Oldal kiválasztása

Bevezető
A SIGNIS a katolikus kommunikációs szakemberek 2017-ben 90. születésnapját ünneplő világszervezete – ez az egyetlen kommunikációval, médiával foglalkozó (laikusokból és klerikusokból álló) közösség, amely a Vatikán által elismert szakmai szervezet. (Elérhető információk a Secretariat Service dokumentumban találhatók.) Hat régióból áll, melynek egyike Európa és a Közel-Kelet, ennek munkájában kezdtünk el tevékenykedni. Az önkéntes munkát a rendszerváltoztatás elején Jósfay György, Lukács László, Sajgó Szabolcs majd később Szikora József, Gebauer Szabolcs és mások végezték, magam 1998 óta igyekszem segíteni a MAKÚSZ hazai és nemzetközi munkáját. Az akkori és a későbbi vezetéssel is együtt dolgozom a MAKÚSZ filmes szekciójának vezetőjeként (ezt a feladatot – a megnövekedett nemzetközi teendők miatt – 2016-ban átvette Hajnal Gergely televíziós szerkesztő kollégánk), később a katolikus újságírással kapcsolatos munkám teljes mértékben áthelyeződött a nemzetközi kapcsolatok ápolására, szervezésére.

A MAKÚSZ kezdettől fogva, mint ernyőszervezet elvégzi az összes hazai katolikus kommunikációval és médiamunkával foglalkozó személy és szervezet nemzetközi képviseletét, így az európai színtéren a MAKÚSZ, mint a SIGNIS WORLD magyar tagszervezete (SIGNIS Hungary) vesz részt. Berlinben 2012-ben beválasztottak a SIGNIS Europe hattagú elnökségébe, 2017-ben pedig egyhangúan megválasztottak a szervezet elnökének. Általában a tevékenységről elmondható, hogy a hat régió közül az európai a legkevésbé aktív, a legkevésbé energikus, ami nyilván vonatkoztatható a régióval kapcsolatos különböző viták, útkeresések alaphelyzetéhez – természetesen sok-sok feladatot végzünk, de az önkéntesség kultúrájának átütő erejével szemben, amellyel a különböző régiók szemmel láthatóan rendelkeznek, viszonylag kevés önkéntes erőt és dinamikát tudunk felmutatni. (Az elmúlt közel két év programjairól angol nyelvű rövid elnökségi beszámolóink itt olvashatók.)

Általában
A Vallási Műsorok Európai Televíziós Fesztiválját 2017 júniusában rendeztük meg Párizsban. Az 1969 óta működő háromévente megrendezésre kerülő fesztivál szervezését és lebonyolítását kezdetektől a SIGNIS végzi a WACC Europe protestáns kommunikációs szervezettel együtt. A vallás, a hittartalmak, az erkölcsi horizont hármasságában vártunk/várunk televíziós és internetes tartalmakat, olyanokat, amelyek már bemutatásra kerültek az épp aktuális időszakban. A francia katolikus televíziós műsorokat gyártó csatorna (CFRT), illetve a francia nemzeti televízió egyik csatornája (France 2) szintén partnerünk volt a munkákban. Sajnos a fesztivál számunkra magas nevezési díjjal dolgozik, így viszonylag nehéz közép-, vagy kelet-európai tartalmakat eljuttatni a szervezők felé – többek között ebben is hátrányt szenvedünk a tehetősebb nyugat-európai katolikus médiaszervezetekkel szemben.

A SIGNIS EUROPE kétévente megrendezésre kerülő Általános Választmányának ülését 2017-ben Máltán tartottuk, ahol a nemzeti katolikus médiumok, illetve a Máltai egyházat vezető bíboros segítségével viszonylag eredményes munkát végezhettünk a meglévő erők feltérképezésével és a lehetőségek kidolgozásával. (Innentől datálható elnöki tevékenységem is.)

Európai partnerszervezeteinkkel együtt ebben az évben is megtartottuk a Legjobb Európai Film szavazását. Ezzel a díjjal évente egy Európában készült film alkotóit díjazza szervezetünk – jelezve figyelmünket a filmművészettel foglalkozók felé. A díjat Cannes-ben adta át az Ökumenikus zsűri, melynek tagjait protestáns kollégáink mellett a SIGNIS delegálja. (Az európai SIGNIS filmes munkáiról itt olvashatnak.) Általában elmondható, hogy az elmúlt hetven évben (az első Velencei Filmfesztivál óta) A SIGNIS delegálja az európai nagy (és kisebb) filmfesztiválok (többek között Berlin, Moszkva, Locarno, Cannes, Karlovy-Vary, Jeruzsálem, Jereván, Teherán, stb.) és szemlék ökumenikus és vallásközi zsűrijeinek felét, harmadát – ezzel jelenlétünk az ökumenikus zsűrik tevékenységében, különösen is a díjak odaítélésében mérvadó. (Idén – történetében először – már a magyar jezsuiták Faludi Filmszemléjén is tevékenykedett nemzetközi ökumenikus zsűri.)

2018-ban francia katolikus újságíró kollégáink meghívására (Fédération des Médias Catholiques) hivatalosan is részt vettünk szervezetük éves konferenciáján, ahol kisebb előadások formájában ismertettük eddigi tevékenységünket, illetve szakmai programokon vettünk részt, folytattunk tárgyalásokat. 2018 elején meghívásomra hazánkba látogatott Jean-Marie Montel, a nagytekintélyű nemzetközi Bayard Kiadó általános elnöke, a Francia Katolikus Újságírószövetség elnöke – aki megbeszéléseket folytatott a hazai katolikus médiumok vezetőivel, és Kiss-Rigó Lászlóval, a magyarországi katolikus médiamunkák egyházi vezetőjével. Részben e látogatás következtében 2019-ben, majd 2020 januárjában (Szalézi Szent Ferenc ünnepén) nagyobb delegációval voltunk jelen Lourdesban, illettve 2019-ben ott tartottuk SIGNIS WORLD vezetőségének éves üléseit is. Ezeken az alkalmakon lehetőségem volt személyesen is találkoznom és tárgyani Paolo Ruffinivel a Vatikán Kommunikációs Titkárság prefektusával, illetve Natasa Govekarral, aki a Dikasztérium Pasztorálteológiai Hivatalának igazgatója.

2018-ban, majd 2019-ben nemzetközi SIGNIS TV-konferenciákat szerveztünk előbb Dublinban, majd Prágában. A program szakmai világtalálkozó, ami nyilván leginkább az európai televíziósok számára jelent könnyen elérhető programot, mégis a találkozók lehetőséget nyújtottak mindegyik világtáj, régió ideérkezett szakembereinek arra, hogy az „egyház és a világ”, majd a „vallási médiatartalmak” témaköreiben bemutassák műsoraikat, cseréljenek programokat, műsorokat, illetve részt vegyenek képzéseken.

A SIGNIS római közgyűlésének résztvevői, köztük Lázár Kovács Ákos és Gebauer Szabolcs

2019 júniusában megrendeztük a kétévente aktuális Európai Általános Választmány találkozóját Rómában, ahol a nemzeti küldöttségek Paolo Ruffinivel és Natasa Govekarral az európai médialehetőségekről, feladatokról egyeztettek azokon a programokon, melyeket számunkra a Titkárság biztosított. A római találkozó általános témája a „közösségépítés a világhálón” volt, a találkozón 13 ország SIGNIS tagjai vettek részt. A szavazásokon minden országot egy-egy tag képviselt, a magyar szavazat a MAKÚSZ-é, mint az egyetlen, éves tagdíjat fizető, helyi egyházi jóváhagyással működő tagszervezeté. A programon két konkrét kérdésben történt szavazás, nagy többséggel úgy döntött a választmány, hogy a következő európai-közel keleti régiós találkozót Libanonban, Bejrútban rendezzük és nem az ukrajnai Lvovban, illetve, hogy a SIGNIS World szintjén és a többi régiókban jól működő platformok mintájára, nálunk is elindul az európai médiamunkák platformokon történő együttműködése, ami azt jelenti, hogy létrehozunk egyelőre laza nemzetközi együttműködésekből olyan platformokat, amelyek lefedik az egész médiaterületet. Így kialakul majd az (nyomtatott és digitális) újságíró, a TV, a rádió, és a médiaoktatási platform, amelynek mindenki tagja lehet, aki Európában egyházi, vallási médiatartalmakat állít elő.

Részleges szempontok
A SIGNIS önkéntes munkákból épít médiaközösségeket, ennek a folyamatosan épülő egység egyik nemzeti tagja a MAKÚSZ. Mint ilyen, az egyik legnagyobb lélekszámú szervezete vagyunk és Magyarország ennek révén, sokféle módon tud/tudna jelen lenni a SIGNIS által kezdeményezett együttműködésekben. A nemzetközi szinten történő sikereres és hatékony kommunikációhoz egyelőre három szükséges feltétel van: (1) saját üzenetek, tartalmak, ötletek megosztása (2) az ezek érvényesítéséhez szükséges együttműködési készség kialakítása és működtetése más országok hasonló szervezetivel, és olyan szervezeti háttér, ami biztosít némi segítséget ahhoz, hogy ezekre a nemzetközi fórumokra eljuthassunk és ott hazánk katolikus médiamunkatársait és tevékenységeiket képviselhessük.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar biztosítja a MAKÚSZ számára azt a hátteret, amely az egyéni, önkéntes energiák és hozzájárulások mellett mindezt lehetővé teszi. A következő időszak feladata, hogy minél több, nemzetközi együttműködésekben részt venni akaró és tudó magyar katolikus médiamunkást tudjunk érdekeltté tenni abban, hogy ezt a szép, önkéntességen alapuló lehetőséget és szolgálatot mindannyiunk számára és érdekében elvégezhesse. A magam részéről eddigi kapcsolataimmal, a számomra adott lehetőségekkel szívesen segítek abban, hogy a hazai érdeklődő kollegáink megtalálják a számukra fontos nemzetközi együttműködésekhez az európai, vagy más régiókban élő partnereket, akik egyébként hasonló cipőkben járnak, mint mi. Nyilván egyelőre a közép-, és kelet-európai együttműködések egyszerűbbek számunkra a távolság és a költségek okán. Mindez azonban másodlagos ahhoz képest, amit az előbb is említettünk, hogy legyenek olyan munkások az Úr média-szőlőjében, akik nem maguk kezdték és nem is maguk fogják befejezni – hogy legyenek olyan sajtóapostolok, akik a nemzetközi terekben, a nagy európai együttműködésekben akarják és tudják hazánk rész-szempontjait képviselni és szolgálni. Szalézi Szent Ferenc imádkozz értünk, segíts bennünket méltatlanokat az Úr méltó szolgálatára!

Lázár Kovács Ákos