Oldal kiválasztása

Az ellátandó feladatkör:
– az MTA intézményi kommunikációjában tájékoztatók, beszámolók, összefoglalók, háttéranyagok írása, sajtóközlemények, meghívók, állásfoglalások, levelek megírása magyar és angol nyelven,
– elnöki levéltervezetek írása, lektorálása, prezentációk készítése magyar és angol nyelven,
– interjúk szervezése és lebonyolítása,
– médiaszerepléshez felkészítő háttéranyagok megírása, összeállítása,
– sajtótájékoztatók megszervezése és lebonyolítása,
– médiafigyelés koordinálása, médiaelemzések készítése,
– kapcsolatépítés és -tartás a magyar és a külföldi újságírókkal, sajtólista karbantartása, információ- és adatgyűjtés.

A pályázóval szembeni követelmények:

– egyetemi szintű végzettség,
– a magyar nyelv kiemelkedő, kommunikációs helyzethez és műfajhoz illő, választékos és pontos használata,
– közkapcsolati (PR) és sajtókapcsolati munkakörben szerzett ismeretek és tapasztalat,
– szövegírói (cikk, háttéranyag, levél, beszéd) gyakorlat,
– kiváló kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,
– problémamegoldó és együttműködési képesség,
– csapatmunkára való képesség,
– kezdeményező és alkalmazkodó képesség,
– az angol nyelv magas szintű ismerete,
– számítógépes felhasználói ismeretek,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Magyar nyelv- és irodalom és/vagy esztétika és/vagy kommunikáció és/vagy médiatudomány szakos szakirányú végzettség, további idegen nyelv(ek) kommunikációs szintű ismerete, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, a magyar média alapos ismerete, közigazgatási tapasztalat.

Jogállására, illetményére és egyéb a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A munkavégzés helye: Budapest, V. ker. Széchenyi István tér 9.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
– motivációs levél,
– szövegírói gyakorlat referenciái,
– az elvégzett munkák bemutató dokumentációja,
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal

A pályázatok benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára (1051 Budapest, Nádor u. 7. Levélcím: 1245 Budapest, Pf.: 1000) kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Kommunikációs Főosztálya sajtóreferens-szövegíró munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A személyes meghallgatás során, illetve azt követően a pályázó a munkakörhöz kapcsolódó próbafeladatokat végez. A Bizottság a személyes meghallgatások utáni javaslatát – döntésre – a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A pályázók a pályázat eredményéről értesítést kapnak.