Oldal kiválasztása

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként.

A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2014. évben, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé.
A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS).
A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

Szövetségünk főbb tevékenységei a 2014. évben:
Keresztre a keresztényekkel? – címmel tartotta őszi tanulmány napját a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Budán, a Szent Imre Gimnáziumban december 13-án. Két előadásban mutatták be a napjainkban világszerte tapasztalható keresztényellenesség megnyilvánulásait. Szőnyi Szilárd, a Heti Válasz főszerkesztő-helyettese a hazai médiában, elsősorban az internetes sajtóban mutatkozó, keresztény szempontból ellenségesnek tekinthető írásokról beszélt. Youssef Fakhouri – apja libanoni keresztény, anyja erdélyi magyar – a közel-keleti iszlamista terrorizmus keresztény áldozatairól szólt. A tanácskozáson bemutatták a keresztenyellenesseg.blog.hu oldalt, amely elsősorban a magyar sajtóban megjelent, keresztényellenesnek tartott vagy annak érzett közéleti megnyilvánulásokat gyűjti.
Ugyancsak a tanulmányi nap adott alkalmat a Sinkó Ferenc-díj átadására, amelyet a MAKÚSZ alapított harmincévesnél fiatalabb, munkáját keresztény elkötelezettséggel és magas szakmai színvonalon végző újságíró teljesítményének elismerésére. A bírálóbizottság idén Nagy Enikőnek, az Új Ember munkatársának ítélte a Sinkó Ferencről, a katolikus hetilap néhai szerkesztőjéről elnevezett díjat. A kitüntetés mellé a Sinkó család által felajánlott ikonképet, Kun Éva keramikusművész alkotását Sinkó Veronika grafikusművész – Sinkó Ferenc leánya – adta át Nagy Enikőnek.

Szövetségünk „Ébresszétek fel a világot!” címmel fotópályázatot hirdetett. Az 1.500.000,- Ft összdíjazású pályázatra Ferenc pápa mondata ihlette pályamunkákat vártunk, melyek a címre szabadon reflektálnak, témájuk, szereplőik által önmagukon túlmutató üzenetet hordoznak. A zsűri által, a pályázatok anyagából válogatott, egy hónapon át látogatható, szabadtéri kiállítás nyílt a Millenáris Parkban 2014. április 25-én. A képek és a díjazottak névsora, valamint a fotópályázat teljes beszámolója a www.makusz.hu/fotopalyazat oldalon megtekinthetők.

Sajtófórumot indítottunk hagyományteremtő szándékkal
Nekem bejön – Élet :: Kérdések :: Szerva itt!
Világ- és életszemléleti pingpong címmel rendezvénysorozatot indítottunk négy játékos részvételével. Állandó beszélgetésvezetőink Horváth Gergely (MR2 Petőfi – Kultúrfitnesz) és Szilvay Gergely (Mandiner, MAKÚSZ).
– 2014. március 27., A keresztény jelenélt a sajtóban és a szabad verselésben. A vendégcsapatot Ugron Zsolna író, újságíró és Pion István költő, újságíró alkotta. A beszélgetés címe:
– 2014. április 4., Keresztényként a közéletben./Beszélhetünk-e keresztény értelmiségről?/Fotelharcos szalonkeresztények vs. hétköznapi tanúságtevők. A vendégünk volt Lázár Kovács Ákos médiakutató, a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója volt.
– 2014. május 9., Keresztény, vagy annak tűnő filmek a mozikban. Vendégünk volt: Körösvölgyi Zoltán a Budapest Film Zrt. cégvezetője és Lukácsy György filmkritikus (Heti Válasz, Duna Televízió – Kultikon).

Sajtóapostolok XIII. országos találkozója
A MAKÚSZ egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek találkozóját a budapesti Párbeszéd Házában tartottuk október 10–12. között. A szakmai programok mellett lehetőség nyílt az eszmecserére és egymás és egymás tapasztalatainak megismerésére is.

Részletes leírásokat a www.makusz.hu oldalon talál!
2015. május 19.                          
Gebauer Szabolcs
főtitkár

A MAKÚSZ 2014. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete csatolva a bal hasábban olvasható!