Oldal kiválasztása

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2012. január 1. – 2012. december 31.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként.

A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2012. évben, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé.
A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS).
A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

* * *

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznú tevékenységei 2012. évben időrendi sorrendben, melyekről a szövetség www.makusz.hu című honlapján találhatók részletes beszámolók:

A hit éve – A hitetlenség kora – a II. Vatikáni zsinat aktualitása
Őszi tanulmányi napunkat 2012. november 24-én, 10 órakor A hit éve – A hitetlenség kora – a II. Vatikáni zsinat aktualitása, hatása címmel tartottuk a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Tükörtermében.
Előadóink voltak: Mohos Gábor, az MKPK titkára és Lázár Kovács Ákos a PPKE BTK Kommunikáció Intézetének vezetője. A tanulmányi napon Nívó-díjat kap Agonás Szonja, a MKPK Sajtóirodájának munkatársa; Örökös tagnak fogadjuk Czakó Gábor írót, a MAKÚSZ egyik alapítóját, a magyar katolikus újságírás 1990 utáni megszervezőjét; Sinkó Ferencről nevezett díjat kap Nyíri-Iváncsik Kata, a Kárpátaljai Televízió és Rádió Társaság munkatársa, a MKR tudósítója.

Melocco János emléktáblájának koszorúzása

MAKÚSZ és az Új Ember hagyományosan megkoszorúzta december 12-én, szerdán 17 órakor Melocco János vértanú, újságírónak, a Belvárosi Ferences Templom falán elhelyezett emléktáblát.

Elismerések tagjainknak

Az újságírói tevékenység elismerésére alapított Táncsics Mihály-díjat kapott a MAKÚSZ által a díjra felterjesztett Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök, a Hitélet szerkesztője, valamint a MÚK-kal közösen javasolt Sediánszky János, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, március 15-én, a Magyar Sajtó Napján. Ugyanekkor Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Rosdy Pál, az Új Ember katolikus hetilap szerkesztője. Huzsvár László és Rosdy Pál a MAKÚSZ tagja.
A MAKÚSZ, a Magyar Polgári Média Egyesület és a Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége által közösen alapított kitüntetést, a Mikszáth Kálmán-díjat öt kiváló média-munkatársnak adták át június 7-én, a Magyar Írószövetség székházában. A kitüntetettek között volt Zanati Zsófia a MAKÚSZ tagja, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztő–riportere.

Vannak-e katolikus véleményformálók a médiában?
Március 24-én, szombaton tartotta a MAKÚSZ tavaszi tanulmányi délelőttjét Vannak-e katolikus véleményformálók a médiában? címmel. A tanulmányi napon Kiss-Rigó László megyéspüspök, az MKPK médiareferens püspöke, Bíró Mátyás, az MNO vezető szerkesztője, valamint két fiatal médiamunkás, Réti László, az Igen főszerkesztője és Szilvay Gergely, a Magyar Kurír munkatársa tartott előadást és beszélgetett a témáról.

KMÚEK Topolyán
Szikora József, Gebauer Szabolcs és Csermák Zoltán részt vett a KMÚEK (Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciója) Topolyán rendezett éves közgyűlésén.
Ezt követően a KMÚEK képviselőinek (Klemm József, Szabadka és Ambrus Attila, Brassó) szerveztünk találkozót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárral július 13-án a Parlamentben.

Plébániai lapszerkesztők találkoztak Szegeden
Az egyházközségi lapok, értesítők és internetes oldalak szerkesztőinek országos találkozóját idén október 12. és 14. között tartottuk Szegeden, a Szeged-Csanádi Püspökség és az alsóvárosi ferencesek közreműködésével.

Médiazarándoklat Máriapócson
Hajdúdorogi Egyházmegye szervezésében ismét megrendeztük az újságírók máriapócsi zarándoklatát október 13-14. között.

A MAKÚSZ 2012-es egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a bal hasáb tetején érhető el!