Oldal kiválasztása

Megújult szerkesztőséggel és kibővült tematikával kezdi meg második évfolyamát a magyar kulturális-közéleti sajtó ígéretes új orgánuma, az Országút című kétheti lap. Az új főszerkesztő, Szerdahelyi Csongor, az Új Ember korábbi főmunkatársa nyitni kíván a természet- és örökségvédelem, a hitélet, a vidéki, természetközeli gazdálkodás, a népművészet, a művészettel nevelés felé.

Forrás: Országút

A december 11-i számban az újraindított Teleki László Alapítvány tevékenységét a határon túli magyar műemlékek feltárásáról, dokumentálásáról és felújításáról Entz Géza alapítványi elnök ismerteti. Halász Iván a modern belarusz állam- és nemzetépítés folyamatát mutatja be a Litván Nagyfejedelemségtől napjainkig. Pócza Kálmán a föderalista és szuverenista álláspont konfrontációját elemzi a német alkotmánybíróság májusi döntése után, amely az uniós válságalap kapcsán megállapította, hogy az Európai Központi Bank és az Európai Unió Bírósága is túllépték a lisszaboni szerződésben meghatározott hatáskörüket.

Magyarics Tamás történeti áttekintéssel ismerteti az amerikai elnökválasztás bonyolult rendszerét s a mai vitákat okozó furcsaságait. Mezey Katalin és Szerdahelyi Csongor a közelmúltban elhunyt Bolberitz Pálra emlékeznek. Mezei Balázs Ferenc pápa Fratelli tutti kezdetű körlevelét elemzi, amely szerinte a szeretet egyetemes szétáradására irányul, amelyben a pápa minden ellentétet, határt, különbséget és hierarchiát feloldhatónak lát. A jövő útja az egyének, csoportok, népek, nyelvek és vallások „találkozáskultúrája”.

A teljes cikk itt olvasható.

Forrás: Krómer István
Magyar Kurír
Fotó: Országút