Oldal kiválasztása

Tarjányi Zoltán erkölcsteológus, egyetemi tanár, pápai prelátus január 5-én, vízkereszt vigíliájának hajnalán átköltözött a mennyei hazába.

Tarjányi Zoltán Kiskunfélegyházán született 1951. február 3-án. Szülővárosában zenei általános iskolába járt, majd a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Váci egyházmegyés kispapként Szegeden, majd Budapesten a Hittudományi Akadémián végezte teológiai tanulmányait. 1974-ben Vácott pappá szentelték. 1974 és 1977 között Pécelen, 1977-től 1983-ig Gödöllőn volt káplán. 1977-ben erkölcsteológiai disszertációval szerzett doktorátust a Hittudományi Akadémián. 1985-ben Strasbourgban posztgraduális tanulmányait elvégezve szakdoktorátust szerzett. 1985–1990 közt prefektus volt a budapesti Központi Papnevelő Intézetben, mellette megbízott előadó a Hittudományi Akadémián. 1990–1991-ben segédlelkészként működött Pestszentlőrincen. 1991-től 1993-ig teológiai tanár az Egri Hittudományi Főiskolán, 1994–1997 között Győrben. Időközben a Központi Kántorképző Tanfolyam hittantanára is volt 1980-tól 1996-ig, 1976 és 1988 között pedig a Magyar Rádió Katolikus félóra című műsorának egyik szerkesztője, 1976-tól rendszeresen megjelentek írásai az Új Ember katolikus hetilapban. 1992–1998-ig az erkölcsteológia tanára az Egri Hittudományi Főiskola váci levelező tagozatán, 1995-től pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (PPKE HTK) levelező tagozatán. 1992-től a PPKE HTK docense, 1997–2001-ig a Liturgika és Lelkipásztorkodás-tan Tanszék professzora. 1999-ben habilitált. 2001 óta az Erkölcsteológiai Tanszék vezetője, illetve 2004-től a PPKE HTK levelező tagozatának igazgatója volt.

1995–1998 közt az Új Ember szerkesztőbizottsági tagja, 1999–2001-ig főszerkesztője. 1986-tól a Teológia szakfolyóirat szerkesztőségi munkatársa, 1993-tól szerkesztőbizottsági tagja, 2005 óta főszerkesztője volt. 2002-től számos kötet sorozatszerkesztője a Jel Kiadó gondozásában, így az Erkölcsteológiai Tanulmányok (ETT), Erkölcsteológiai Könyvtár és az Erkölcsteológiai Források könyvsorozat szerkesztője. 2004-től 2013-ig a Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, a Hit-Vallás című sorozat előadója volt.

Nyugodjék békében! Temetéséről a Váci Egyházmegye később közöl tájékoztatást.