Oldal kiválasztása

A Vigília folyóirat pályázatot hirdet a keresztény hit bemutatására. E pályázat A Hit évéhez kapcsolódva a Kultúra Pápai Tanácsának kezdeményezését követi, amely párbeszédet kezdeményez hívők és nem hívők, a kereszténység és a kultúra között.

A pályázaton kb. egy órás előadás szövegével lehet részt venni (max. 30.000 leütés terjedelemben, szóközökkel), amelynek témája: A KERESZTÉNY HIT SZEREPE EURÓPA MAI ÉS HOLNAPI KULTÚRÁJÁBAN

A virtuális előadás elképzelt helyszíne a Mindentudás Egyeteme, tehát teljesen nyilvános, hallgatói lehetnek hívők és nem hívők, tudósok és művészek, a szellem és tudomány emberei. A pályázaton bárki részt vehet beküldött írásával, elsősorban azonban egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok és írók műveit várjuk.

A pályázatok beküldési határideje: 2012. december 15.

A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük, hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), jeligével ellátva juttassák el a Vigilia Szerkesztőség címére (1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em.); a pályázó személyi adatait lezárt borítékban mellékeljék, a borítékra csak a jeligét írják rá.

A bírálóbizottság elnöke: Bábel Balázs kalocsai érsek, a pályázat fővédnöke
Tagjai: Hankiss Elemér, Jelenits István, Jókai Anna, Lukács László, Mezei Balázs, Puskás Attila

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2013. február elején rendezendő konferencián

A legjobbnak ítélt három pályázatot a Vigilia folyóirat közölni fogja, ezen kívül pénzjutalomban részesülnek:

I. díj: 300.000 Ft   
II. díj: 200.000 Ft   
III. díj: 100.000 Ft