Oldal kiválasztása

Április 14-én, pénteken hajnalban elhunyt Rosdy Pál újságíró, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének örökös tagja, a Magyar Kurír korábbi főszerkesztője, az Új Ember volt munkatársa, az utóbbi években az Országút című folyóirat szerzője.

Rosdy Pál 1932. január 22-én született Szekszárdon. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett, majd belépett az éppen betiltott ciszterci rendbe. Az ötvenes évek első felében illegálisan teológiát tanult; legálisan pedig történelem–levéltár szakot végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Esztergomban 1960-ban pappá szentelték, majd a rendszerváltás után kérte a laicizálását, melyet később a Vatikán engedélyezett.

A magyar egyház helyzetéről írt és nyugatra csempészett tanulmánya 1956-ban Bécsben napvilágot látott, és XII. Piusz pápához is eljutott. 1956 után részben ezért letartóztatták; másfél évet töltött börtönben. Az 1960-as évek végétől volt munkatársa a katolikus sajtónak. 1971-től az akkor még nyomtatásban megjelenő Magyar Kurírnál dolgozott; 1990-től egy évig főszerkesztője volt a hírügynökségnek. Újságírói tevékenységét 2001-ben Táncsics Mihály-díjjal, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el.

Az Antall-kormány idejében a Miniszterelnöki Hivatal sajtóosztályán dolgozott kormányfőtanácsosi rangban, és nagy segítségére volt a miniszterelnöknek háttéranyagok, beszédvázlatok készítésével és beszédeinek sajtó alá rendezésével.

1968-ban jelent meg az első cikke az Új Emberben; 2016-ig volt munkatársa a lapnak. Elsősorban a világegyházi rovatot szerkesztette, de könyvismertetőivel és glosszáival is jelentős mértékben hozzájárul a lap arculatához.

Az Új Ember online felületén bemutatkozva a következőképpen vallott: „Életem két meghatározó eseménye azonban az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a II. Vatikáni Zsinat volt. Ezért is adok hálát Istennek, hogy megérhettem a rendszerváltozást és Ferenc pápát.”

Az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon békében!

Forrás, fotó: Magyar Kurír

Intézmény voltál, Pali bácsi! – ELMER ISTVÁN, Országút
Kedves szerzőnk, több munkatársunk mestere és atyai barátja, nagy tudású értelmiségi, az emberi élet végső határáig alkotó újságíró, utolérhetetlen anekdotázó, aki a börtönből ismert mindenkit, aki számított, szerényen, ahogy élt, hagyott itt bennünket. Rosdy Páltól (1932–2023) búcsúzunk. A teljes cikk itt olvasható: https://orszagut.com/hitelet/rosdy-pal-halalara-intezmeny-voltal-pali-bacsi-4229