Oldal kiválasztása

Húsvét vigíliáján a szentatya a feltámadt Jézussal találkozó asszonyok alakjához fűzte gondolatait: a feltámadás megváltoztatja az asszonyok járását és nézését. Mi pedig nem vagyunk keresztények, ha nem visszük el másoknak a mai is élő Jézus örömhírét. Részletek a szentbeszédből, mely a Magyar Kuríron olvasható.

(…)„És íme, nagy földrengés támadt” (Mt 28,2). Hirtelen azok az asszonyok egy erős rengést éreztek, valami vagy valaki megrengette lábuk alatt a talajt. Aztán pedig valaki odament hozzájuk, és azt mondta: „Ne féljetek!”, de azt is hozzáfűzte: „Feltámadt, amint megígérte” (Mt 28,6). Ez az az üzenet, amellyel ez a szent éjszaka nemzedékről nemzedékre megajándékoz bennünket: Ne féljünk, testvérek, feltámadt, amint megígérte! Ez a kereszten összetört, megsemmisített, kilobbantott élet újraéledt, és újra lobog (vö. Romano Guardini: Az Úr Krisztus, Szent István Társulat, Budapest, 2006, 450.). A feltámadt Jézus életének lobogása felkínálja magát nekünk ajándékként, adományként, távlatként. A feltámadt Jézus életének lobogása az, ami adatott nekünk, hogy mi is továbbadjuk mint átalakító erőt, az új emberség kovászát. Feltámadásával Krisztus nemcsak a sírt elzáró követ borította fel, hanem azokat az akadályokat is le akarja bontani, amelyek bezárnak minket meddő pesszimizmusunkba, fogalmainkkal felépített világunkba, mely eltávolít a valós élettől, a rögeszmés biztonságkeresésünkbe és a mások méltóságával is játszani képes mértéktelen ambícióinkba.(…)

(…)Isten ismételten segítségünkre siet, hogy egy új időszakot vezessen be és tegyen tartóssá, az irgalmasság idejét. Ez az öröktől fenntartott ígéret, ez Isten meglepetése az ő hűséges népe számára: örülj, mert életedben el van rejtve a feltámadás csírája, a felkínált, és csak felébresztésre váró élet!

Épp ez az, aminek hirdetésére ez az éjszaka hív minket: a feltámadt Jézus élete ma is lobog, Krisztus él! Ez az, ami megváltoztatta Mária Magdolna és a másik Mária járását: ez az, ami arra készteti őket, hogy sietve elinduljanak, és futva vigyék a hírt (vö. Mt 28,8); ez az, ami segít nekik, hogy visszanyerjék korábbi járásukat és tekintetüket; visszatérnek a városba, hogy találkozzanak a többiekkel.(…)

(…) Mindannyian beléptünk a magunk sírjába, hívlak titeket: lépjünk ki onnan! Menjünk velük, hogy hirdessük az örömhírt! Menjünk el mindenhová, ahol úgy tűnik, hogy a síré volt az utolsó szó, és ahol a halál tűnt az egyetlen megoldásnak. Menjünk, hirdessük, osszuk meg másokkal, mondjuk el nekik: az Úr él! Ma is él, és fel akar támadni mindazokban az emberekben, akik eltemették a reményt, eltemették az álmokat, eltemették a méltóságot. Ha nem vagyunk képesek engedni, hogy a Lélek ezen az úton vezessen minket, akkor nem vagyunk keresztények! (…)

A teljes beszéd itt olvasható.
Forrás: Magyar Kurír


A föltámadás csodája értelmet ad a szenvedésnek, megmutatja, hogy Isten erősebb nemcsak a földi hatalmasoknál, de a halálnál és a szenvedésnél is – mondta Erdő Péter bíboros, prímás húsvét vigíliáján Budapesten, a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában.


Húsvét – a nyúlon túl, Szabó Zoltán Attila, Magyar Nemzet

KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÉS A MEGVÁLTÁS ÜNNEPE – Háttér (Magyar Idők)

Nagyheti és húsvéti szertartások az érseki és püspöki székhelyeken 2017-ben (Magyar Kurír)

További cikkek a Húsvétról itt a makusz.hun.