Oldal kiválasztása

MAKÚSZ-hírek

Konferencia és fotókiállítás – Fehéren::Feketén – Felelősen a cigány-magyar együttélésről

A legfrissebb felmérések szerint a munkaképes korú cigányok 22%-ának van valamilyen munkája. A felnőtt cigányok körében 70% fölötti azok aránya, akik csak általános iskolai végzettséggel vagy még azzal sem rendelkeznek. Mi ennek az oka? A kérdésre alapvetően két „szélsőséges” válasz létezik. Az egyik a többségi társadalom szegregáló, diszkrimináló, kirekesztő jellegére utal. A másik szerint a cigányok beilleszkedését a rájuk jellemző hátráltató viselkedésminták nehezítik, és az, hogy sose akartak integrálódni.

Támogassa adójának 1 százalékával a MAKÚSZ-t

A tavalyi évben tett felajánlásaikból a MAKÚSZ 60.156,- forint kapott tevékenységének finanszírozására.

Továbbra is kérjük, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényeinket és lehetőségeikhez mérten támogassák közös munkánkat.

A MAKÚSZ adószáma: 1-8062269-1-43
Bankszámlaszámunk: 11711034-20812700
Magyar Katolikus Egyház: 0011

Köszönjük eddigi adományaikat!

Újságíró-továbbképzés Németországban

Újságíró-továbbképzés Németországban

A pályázótól egy igazolványképet (1), valamint német és magyar nyelvű szakmai önéletrajzot (2), és német és magyar nyelvű motivációs levelet (3) várunk legfeljebb 1000 karakter hosszúságban.

A jelentkezéseket elektronikus formában a makusz@makusz.hu címünkre várjuk.

További információ német nyelven olvasható:

Weiterbildung für Journalisten aus Mittel- und Osteuropa

A MAKÚSZ észrevétele egy, a keresztényeket sértő cikk kapcsán

Meglepő, hiszen az Egyesült Államokban történt bűncselekmény és a kereszténység között nincs összefüggés. Érthetetlen, hogy miért kíván a portál egy egész társadalmi csoportot ily módon besározni.

Szakmai szempontból is meglepő, hogy míg a forrásként megnevezett amerikai portál az elkövető családjában korábban előforduló fegyveres erőszakot, addig a magyar változat a kereszténységet emeli ki.

A MAKÚSZ észrevétele egy, a keresztényeket sértő cikk kapcsán

Érthetetlen, hogy miért kíván a portál egy egész társadalmi csoportot ily módon besározni. Szakmai szempontból is meglepő, hogy míg a forrásként megnevezett amerikai portál az elkövető családjában korábban előforduló fegyveres erőszakot, addig a magyar változat a kereszténységet emeli ki. Megértjük, hogy az Index szerkesztői komoly elvárásokkal és befogadásra kész nyitottsággal tekintenek a kereszténységre. Éppen ezért javasoljuk, hogy szakmailag is korrekt módon keressék a világban a kereszténység hiteles megnyilvánulásait.

Szikora József
a MAKÚSZ elnöke

Örökös tag lett Czakó Gábor

A Budai Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban tartottuk a szövetségünk őszi tanulmányi napját november 24-én, szombaton. A rendezvényen Mohos Gábor, az MKPK titkára a II. Vatikáni Zsinat aktualitásáról, Lázár Kovács Ákos esztéta, a PPKE BTK Kommunikáció Intézetének vezetője pedig a hitetlenség koráról beszélt.

A hit éve – A hitetlenség kora – a II. Vatikáni zsinat aktualitása

Előadóink: Mohos Gábor, az MKPK titkára és Lázár Kovács Ákos a PPKE BTK Kommunikáció Intézetének vezetője.

A tanulmányi napon Nívó-díjat adunk Agonás Szonjának, a MKPK Sajtóirodája munkatársának; Örökös tagnak fogadjuk Czakó Gábor írót, a MAKÚSZ egyik alapítóját, a magyar katolikus újságírás 1990 utáni megszervezőjét; Sinkó Ferencről nevezett díjat adományozunk Nyíri-Iváncsik Katának, a Kárpátaljai Televízió és Rádió Társaság munkatársának, a Magyar Katolikus Rádió tudósítójának.

2013-as érvényesítő matrica

Az év végi értesítő levelünket, szokásosan a sárga csekkel, a hónap második felében postázzuk!

Tagsági díjaink nem változtak: felnőtt 5000,- Ft; nyugdíjasoknak és diákoknak 2500,- Ft.

Újságírók máriapócsi zarándoklata

„Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!”

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink!

Október 13-14-én a Hajdúdorogi Egyházmegye szervezésében ismét megrendezzük az újságírók máriapócsi zarándoklatát. A tavalyi együttlét jó tapasztalatait folytatva Pároddal hívunk erre a kétnapos, hétvégi programra.

Felhívás – Sinkó Ferenc-díj

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 2006-ban Sinkó Ferenc-díjat alapított pályakezdő újságírói tevékenység elismeréséül. Célunk a katolikus értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítése az írott és elektronikus sajtóban. A díjat olyan újságíró kaphatja, aki országos, regionális, kisközösségi rádió, televízió, illetve az írott sajtó vagy internetes lap munkatársa, s munkásságával tanúbizonyságot tett a keresztény értékrend követéséről és azt szakmailag igényesen képviseli a tájékoztatásban.

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznúsági beszámolója – 2011

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznúsági beszámolója – 2011

Az egyesület fontosabb adatai:
Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.

2012-ben is támogassa szövetségünk munkáját

Szövetségünk adószáma: 1-8062269-1-43
Bankszámlaszámunk: 11711034-20812700
Magyar Katolikus Egyház: 0011

A NAV (APEH) hónapokkal ezelőtt keltezett, de csak januárban postázott leveleiben említett adminisztrációs hibát a múlt év végén elhárítottuk, így az Önök felajánlása 2011. december 23-án megérkezett a MAKÚSZ számlájára. Ennek összege: 99.942,- forint.

Gebauer Szabolcs
a MAKÚSZ főtitkára

Kiss-Rigó László: túlságosan belterjes a katolikus média + Galéria

Kiss-Rigó László: túlságosan belterjes a katolikus média + Galéria

Ha az új evangelizáció feladatát komolyan vesszük, a katolikus véleményformálásnak ki kell lépnie az egyházi média jelentette szűkös, csak bizonyos csoportokhoz eljutó keretein – veti fel az a cikk, amely vitaindítóként jelent meg az Igen honlapján 2012 januárjában. Vannak-e, lehetnének-e a médiában katolikus véleményformálók, olyan értelemben akár, ahogy a világi médiumok képviselőit meghívják egyes helyekre szakértőként, elemzőként?

Vannak-e katolikus véleményformálók a médiában?

Ha az új evangelizáció feladatát komolyan vesszük, a katolikus véleményformálásnak ki kell lépnie az egyházi média jelentette szűkös, csak bizonyos csoportokhoz eljutó keretein – veti fel az a cikk, amely vitaindítóként jelent meg az Igen honlapján az idén januárban. Vannak-e, lehetnének-e a médiában katolikus véleményformálók, olyan értelemben akár, ahogy a világi médiumok képviselőit meghívják egyes helyekre szakértőként, elemzőként? Feladata-e a világi médiában dolgozó katolikus vallású médiamunkásoknak, hogy az egyház tanítását közvetítsék?

Megérkeztek a 2012-es tagsági matricák

Megérkeztek a 2012-es tagsági érvényesítő matricák. A tagdíjakat befizethetik személyesen és a matricákat átvehetik Molnár Zsuzsannánál, (mailto:molnar.zsuzsanna@katradio.hu, telefon: +36 1-255-3326) a Magyar Katolikus Rádióban (1062 Budapest, Délibáb utca 15-17.). Csekket és éves beszámolót december folyamán küldünk minden tagunknak postai úton. Érvényes tagdíjainkról a honlapon tájékozódhat.

makusz.hu

A modern kor tudatipara korlátozza az alkotókat + Fotók

A modern kor tudatipara korlátozza az alkotókat + Fotók

Dr. Kovács Gabriella, az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató- és Vagyonkezelő Alap) jogásza előadásában a közszolgálati adókat összefogó szervezet szerzői jogi gyakorlatát ismertette, amelyet a szerzői jogról szóló általános tudnivalókkal indított. Elmondta, hogy a szerzői joghoz nem szükséges semmilyen nyilvántartásba vétel, a munkaviszonyban született szellemi alkotások esetében viszont a munkáltató rendelkezik a vagyoni jogokkal. Egyes területek nem tartoznak a szerzői jog védelme alá, például a folklór (népdalok) vagy maga a jogalkotás.

A szerzői jog helyzete Magyarországon

Hazánk egyes vidékein uzsorások zsigerelik a szegényeket. Számos bank uzsorakölcsönöket folyósít. Különféle sajtócégek, köztük államiak is, is visszaélnek erőfölényükkel, és uzsorás szerződéseket kötnek újságírókkal, írókkal, rendezőkkel valamint egyéb alkotókkal. A honoráriumok alacsonyak, sőt, olykor el is maradnak, előleg nincs, a szerződések szerint a médiacégek a mű átvétele és értékesítése után legkorábban egy hónapra fizetnek, de előfordul a három hónapi, szerződésben rögzített késve fizetés is.

Ingyenes OSZK

Ingyenes OSZK

A beiratkozáshoz szükséges: az érvényes MAKÚSZ-igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya.
Az első beiratkozás kártyakészítési díja 500,- Ft. Az érvényes beiratkozások meghosszabbítása ingyenes.

www.oszk.hu
www.makusz.hu

A SIGNIS Európai választmányának ülése Budapesten + Galéria

A SIGNIS Európai választmányának ülése Budapesten + Galéria

2007-ben vette fel újólag a MAKÚSZ a személyes kapcsolatot (a hivatalos kapcsolat mindvégig fennállt) a SIGNIS Katolikus Média Világszövetséggel. A SIGNIS az elektronikus médiát fogja össze, érdeklődésének és munkájának középpontjában a katolikus médiumok mozgóképes, rádió-televíziós, filmes tevékenységének koordinálása, segítése áll.

Az Elnökség rendelkezése a tagsági díjakkal kapcsolatban

Befizetéseket személyesen Virág Viktóriánál a Magyar Katolikus Rádióban (H-1062 Budapest, Délibáb utca 15-17., virag.viktoria@katradio.hu, telefon: +36 1 255-3326) tehetik meg munkaidőben, vagy a szövetség az OTP-nél vezetett 11711034-20812700 számú számlaszámán átutalással.

A külföldről való utaláshoz szükséges adatok a honlap Kapcsolat rovatában találhatók.

Régi-új elnök a MAKÚSZ élén

Régi-új elnök a MAKÚSZ élén

A MAKÚSZ tagsága új elnökségi tagnak választotta Dr. Andok Mónikát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét és megtartotta pozíciójában az elnökség korábbi tagjai közül: Czakó Gábor írót, Czoborczy Bencét, a Keresztény Élet katolikus hetilap főszerkesztőjét, Neumayer Katalint, a Magyar Kurír internetes hírportál főszerkesztőjét, Kipke Tamást, író, újságírót és Szerdahelyi Csongort, a Ferences Sajtóközpont vezetőjét.

Tisztújító közgyűlés a tanulmányi napon

Természetesen további jelöltállításra is van lehetőség: a jelöléseket november 17-ig kell eljuttatni a MAKÚSZ e-mail címére: makusz@makusz.hu. Mindenki csak más valakit jelölhet – rövid indoklással.

A tagok az alapszabály szerint új elnököt is jelölhetnek: ezt a jelölést is a fenti határidővel és a fenti címen tehetik meg. Az elnökké jelölt személyeknek a november 20-ai tisztújító közgyűlésen három percben össze kell foglalniuk programjukat a tagság előtt.

„… követte hívásodat …” – Díjátadó ünnepség Piliscsabán + Galéria

„… követte hívásodat …” – Díjátadó ünnepség Piliscsabán + Galéria

A pályázati felhívás az egyház által meghirdetett Papság-évéhez kapcsolódóan azt célozta, hogy a pályázók a nyomtatott és elektronikus sajtó műfajaiban (interjú, riport) mutassák be a papság mindennapjait. 

Nyomtatott sajtó kategóriában:
I. helyezett lett Rózsásné Kubányi Andrea
II. helyezett lett Babicz Beáta
III. helyezett lett Horváth A. Attila

Rádiós riport kategóriában Kuslits Szonja kapott különdíjat.

A díjazottaknak gratulálunk!

Fotók: mediakapu.hu

Újságírók zarándoklata Máriapócsra

A Szótlan könnyek – beszédes követek címet viselő program köszöntő, bemutatkozás után következő része igen csak lehangoló, „mély” lelki élmény volt (talán ezért is került mélygarázsba az anyag –, ha szabad picit poénkodni a depresszív „merülés” után). A KONTRASZT KIÁL(LÍ)TÁSt néztük meg tehát a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, amely a rendőrség és a református egyház közös család- és ifjúságmentő programja, s a fiatalokat érintő problémákat járja körül az abortusztól a családon belüli erőszakon, szenvedélybetegségeken át egészen az öngyilkosságig.

A katolikus újságíróknak az igazság munkatársainak kell lenniük

A katolikus újságíróknak az igazság munkatársainak kell lenniük

Gebauer Szabolcs, a szervezet főtitkára közölte: a hétköznapok mókuskerekéből kilépve, az újságíróknak szüksége van az ilyen zarándoklatokra, lelki felfrissülésekre, emellett persze közösségteremtő szerepük sem elhanyagolható. A főtitkár tájékoztatása szerint a MAKÚSZ október 9-10-én Máriapócsra szervezi következő zarándoklatát, lelki hétvégéjét, nem csak MAKÚSZ tagoknak. A másod ízben szervezett zarándoklat programja 11 órakor kezdődött a mátraverebély-szentkúti bazilika felszentelésének jubileuma alkalmából tartott nagymisével.

Támogassa adójának 1 százalékával a MAKÚSZ-t

Tisztelt Támogatónk!

Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka.

2010-ben harmadik alkalommal gyűjthetjük az 1%-os felajánlásokat, melyet rendezvényeink finanszírozására fordítunk.

Szövetségünk adószáma: 1-8062269-1-43
Bankszámlaszámunk: 11711034-20812700

Magyar Katolikus Egyház: 0011

Köszönjük eddigi adományaikat, és az 1%-os felajánlásaikat, melyből tavalyelőtt 77.000,- Ft-ot, tavaly már 170.000,- Ft-ot gyűjtöttünk.

Médiazarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Médiazarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

A zarándoklat programja délelőtt 10-kor kezdődik a helyszínen. A 11 órakor kezdődő nagymisét Ternyák Csaba érsek celebrálja, délután P. Lukovits Milán ofm tart előadást Európai ifjú misszionáriusai – Az Európai Parlament Modell címmel, majd Szikora Józseffel, a MAKÚSZ elnökével Erhardt Ágoston, a Duna Televízió szerkesztője beszélget. A programok mellett lesz idő a csendre, az elmélyülésre.

Jelentkezni e-mailen a makusz@makusz.hu, vagy az info@makusz.hu címeken lehet.

A MAKÚSZ bekerült a Magyar Televízió nagykuratóriumába

A Magyar Televízió Közalapítványának civil kuratóriuma

Országos Horvát Önkormányzat
Dr. Kovács Barnabás, a Magyar Református Egyház jelöltje
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Erdei Ferenc Társaság
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Színházi Dramaturgok Céhe
Magyar Muzsikus Fórum
Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete
Magyar Információbrókerek Egyesülete
Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szórakoztatástól a kiberbalkanizációig

Szórakoztatástól a kiberbalkanizációig

Andok Mónika docens a politikai stand-upról; Aczél Petra docens a kampányok szóbeli és képi retorikájáról; Bíró Mátyás az egyetem óraadója a virtuális tér politikai vitáiról és a webkettes platformok szerepéről beszélt. Nagy Ilona egyetemi hallgató arról szólt, hogy mire használják a Facebookot a magyar pártok és politikusok; Tóth Olivér hallgató pedig a hazai politikai blogokat mutatta be.  A tanulmányi napon bejelentették, hogy a katolikus újságíró-szervezet online újságírás szekciót alapított.

Meghívó – MAKÚSZ tavaszi tanulmányi nap

Vonzások és taszítások – A választási kampány sajtó- és média-megjelenésének műfajai és stílusa 2010-ben, Magyarországon

Témák:

– Andok Mónika: Politikai stand-up
– Aczél Petra: Műfajkreativitás – Szóbeli és képi retorika a kampányokban
– Bíró Mátyás: Politikai viták a virtuális térben – A web 2-es platformok szerepe a 2010-es magyarországi kampányban
– Nagy Ilona: Mire használják a Facebookot a magyar pártok és politikusok?
– Tóth Olivér: A hazai politikai blogok

További információ:

Melocco táblához Melocco könyv!

A második világháború befejezése után néhány hónappal, a szellemi élet újjáépítésének egyik jeleként magyar katolikus hetilap kezdte meg működését Budapesten: 1945. augusztus 9-i keltezéssel megjelent az Új Ember első száma. Jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező újságírók, írók, illetve egyházi személyek alkották a szerzői gárdát, amely folyamatosan bővült.

Felavatták Melocco János emléktábláját

Felavatták Melocco János emléktábláját

Szikora József, a Makúsz elnöke elmondta: Melocco János újságíróként dolgozott az Új Ember katolikus hetilapnál, a Magyar Távirati Irodánál (MTI) és a Magyar Rádiónál is. Művelt és sokoldalú ember volt, olyan, akire érdemes a születésének 100. évfordulóján is példaképként tekinteni.

Újságíró-szervezetek a közszolgálatért

A MAKÚSZ és a MÚK tiltakozik a közszolgálat bármilyen jellegű korlátozása, ez esetben a finanszírozás megvonása általi ellehetetlenítése ellen. Közszolgálati szempontból nem tartják elfogadhatónak a vallási műsorok készítésének megszüntetését csakúgy, mint a kisebbségi- és regionális műsorok készítésének korlátozását. Állítják ugyanakkor, hogy közszolgálathoz rendelt pénz felhasználása a feladattal arányos és ellenőrizhető kell, legyen. A Magyar Televízió székházbérlése aggodalmat kelt e tekintetben.

Már december elején átvehető a jövő évi MAKÚSZ-matrica

Ifjú gyakornokunk, Teleki Klára sok szeretettel várja Önöket. A tagsági díj változatlanul évi 4000 Ft, diákok és nyugdíjasok számára 2000 Ft.

Januártól a szokásos módon, munkaidőben 9 és 15 óra között (hétfő délelőtt kivételével) vehető át személyesen az érvényesítő matrica.

Kérjük, hogy akik postán szeretnék megkapni a matricát, azok ne írjanak (és nem kell előre jelezni sem, ki jön december 7-én és 8-án). A csekken történő befizetésről, átutalásról és a 2009-es évre vonatkozó beszámolóról később kapnak értesítést.

Virág Viktória
MAKÚSZ

Helytállni válság idején – A MAKÚSZ őszi tanulmányi napja

Helytállni válság idején – A MAKÚSZ őszi tanulmányi napja

A köszöntőket és a közös imádságot követően Dr. Máthé Zsuzsanna történész előadásában Kiss Szaléz ferences szerzetes történetén keresztül mutatta be a hatalom egyházhoz, az ellenzékhez és a katolikus sajtóhoz való viszonyát. A katolikus egyházat és a polgári demokráciát segítő Kiss Szalézt elöljárói a folyamatos zaklatások elől New Bruswickba küldték, de onnan 1942 januárjában visszatér és sajtóapostolkodása mellett közösségépítő munkába kezd Gyöngyösön.

Őszi tanulmányi nap

A Kádár-rendszer egyházpolitikája és a katolikus újságírás lehetőségei

Időpont: 2009. november 21., 10 óra.
Helyszín: Szent Imre Ház, 1118 Budapest, Himfy u. 9.

Előadóink:

Dr. Máthé Zsuzsanna, történész: Helytállni válság idején – Páter Kiss Szaléz mártíriuma
Rosdy Pál, az Új Ember nyugalmazott újságírója: Sajtóviszonyok a Kádár-korszakban és a katolikus újságírás lehetőségei

Melocco János emléktáblájának avatása

Melocco János (1909-1951)
a magyar katolikus újságírás vértanúja születésének 100. évfordulóján emléktábláját avatunk
2009. december 10., csütörtök, 17 órakor
V. ker. Budapest, Kossuth Lajos u. 1. szám előtt, a Belvárosi Ferences Templom falán.

Beszédet mond:
Rogán Antal, az V. kerület polgármestere
Dr. Papp Tamás, az Új Ember katolikus hetilap igazgató-főszerkesztője
Szikora József, a MAKÚSZ elnöke

A média a gazdasági és szociális igazságért

A média a gazdasági és szociális igazságért

A tanácskozáson ezek mellett előadást hallhattak a résztvevők az olaszországi civil és katolikus média jelenlegi helyzetéről és nehézségeiről, valamint a jövő évi UCIP kongresszusról, mely tervek szerint Afrikában, Burkina Fasóban kerül sor, a Média az Igazság és Béke szolgálatában, az Egyenlőtlenség és a Szegénység Világában témában. A közgyűlésre érkeztek katolikus újságírók Burkina Fasóból, Elefántcsontpartról, Dél Afrikából, az Egyesült Államokból, Japánból, Brazíliából, míg Európát Olaszország, Svájc, Ausztria, Belgium és Magyarország képviselte.

MAKÚSZ Hírlevél

2008 tavaszán megújult honlapunk hírlevelek küldésére is alkalmassá vált. Előnye, hogy bárki szabadon fel- és leiratkozhat, hozzájutva ezzel a szövetség, vagy az általunk támogatott események híreihez. Oldalunk bal hasábjában találja a hírlevél regisztráció alkalmazást.

Felhívás: Sinkó Ferenc-díj

Felhívás: Sinkó Ferenc-díj

A díjat évente kaphatja olyan újságíró, aki országos, regionális, kisközösségi rádió, televízió, illetve az írott sajtó vagy internetes lap munkatársa, s munkásságával tanúbizonyságot tett a keresztény értékrend követéséről és azt szakmailag igényesen képviseli a tájékoztatásban.

Tovább bővült a MAKÚSZ-igazolványok felhasználhatósága

Az Országos Széchenyi Könyvtárba ingyenesen iratkozhatnak be a MAKÚSZ tagjai. A MAKÚSZ-igazolvánnyal való beiratkozással a könyvtár valamennyi szolgáltatása az általános szabályok szerint használhatók. Az OSZK nyitva tartásáról (hétfő szünnap), híreiről, kiállításairól, kedvezményeiről és valamennyi szolgáltatásáról tájékozódjon a www.oszk.hu oldalon!

A beiratkozáshoz szükséges: az érvényes MAKÚSZ-igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya.

Médiazarándoklat Mátraverebély-Szentkúton

Médiazarándoklat Mátraverebély-Szentkúton

Gebauer Szabolcs, a MAKÚSZ főtitkára közölte: tavaly október környékén vetődött fel a zarándoklat megszervezése, korábban a szervezet lelkigyakorlatokat rendezett. Hozzátette: a tagság körében egyre nagyobb volt az igény arra, hogy a szakmai programok mellett lelkiségi programokat is szervezzenek. Ez az alkalom remek lehetőség volt arra, hogy a vallási és világi lapoknál dolgozó kollégáink egyaránt, egy szakmai közösségben is megélhessék hitüket – tette hozzá a főtitkár.

A MAKÚSZ médianapja Csíkszeredában

A MAKÚSZ médianapja Csíkszeredában

Az összegyűlteket a MAKÚSZ elnöke, Szikora József köszöntötte, aki kiemelte, hogy a média a közölt információk által mindenki okulására válhat. Darvas Kozma József, a millenniumi Szent Kereszt plébánia esperes-plébánosa a gyulafehérvári érsekség millenniumáról beszélt, rámutatva a magyarság és a kereszténység vándorlások korában kezdődő kapcsolatára, a magyar kereszténység alakulására a honfoglalás korától egészen napjainkig, különös tekintettel az egykori erdélyi egyházmegyére.

A MAKÚSZ közhasznúsági beszámolója

Az egyesület fontosabb adatai:

Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2008. január 1-től 2008. december 31-ig.

Jogosulttá váltunk az adók 1%-nak gyűjtésére

Kérjük, adóbevallásakor támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét!
Adószámunk: 18062269-1-43
Bankszámlaszámunk: 11711034-20812700

Köszönjük!

Pünkösdi beszélgetés

Az alkalmon egy kötetlen beszélgetés és együttlét keretében a két szervezet tagjainak lehetőségük nyílik ismerkedésre, kapcsolatfelvételre, illetve célunk további közös rendezvények, szakmai fórumok ötleteinek összegyűjtése is. A rendezvényen minden résztvevő egy italra a vendégünk.

Szeretettel várjuk:

Gebauer Szabolcs Faggyas Sándor
MAKÚSZ Prúsz

További információ Boda Zsuzsától a 20/824-8283-as telefonszámon.

Egyházi Mobilflotta

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az MKPK Titkársága mobil szolgáltatások nyújtása céljából pályázatot írt ki mindhárom hazai mobilszolgáltató számára. A pályázatot a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (azaz a T-Mobile) nyerte. Az MKPK és a Magyar Telekom Nyrt. közötti együttműködési megállapodást Dr. Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke írta alá.

A kedvezményes előfizetői konstrukciók egyaránt elérhetőek a papság, az egyházi alkalmazottak és minden önkéntes egyházi szolgálattevő, így a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének tagsága számára.

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben

A sajtószabadság helyzete a diktatúra és a rendszerváltozás éveiben

Horkay-Hörcher Ferenc A sajtó és a politika viszonya 20 évvel a rendszerváltást követően című előadásában a sajtószabadságot ma is akadályozó tények között említette a politikusok direkt befolyását is – ami demokráciában elfogadhatatlan. A gazdasági nyomás, amely a minél nagyobb olvasottság érdekében korlátoz, illetve előnyben létesít bizonyos témákat, tematikai beszűküléshez vezet.

Táncsics Mihály-díjat kapott Szerdahelyi Csongor

Szerdahelyi Csongor újságíró, szerkesztő, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnökségi tagja 1982-ben szerzett újságírói diplomát a MÚOSZ újságíró iskoláján. 1980-tól 1991-ig az Új Ember belső munkatársa, rovatvezetője. 1991-92-ben a Miniszterelnöki Hivatal sajtóirodájának főosztályvezetője, majd 1996-ig a Magyar Köztársaság Szentszék mellé rendelt nagykövetségének és a Szuverén Máltai Lovagrend melletti nagykövetségnek tanácsosa, 1994-ben 8 hónapon át ügyvivője. 1996 és 2004 között az Új Ember főmunkatársaként dolgozott.

Az újságíró-szervezetek Etikai Együttműködő Tanácsa négy tagszervezetének nyilatkozata a miniszterelnök Magyar Hírlappal kapcsolatos kijelentésére

A sajtó és a vélemény szabadsága olyan alkotmányos érték, amelynek hatalmi szóval való korlátozása nemcsak a média egésze, de az állampolgárok ellen is irányul, ezért elfogadhatatlan. A sajtóban megjelenő, akár etikai, akár jogi normákat sértő bármely írás elleni fellépésre megvannak az illetékes szakmai fórumok vagy a megfelelő törvényi eljárások. Azt várjuk a magyar kormányfőtől, hogy – illetékesség hiányában – ezt a meggondolatlan nyilatkozatát vonja vissza.

MAKÚSZ-delegáció az UCIP római kongresszusán

A delegáció tagja volt Rochlitz Bernadett a MAKÚSZ idei nívó díjasa, Szerdahelyi Csongor a szövetség elnökségi tagja, Gebauer Szabolcs főtitkár és Szikora József elnök, aki a rendezvény első napján előadást tartott hazánk elmúlt tizennyolc évben kialakult politikai, közéleti, egyházi és médiahelyzetéről Szabadság és elkötelezettség címmel.

A MAKÚSZ küldöttség minden kiadását pályázat útján finanszíroztuk.

Az előadás teljes szövege

Szabadság és elkötelezettség

Megtartottuk évzáró tanulmányi napunkat

Megtartottuk évzáró tanulmányi napunkat

A szövetség az ígéretes pályakezdőknek járó Sinkó Ferenc-díjat DIÓS JUDIT szerkesztőnek adományozta, aki a Magyar Rádió Krónika című hírműsorának munkatársa. A harminc év alatti újságírók munkáját elismerő díj Kun Éva keramikusművész által készített ikonnal és 50.000,- forint jutalommal jár. A szövetség Nívó díjat a Hiteles tájékoztatásért ROCHLITZ BERNADETT, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának sajtóreferense és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jel című folyóiratának főszerkesztője kapta.

Sajtóapostolok VII. országos találkozója

Az ország minden részéről és a határon túlról (Kárpátaljáról és a Vajdaságból) is érkező mintegy ötven újságírót Mayer Mihály megyéspüspök köszöntötte. A találkozó első felében a résztvevők az alapításának ezeréves jubileumára készülő Pécsi Egyházmegye történetével ismerkedtek: előadást hallgattak meg arról, milyen helyet foglalt el a püspökség a Szent István-i egyházszervezetben, és hogyan változott a területén élők vallásos élete a középkortól napjainkig.

Veszély fenyegeti az újságírókat – A MÚK és a MAKÚSZ nyilatkozata

A Magyar Újságírók Közössége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége mély megdöbbenését fejezi ki és azonnali eljárást sürget, hogy a továbbiakban minden hasonló akciót csírájában lehessen elfojtani.

Budapest, 2008. augusztus 5.

Kósa Csaba, a MÚK elnöke     
Szikora József, a MAKÚSZ elnöke

Sajtóapostolok honlapja

A Kormos Gyula atya által kezdeményezett, Szerdahelyi Csongor által vezetett és évenként megrendezett fórumot az ország minden tájáról érkező egyházközségi és egyházmegyei sajtókiadványok szerkesztői részére szervezi a MAKÚSZ. Ezeken az alkalmakon a szakmai előadások és a személyes tapasztalatcsere mellett lelki feltöltődésre is lehetőségük nyílik a résztvevőknek.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznúsági beszámolója (2008)

Az egyesület fontosabb adatai:

Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2007. január 1-től 2007. december 31-ig.

Az egyházi és vallási hírek szerepe a mai magyar médiában

Dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, médiapüspök köszöntötte a jelenlévőket, majd Szikora József a MAKÚSZ elnöke tartott bevezetőt a közszolgálatiságról és arról, vajon lehetséges-e egyáltalán definiálni a közszolgálatiság kérdését.

Neumayer Katalin főszerkesztőasszony, a MAKÚSZ elnökségi tagja a Magyar Kurír weboldalát (www.magyarkurir.hu) mutatta be. Beszélt az oldal történetéről, jelenlegi működési és hírszerkesztési elveiről, valamint speciális helyzetéről a mai magyar médiapiacon.

Sajtóhiba – Helyes magyar köz- és sajtónyelv

A konferencián neves előadók segítségével kerestük a hétköznapi beszédből átvett helytelen fogalmazási formákat, megkíséreltük megtalálni a kigyomlálandó germanizmusokat és zsurnalizmusokat. Terveink szerint gyűjteményt készítünk az olyan helytelen nyelvi formákból, melyek az utcáról a szerkesztőségekbe kerültek, onnan pedig példaként jutottak vissza a köznyelvbe. Ebben nem csak az előadók segítségére számítunk, hanem valamennyi kollégánk tapasztalatára.

A konferenciát Szikora József, a MAKÚSZ elnöke nyitotta meg, majd a következő előadásokat hallgattuk:

A hazugság és következményei

„Az igazság mindig erősebb a hazugságnál”  – ez lehet mindazoknak a reménye, akik szakmai és emberi tisztességük okán szembeszállnak a politika és a média hazugságáradatával – fogalmazott a tanulmányi nap egyik előadója Jelenits István piarista szerzetes.

Átadták a Sinkó-díjat

A szövetség Táncsics-díjasaiból álló kuratórium az idén ifj. Gyorgyovich Miklósnak adományozta az ígéretes pályakezdőknek járó elismerést. A díjazott A Szív című jezsuita folyóirat ifjúsági rovatának szerkesztője, valamint a rovathoz kötődő honlap elindítása is a nevéhez fűződik. Korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Schola Europa Akadémiájának sajtótechnikus szakát végezte, jelenleg az egyetem szociológia szakos hallgatója.

Intenzív magyar nyelvtanfolyam – avagy nyelvi ásatások a magyar nyelv benső tudásának feltárására

Hétvégi továbbképző program a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének szervezésében

2007. szeptember 21-23., Nagymaros

„A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül csekély haszonnal jár. Lényegében saját öntőformájából került ki, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyarlakta térségre.”

Ki keres a végén? Érték és mérték, haszon és erkölcs a médiában

Tellér Gyula szociológus, közíró, a Fidesz országgyűlési képviselője a médiarendszert elemezve elmondta, kiindulópont a műsorszolgáltató, valamint a mögötte álló, hasznosulni akaró tőke, amelynek célja, hogy még több pénze legyen. Erre a legegyszerűbb módszer, hogy a hirdettetők hirdetéseit jelentős összegekért leközli. A hirdettető szolgáltatásokat, árukat akar értékesíteni, amelyeket ennek érdekben minél kívánatosabbnak akar feltüntetni, termékéhez pozitív életérzést párosítva. A pénz mellett tehát már egyfajta pszichológiai tényező is megjelenik, a megkívántatás.

Digitalizáció: a tájékoztatás jövője

Bartha József úgy vélekedett: alig öt évünk van arra, hogy kiépítsük a most használt analóg műsorsugárzási rendszerek helyére lép ő digitálisakat, ami kevesebb, mint amennyi alatt Nagy-Britanniában sikerült ezzel a feladattal megbirkózni. Vári Péter kormányfő tanácsadó arról beszélt, a kormányzat több törvényben kíván foglalkozni a kérdéssel, egyfelől azért, mert a hírközlés és a tartalomszabályozás kérdéseit külön kell választani, másrészt azért, hogy ne kelljen az utoljára elkészülő anyagokat bevárni az új szabályozás megszületéséhez.

Megemlékezések és kitüntetések az idei őszi MAKUSZ tanulmányi napon

A tanulmányi nap kezdetén Tóbiás Áron, aki akkor a Magyar Rádió munkatársaként volt jelen az eseményeken, felidézte az 1956-os forradalomról és az azt megelőző időszakról őrzött személyes emlékeit. A MAKÚSZ 15 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen örökös taggá fogadták, a szövetség két alapító tagját, Szennay András emeritus pannonhalmi főapátot, és Boór Jánost, aki több cikluson keresztül volt a szövetség elnöke.

A MAKÚSZ kiáll a tájékozódás alapvető jogáért

A felelősség nemcsak a parancsok vezénylőit és teljesítőit, hanem azok megrendelőit is terheli. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége elítéli a társadalom egyre erőteljesebben tapasztalható megfélemlítését és kiáll a szabad véleménynyilvánítás, valamint az objektív tájékoztatás és tájékozódás alapvető jogáért. A történtek miatt közleményünkkel kifejezésre juttatjuk megdöbbenésünket és szolidaritásunkat P. Vértesaljai Lászlóval, valamennyi újságíró kollégával és szövetségünk más bántalmazott tagjaival.

Szikora József elnök és Gebauer Szabolcs főtitkár

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének felhívása a magyar újságírókhoz

Társadalmunk ma igazságelvonási tüneteket mutat, hiszen 1946-tól 1956-ig az akkori hatalomgyakorlók „hazudtak nappal, hazudtak éjjel, hazudtak minden hullámhosszon”, s ugyan a bevallással máig tartoznak, az ’56 utáni hatalomfolytatók gyakorlata egy fikarcnyival sem volt különb. Bár 1990 után valamelyest esélyesebbnek látszott az igazság, most mégis, mintha a hazugság mestereinek tora készülődne.

A HírTV és munkatársai elismerést érdemelnek

Az éjszaka történtekről a hazai médiumok közül egyedül a HírTV adott élő közvetítést, ezáltal vált lehetővé Magyarország és a világ közvéleménye számára, hogy valós tájékoztatást kapjon az országban zajló eseményekről. A szövetség álláspontja szerint a HírTV és munkatársai ezért bírálat helyett elismerést érdemelnek, melyet az a tény is indokol, hogy a hazai televíziók mellett a külföldi csatornák által átvett mozgóképes anyagok nemzetközi figyelmet váltottak ki.

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége: Szikora József elnök, Gebauer Szabolcs főtitkár

Nyilatkozat a nemzetiségi konfliktusok ellen

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségének kezdeményezésére a MÚOSZ, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Sajtószakszervezet – a médiában dolgozók felelősségét hangsúlyozva – közösen csatlakozik ezen kezdeményezésekhez és üzenetben indítványozta a legnagyobb szlovák újságíró szövetségnek (Szlovák Újságírók Szindikátusa) hasonló gesztus megtételét.

MTI

Mikszáth Kálmán-díj Illés Sándornak

A hosszas előkészületet követően létrehozott Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány célja, hogy elismerje és támogassa a rendszerváltás óta háttérbe szorított újságírókat. Az alapítvány jelentősége, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap.

Tavaszi Tanulmányi Nap

Meghívott előadónk Veres András püspök a kommunikációs program történetéről, hatásáról és eredményeiről tartott előadást. Korreferátumot tartott Horváth Szabó Katalin pszichológus, a PPKE- BTK  pszichológia tanszékének docense, Tomka Miklós szociológus, a PPKE-BTK szociológia tanszékének vezetője, Rubovszky Rita, a Millenniumi Intézet igazgatója és Csermák Zoltán, a Duna Televízió marketingigazgatója. Az előadások után kezdődő kerekasztal- beszélgetés moderátora Szerdahelyi Csongor, az MKPK sajtóiroda vezetője volt.

Megállapodás a PRÚSZ-szal

A megállapodás szövege:

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Protestáns Újságírók  Szövetsége – világnézeti és szakmai alapelveik hasonlósága illetve jórészt közös volta okán – elhatározzák, hogy a jövőben összehangolják erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a sajtó és média minél inkább építő, nem pedig romboló eleme legyen a magyar társadalom fejlődésének.

Előadás az UCIP konferenciáján

2004. október 11- 19 között a MAKÚSZ elnökségének néhány tagja Bankokban részt vett az International Catholic Union of the Press (UCIP) háromévenként rendezett tisztújító konferenciáján. A konferencián Gebauer Szabolcs előadást tartott Magyarország és Közép-Európa médiaviszonyának alakulásáról a rendszerváltozást követő időszaktól napjainkig.

A szekuláris világ az egyházi sajtóban

Hiszen valahol munkánk kulcskérdése ez.  Kezdeti ijedtségem oka az volt, hogy tanult szakmám, hivatásom szerint történész volnék, a médiában pedig csak egy jószándékú kontár. Két éve kaptam megbízatást az egyházunk lapjának szerkesztésére, amit kudarcokkal és apróbb sikerekkel máig is végzek. Nincs tapasztalatom az országos média dolgaiban, nincs mögöttem évtizedes gyakorlat, s a jelen dolgairól is többnyire az elmúlt évek, évtizedek jutnak eszembe.