Oldal kiválasztása

Tisztelt Tagtársunk! 

Szeretettel küldjük Szövetségünk 2021. évi tevékenységéről szóló rövid összefoglalót:  

A járvány következtében 2020 után 2021-ben is úgyszólván takaréklángon működött a  MAKÚSZ. Mindazonáltal a törvényi kötelezettségek teljesítése – könyvelés, jelentések, NAV,  stb. – mellett lehetőségünk nyílt találkozásokra, rendezvényekre, s új tervek megvalósításába  is belevágtunk.  

A lassan múlófélben lévő esztendő is szembesített földi életünk mulandóságával.  2021. május 26-án hősiesen viselt szenvedés után elhunyt kiváló kollégánk, Spangel Péter.  2021. július 7-én, életének 95. esztendejében elhunyt örökös tagunk, Dessewffy László, a  

MAKÚSZ alapításának és első két évtizedének lelkes és fáradhatatlan szolgálattevője.  2021. augusztus 28-án hosszú, türelemmel viselt betegség után, hazatért a mennyei Atya  házába Tarjányi Béla biblikus professzor. Imával és hálaadással emlékezzünk rájuk.  

A Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) a magyar  katolikus újságírás számára is nagy ünnep, feladat és lehetőség volt. Tagjaink közül számosan  tevékenyen élték át az előkészület időszakát, a NEK napjait, és vannak, akik így az év vége  táján is beszámolók, cikkek, kiadványok szerkesztésén fáradoznak.  

A tizenkilencedik Sajtóapostol-találkozó résztvevőit idén a Győri Egyházmegye látta  vendégül október 8. és 10. között Győrben. A Magyar Kurír és a MAKÚSZ égisze alatt  rendezett kárpát-medencei találkozón Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke  az Egyház kommunikációs kihívásairól tartott előadást. Külön köszönet Kálmán Imre atya,  irodaigazgatónak, Kozma Máriának és Horváth Gábornak, a Győri Egyházmegye Sajtóirodája  munkatársainak, valamint Agonás Szonjának és Kuzmányi Istvánnak a Magyar Kurír részéről.  

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Gyergyószárhegyen tartotta  alapításának harmincadik évfordulóját ünneplő közgyűlését október első hétvégéjén. A  MAKÚSZ képviseletében jelen volt és köszöntőt mondott Szikora József elnök, részt vett a  rendezvényen Gebauer Szabolcs főtitkár és Csermák Zoltán.  

2021. október 19-én Tengelicen tartották a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek  Konvenciója ünnepi összejövetelét, a szervezet alapításának tizenötödik évfordulója  alkalmából. Az erdélyi, partiumi, székelyföldi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági, drávaszögi és  muravidéki magyar újságírók szakmai és érdekvédelmi szervezetének képviselői  hangsúlyozták, hogy a külhoni magyar újságírás nem választható külön az anyaországitól.  Elhatározták, hogy kezdeményezik a szervezet bírósági bejegyzését Kárpát-medencei  Magyar Újságíró Egyesületek Közössége néven. A rendezvényen a MAKÚSZ képviseletében  jelen volt Csermák Zoltán és Tóth J. András

Ünnepélyes keretek között mutatták be október 29-én Törökkanizsán, a Népkönyvtárban  a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete legújabb kötetét, amely az egyesület törökkanizsai  riporttáborában született írásokat tartalmazza. A Hármaskő–Törökkanizsa című kiadvány  bemutatóján többek között felszólalt a kötet egyik szerzője, Szikora József. A szerzők között  van még a MAKÚSZ részéről Tóth J. András.  

KATFILM szakcsoportunk két tagja, Dombrovszky Linda és Kovács Ákos részt vett a 24.  Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat zsűrijében.  

Az Ökumenikus Zsűri tagja volt a Faludi Filmszemlén a MAKÚSZ részéről Szekeres Csaba,  a Cinefesten Petrik András.  

A Miniszterelnökség felkérésére Szikora József részt vett az NMHH elnökére történő  javaslattétel konzultációján november 11-én, a Karmelita Kolostorban.  

A 9. Ökumenikus Diákfilmszemlén a MAKÚSZ díját Ókovács Benedek, a Váci Piarista  Gimnázium jelenleg 11. osztályos diákja kapta, Vigyázzunk egymásra! című animációs  alkotásáért.  

KATFILM szakcsoportunk vezetője, Hajnal Gergely kezdeményezésére a MAKÚSZ-t, mint filmszakmai szervezetet regisztráltuk a Nemzeti Filmirodánál. Ez is szükséges tervezett film adatbázisunk pályázati forrásból történő megvalósításához, amely révén az Ökumenikus  Zsűri által az utóbbi évtizedekben elbírált filmek adatai válnak kereshetővé.  

Jó szívvel ajánljuk a kollégák figyelmébe a MAKÚSZ honlapját. Terjesszék hírét, javasolják  másoknak is a www.makusz.hu fölkeresését. Honlapunkon programjainkról, valamint magyar  és nemzetközi médiaeseményekről tájékozódhatnak, s alkalmanként állásajánlatot is közzéteszünk. 

Elektronikus hírlevél – Törekszünk arra, hogy levelezésünk minél inkább elektronikus  formában történjék. Amennyiben nem kapja meg hírleveleinket, kérjük, hogy adja meg e mail címét, melyen gyakrabban tudunk értesítést küldeni a Szövetség életével kapcsolatos  információkról. 

Anyagi helyzetünk beszámolóját a könyvelés éves zárása után tesszük közzé  honlapunkon 2022 májusában.  

Egy százalék – Köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatták a Magyar Katolikus  Újságírók Szövetségét! Továbbra is kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák közös  munkánkat a bankszámlaszámunkra küldött adománnyal.  

A MAKÚSZ adószáma: 18062269-1-43 

Bankszámlaszámunk: 11711034-20812700 

Magyar Katolikus Egyház: 0011

2022-es érvényesítő matrica – Amennyiben 2021. december  15-ig befizette a tagdíjat, itt megtalálja a hologramos  érvényesítő matricát, melyet kérjük, hogy ragasszon fel az  igazolványa jobb sarkára! (A tavalyi matrica nehezen kaparható  le, így az se baj, ha rákerül.) Kérjük, egy rövid e-mailben jelezze,  hogy rendben megérkezett a matrica postán! 

2022-es tagsági matrica:

A MAKÚSZ éves tagsági díja 5000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 Ft. Amennyiben új igazolványt is rendelne, annak egyszeri előállítási költsége 1000 Ft.  Ez esetben küldjön fényképet e-mail címünkre: werner-nagy.eszter@katradio.hu 

Itt jegyezzük meg, hogy tagdíjunkat 2023-ban szükséges lesz az inflációhoz igazítanunk.  Egyszersmind megszüntetjük a területi alapú kedvezményt, tagdíj-mérséklés csak egyedi  kérelem és elbírálás alapján lesz lehetséges. 

Banki átutalást a szövetség számlaszámára lehetséges. (OTP 11711034-20812700) Külföldről történő utaláshoz honlapunkon találhatók az adatok.  https://www.makusz.hu/2009/09/24/tagsagi-dijak/ 

A tagdíj beérkezését követően munkatársunk postázza a matricát. A postázás gyorsabb,  ha e-mailen csatolva elküldi a lefényképezett (szkennelt) csekkszelvényét, vagy a banki  utalásról szóló bizonylatot. 

A járványhelyzet miatt javasoljuk, hogy részesítse előnyben a postai kézbesítést. De  előre egyeztetett időpontban lehetőség van a tagdíj személyes befizetésére és a matrica  átvételére a Magyar Katolikus Rádióban. 

Amennyiben számlát is kérne a tagdíjbefizetésről, utalás előtt jelezze nekünk, küldje el  számlázási adatait e-mailben a werner-nagy.eszter@katradio.hu címre! Fontos:  számlát kiállítani csak a befizető nevére tudunk, az utalást a számlán megjelölt cég/személy  számlaszámáról indítsa el!  

Hivatalos ügyekben és legfőképpen tagdíjbefizetés és adategyeztetés céljából forduljanak  adminisztrátorunkhoz, Werner-Nagy Eszterhez.  

Személyes ügyintézés esetén időpontegyeztetés szükséges! 

Elérhetőségei: werner-nagy.eszter@katradio.hu  

Magyar Katolikus Rádió (1062 Bp., Délibáb utca 15-17.) 

Tel : 06-1-255-33-26 v. 06-30-670-79-92 

A MAKÚSZ postacíme: 1242 Budapest, Pf. 405. 

Sok áldást kívánunk az adventi készülődéshez, a Megtestesülés ünnepléséhez és az új  polgári évhez. Igyekezzünk hivatásunk gyakorlásával hozzátenni valamit a világ javulásához.  

2021. december 15. Szikora József 

 elnök