Oldal kiválasztása

Ez összhangban áll a Szentírásnak a kinyilatkoztatásra alapozott tanításával, illetve a zsidó és a keresztény hagyománnyal. „Ha valaki férfival hál együtt úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk” – írja az Ószövetség. (Leviták könyve 20,13)

Legalább ennyire utálatos – ha bibliai értelemben nem is bűn – ha valaki néhány világos magyar mondat tartalmát felfogni képtelen lévén hamis állítást közöl.

A MAKÚSZ felhívja a figyelmet, hogy a Katolikus Egyház a „homoszexuális cselekedet” mellett számos más aktust is bűnnek tételez. Az érdeklődők horizontjának érdemi tágulása várható e tekintetben is a hittankönyvek további tanulmányozásától. De nemcsak bűnök, hanem erények ismeretére is szert tehet, aki forgatja a hittankönyveket. Ezek közül az okosság erényének gyakorlása javasolható azoknak, akiknek nehézséget okoz néhány rövid, bővített mondat megértése.

Budapest, 2013. szeptember 24.

Szikora József 
a MAKÚSZ elnöke