Oldal kiválasztása

A Média Önszabályzó Testület átérezve felelősségét a hazai, valamint a világ más tájain működő magyar újságírás etikai normáinak alakításában, az alábbi állásfoglalást teszi közzé:
ÁLLÁSFOGLALÁS
a felsőoktatásban működő kommunikáció szakokról

A sajtóhírekben – többek között az MTI vonatkozó jelentésében – olvasható, hogy az oktatási kormányzat államtitkárságán felvetődött annak lehetősége, hogy Magyarországon meg kellene szüntetni a felsőoktatásban a kommunikáció szakokat.

Állásfoglalás

A Média Önszabályzó Testület a felsőfokú – főiskolai, egyetemi – képzésben a kommunikáció szakok továbbfejlesztését tartja szükségesnek.

A szakok esetleges megszüntetése negatívan befolyásolná a magyarországi kommunikáció minden területét, ezen belül különösen a magyar média helyzetét, az káros lenne a magyarországi média fejlődése tekintetében.

Indokolás

A huszonegyedik században – amelyet méltán neveznek a kommunikáció századának – a társadalom nem létezhet kommunikáció- és médiatudományi felsőoktatása nélkül.

A kommunikáció szakokon nem csupán az újságírás, a média számára képeznek újságírókat, hanem az élet minden területén fontos általános kommunikációs szint emelését is végzik.

A funkcionális analfabetizmus fenyegető veszélyével nézünk szembe, egy művelt ország nem nélkülözheti a minőségi felsőfokú kommunikációs képzést. Ezért a Média Önszabályzó Testület szorgalmazza a szakok továbbfejlesztését, amelyhez felajánlja a MÖT tag-szervezeteiben felhalmozott szakmai tudás hasznosítását.

A Média Önszabályzó Testület a mai magyar média színvonalát nem találja megfelelőnek, korszerűnek. Jelenleg a magyar médiában, különösen a vidéki, helyi, illetve az online média területén, sok szakképzetlen, vagy nem megfelelő képzési szinten álló – szakembernek nem nevezhető – munkatársat foglalkoztatnak. Ugyanez ez az állítás igaz a vállalatok, szervezetek kommunikációs munkatársaira, például a reklám, a public relations,vagy egyéb médiamunkások foglalkoztatására is.

A média komoly átalakuláson megy keresztül, a Gutenberg-galaxis gondolkodás módját felváltja a Neuman-galaxis szemlélete, azaz a hagyományos nyomtatott sajtót felváltja a korszerű elektronikus média, s különösen a közösségi média rohamtempóban fejlődik és terjed, ezért nagyobb számú, magasabban képzett – korszerű tudással rendelkező – szakemberre van szükség.

A MÖT szerint – a korszerű társadalmi elvárások alapján – Magyarországon növelni kellene a felsőfokú – egyaránt az alapszakon (BSc.) történő és az egyetemi szintű (MSc) – média, újságíró képzést.

A Média Önszabályzó Testület és a testületet létrehozó szakmai szervezetek – a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ), a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ), a Magyar Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ), a Magyar Újságírók Közössége (MÚK), a Sajtószakszervezet és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) – a kommunikációs képzés továbbfejlesztését tartják kívánatosnak.

A Média Önszabályzó Testület felajánlja az oktatási kormányzat számára a MÖT-öt létrehozó szervezeteknél felhalmozott szaktudást a kommunikációs oktatás továbbfejlesztése érdekében.

A jelen ajánlást elfogadta a Média Önszabályzó Testület minden tagja.

Budapest, 2015. március 13.

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET