Oldal kiválasztása

A rendőr, pusztán amiatt, hogy közterületen, nyilvános helyen intézkedik, még nem közszereplő, és ezután sem lesz az, de nem is magánszemély. Esetről esetre lehet mérlegelni, hogy közölhető-e róla felismerhető fotó, avagy sem – mondta Simonné Gombos Katalin, a Kúria polgári kollégiumának szóvivője a legfelsőbb bírói fórum hétfői jogegységi ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten.

A Kúria teljes ülése hétfőn meghozott jogegységi határozatában megsemmisítette azt a 2012-es jogegységi döntést, mely szerint csak a beleegyezésükkel lehetett felismerhető fotót, hangfelvételt közölni az intézkedő rendőrökről. Így a korábbi jogegységi döntést a bíróságok már nem alkalmazhatják, ám új támpontokat egyelőre nem tudott adni a Kúria, a jelenlegi helyzet jogalkotással, vagy esetről esetre konkrét bírósági döntésekkel, jogértelmezésekkel tehető majd egyértelműbbé – mondta a szóvivő.

Simonné Gombos Katalin elmondta: amikor arról születik döntés, hogy fotózható-e egy intézkedő rendőr, nemcsak arra kell tekintettel lenni, hogy közfeladatot lát el, hanem magánérdekekre is. Hozzátette: a rendőr, pusztán amiatt, hogy közterületen, nyilvános helyen intézkedik, még nem közszereplő, és ezután sem lesz az, de nem is magánszemély, hanem közfeladatot lát el, és az adott szituációtól függően, esetről esetre lehet majd mérlegelni, hogy közölhető-e róla felismerhető fotó, avagy sem. Mint mondta: általános kijelentéseket a jelenlegi helyzetben nem lehet tenni, minden egyes jogvita eldöntésekor újra és újra össze kell mérni az adott ügyben egymással konkuráló jogokat, mint például a sajtószabadság és az intézkedő rendőr személyiségi jogai. Simonné Gombos Katalin hozzátette: az egyes bírói jogértelmezések mellett segíthet a jogalkotás is, például a kivételek egyértelmű szabályozásával.

A 2012-es jogegységi döntést és az egységes ítélkezési gyakorlatot tavaly két esemény érintette: 2014. március 15-én életbe lépett az új polgári törvénykönyv (Ptk.), mely némileg változtatott az idevonatkozó korábbi szabályozáson, majd 2014 szeptemberében az Alkotmánybíróság (Ab) – eltérve a 2012-es jogegységi döntéstől, illetve a bírói gyakorlattól – egy konkrét ügyben kimondta, hogy a rendőri intézkedésről készült képfelvétel az érintett rendőr hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, ha az nem öncélú. A Kúria 2014. október elején közleményben tudatta, hogy nem alkalmazható a Ptk. hatálybalépése, 2014. március 15. utáni ügyekben a 2012-es kúriai jogegységi döntés, amíg annak felülvizsgálatát el nem végzik.

Forrás: MTI