), és Kovács Ágnes újságíró, sajtóreferens (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye) kapták, míg a MAKÚSZ jelöltjeként Ternovácz István, szerkesztő, tudósító (Újvidéki Rádió, Magyar Rádió, a Vajdaság Ma főmunkatársa)  Táncsics-díjban részesült.