Oldal kiválasztása

FENNÁLLÁSÁNAK 80 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL A VIGILIA FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN címmel.

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várnak választ:

  • Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hívő keresztény és az értelmiségi létforma?
  • A keresztény értelmiségiek hogyan tudnak részt venni a közéletben, szolgálni a közjót, a társadalmat, a kultúrát, párbeszédet folytatni nem keresztény értelmiségiekkel?
  • Hogyan tudják saját tudományukkal, sajátos szakmai ismereteikkel segíteni egyházuk életét? Mennyiben tartoznak azért felelősséggel?

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával, elsősorban azonban egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok, a társadalomtudományok művelői és írók műveit várják. A 30 év alatti fiatalok pályaműveit külön Junior kategóriában bírálják el. Az írások maximális terjedelme 30 000 leütés (szóközökkel együtt).

A pályázatok beküldésének határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérik, hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), jeligével ellátva juttassák el a Vigilia Szerkesztősége címére (1052 Budapest, Piarista köz 1., IV. emelet); a pályázók személyi adataikat lezárt borítékban mellékeljék, a borítékra csak a jeligét írják rá (a 30 év alattiak életkorukat is). A bírálóbizottság elnöke Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS: a 2015 decemberében rendezendő konferencián.

A LEGJOBBNAK ÍTÉLT HÁROM PÁLYÁZAT PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜL:

I. díj: 300 000 Ft
II. díj: 200 000 Ft
III. díj: 100 000 Ft

JUNIOR KATEGÓRIÁBAN:

I. díj: 100 000 Ft
II. díj: 50 000 Ft
III. díj: 30 000 Ft